1. Industrija rešenja
  2. Pregled struke
  3. Industrijski servis

Industrijski servis za sve struke

Jer svako postrojenje može da bude samo onoliko dobro koliko i njena specifikacija

Da li farmaceutska struka, automobilska industrija ili logistika: Zato što svaki industrijski pogon ima karakteristične procese, postrojenja i prostorije, je i svaka situacija potrebe drugačija.

Svako klima kondicionisanje zahteva specifičnu konfiguraciju uređaja. U mnogo industrijskih područja su cirkulacije vazduha, odnosi vlažnosti vazduha i oscilacije temperatura često samo teško za izračunanje, na primer u transportnim vodovima ili hodnicima hladnjača. U najgorem scenariju kod netočnog izračuna nastaju nepotrebni troškovi zbog previsoko izračunate potrebe. Ili – još gore – rešenja u praksi ne donose željeni efekat.


Na naše stručnjake možete da računate

Kako bi potrebu industrije točno izračunali i razvili koncepte po meri za klima kondicionisanje, potrebni su iskusni klima stručnjaci. Verujte našoj ekpipi stručnjaka i uslugama industrijskog servisa: Mi analiziramo zajedno sa Vama na licu mesta individualnu situaciju potrebe, određujemo specifičnu potrebu uređaja i razrađujemo projektno rješenje po meri sve do točnog postavljanja uređaja.  

Za Vašu sigurnost: Testni pogon sa mobilnim uređajima i daljinskom kontrolom

Pre instalacije potrebnih stacionarnih agregata, naš industrijski servis radi u fazi validiranja prvo sa mobilnim izvedbama sistema za sušenje. Iste se mogu jednostavno da postave i testiraju u probnom pogonu, bez da su potrebne rekonstrukcijske mere. Tokom validacije se svi relevantni klimatski parametri kao što su temperatura vazduha, relativna vlažnost, tačka rosišta ili brzina strujanja prikupljaju u pre definisanim područjima sa našim mobilnim sistemima daljinske kontrole, kontinuirano se prenosi na Trotec-server i analizira od strane naših specijalista. Presudan plus testa u praksi: Sami na licu mesta vidite što se događa u vlastitoj proizvodnji ili skladištu. Po želji se za usporednu analizu mogu da prikupe telemetrijski klima podaci već pre testne faze. Nakon validacijske faze se rezultati mogu da dokumentuje bez rupa i zaključno optimisati izračun potrebe.  


Investirate samo u dokazana rešenja u praksi!

Sa industrijskim servisom sa Vašom investicijom ste sigurni: Tek kada Vas koncept klima kondicioniranja uverio, onda se naručuju stacionarni agregati. Za vreme testnog pogona se plaća samo povoljan paušalni iznos najma.  

U industrijskom servisu Trotec Group ne dobivate samo jednostavno tehniku odvlaživanja, nego rešenja sa testiranom funkcijom!

Profitirajte sa učinkovitosti i širokom ponudom umrežene Trotec Group.  

Jednostavno pošaljite upit sa Vašim osobnim potrebama našim industrijskim stručnjacima. Kontaktirati ćemo Vas rado.

Pozovite nas na: Tel +49 2452 962 777 ili pošaljite zahtev na info@trotec.com.