Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

TROTEC UREĐAJI ZA MERENJE KLIME I KLIMA DATA LOGERI
  1. Proizvodi i usluge
  2. Merni uređaji
  3. Klima

TROTEC UREĐAJI ZA MERENJE KLIME I KLIMA DATA LOGERI

Pouzdani merni alati za određivanje i memorisanje podataka o kvalitetu vazduha i podataka okruženja.

TROTEC UREĐAJI ZA MERENJE KLIME I KLIMA DATA LOGERI
TROTEC UREĐAJI ZA MERENJE KLIME I KLIMA DATA LOGERI
TROTEC UREĐAJI ZA MERENJE KLIME I KLIMA DATA LOGERI

Primena uređaja za merenje klime

Pravilna temperatura plus odgovarajuća vlažnost jednako ugodna klima. Ovaj rezultat treba da postoji u svakom domaćinstvu, u svakoj kancelariji i u svim komercijalnim zonama. Mobilno uređaji za merenje klime kompanije Trotec obezbeđuju preciznu kontrolu klime.

Možete izvanredno da radite sa preciznim podacima koje pružaju uređaji za merenje klime - i da stvorite najbolju klimu za čoveka i životinje kao i da zaštite vredne predmete od korozije.

Praćenje sa klima data logerima

Upravo u osetljivim područjima ili prilikom rukovanja sa vrednom robom potrebna je dugotrajna kontrola temperature i vlažnosti vazduha.

Klima data logeri kompanije Trotec prikupljaju važne klimatske podatke tokom dužeg vremenskog perioda i pouzdano ih beleže. Klimatski podaci se mogu bez problema evaluirati i sačuvati pomoću priloženog softvera. Sigurno je tako jednostavno!

Priručno, robusno i precizno: To je ono što odlikuje uređaje za merenje klime i klima data logere kompanije Trotec. Osetljivi senzori za nekoliko sekundi daju klimatske parametre kao što je vlažnost vazduha, relativna vlažnost vazduha, temperatura i tačka rose.

Pri tom su uređaji za merenje klime višestruko primenjivi: za merenje u stanu, kancelariji, proizvodnim i skladišnim prostorijama, u laboratorijama, u poljoprivredi i cvećarstvu.