Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

 1. Kontakt
 2. Pregled
 3. Das Unternehmen
 4. Impresum
 5. Izjava o zaštiti podataka

Izjava o zaštiti podataka

Predmet ove izjave je ubiranje, obrada i korišćenje („upotreba”) osobnih podataka, koji se prikupljaju, kada koristite ponudu TROTEC®. Radujemo se Vašem interesu naše web stranice. U nastavku ćemo da Vas informišemo o postupanju sa Vašim podacima.   

Općenito

 1. Odgovorno mesto
  Odgovorno mesto u smislu zakona o zaštiti podataka je TROTEC® GmbH (vidi impresum). Kontakt osoba u vezi sa zaštitom podataka je gospodin Dragan Stanković. Ako imate pitanja o korišćenju Vaših podataka ili želite i da koristi ovde opisane pravne lekove, jednostavno ispunite kontaktni formular. Naravno možete da koristite i ponudu TROTEC®, bez osobnih navoda ili unošenja osobnih podataka. Pritom se sakupljaju samo pristupni podaci bez osobne povezanosti (kao npr. ime internet providera, vrsta korišćenog browsera, stranica, sa koje tražite ponudu ili ime tražene datoteke); Svođenje na Vašu osobu pritom nije moguće. Ti podaci se koriste isključivo radi poboljšanja naše ponude.
 2. Nema pristanka samim korišćenjem
  Merodavno za korišćenje Vaših podataka su sve važeće zakonske odredbe, posebno Savezni Zakon o zaštiti podataka i Zakon o telemdijama. Ukoliko se podaci sakupe za namenu, koja po tim odredbama trebaju Vaš pristanak, svaki puta će Vas se zamoliti na Vaš izričit pristanak. Vi možete jednom dati pristanak u svako doba opozvati za budućnost i/ili protiviti se budućim korišćenjem Vaših podataka. Sama registracija, korišćenje usluga ili uzimanje u obzir ove izjave ne zamenjuje Vaš izričit pristanak.
 3. Korišćenje Vaših podataka
  Nastavno ćemo kratko opisati mogućnosti korišćenja Vaših podataka.

  1. Sakupljanje podataka
   Sakupljaju se osobni podaci, kada se prijavite na seminar, naručite katalog ili se prijavite za Newsletter; pritom se sakupljaju navodi o Vašoj osobi i potrebni podaci za obavljanje. Od tih podataka su predviđeni samo oni navodi kao obvezni navodi, koji su potrebni za ugovorni odnos. Kada koristite ponavljajuće funkcije, TROTEC® automatski sakuplja i sprema tehničke informacije u Server-Logove, koje prenosi Vaš browser. Tu se radi osobito o podacima, koji se pohranjuju na takozvane Cookies (pogl. odlomak „Cookies”) i koriste se za servisne funkcije.
  2. Obrada i korišćenje podataka
   TROTEC® koristi sakupljene podatke za četiri osnovne svrhe, pri čemu se ne koriste svi podaci u stvarnosti za sve namene:

   1. Podaci za Vaš račun o Vašoj osobi i adresi (glavni podaci) se koriste za obrazloženje i obavljanje odnosa korišćenja (seminari).
   2. Podaci za Vaše korišćenje ponuda (podaci o uporabi) koristimo za tehničko obavljanje korisničkog servisa (primerice narudžba kataloga ili Newsletter). Pritom može da se dogodi, da se radi usklađivanja korisnički podaci raznih servisa spajaju.
   3. Sa potpunim obavljanjem ugovornog odnosa (seminari) se Vaši podaci blokiraju za daljnje korišćenje i brišu nakon isteka rokova pohrane po poreznom i trgovačkom pravu, ako niste izričito pristali na daljnje korišćenje Vaših podataka (npr. Newsletter).
   4. Nakon prijave za Newsletter se Vaša email adresa koristi za vlastitu reklamu, sve dok se ne odjavite sa Newsletter-a.

  3. Prijenos podataka trećima
   TROTEC® Vaše osobne podatke prenosi trećima isključivo kada:

   1. je prenos podataka nužan za obavljanje ili obračun seminara, pogotovo onda, kada su ti podaci potrebne trećoj strani za obavljanje ugovornih odnosa (npr. izdatnici kreditnih kartica ili uslužitelji seminara; pritom se podaci trećima samo prenose, kada je to za uslugu potrebno).
   2. Ukoliko postoji opravdani interes sa naše strane, se u pojedinačnim slučajevima osobni podaci u okviru zakonski dozvoljenim granicama prenose trećima, koji su u slučaju potrebe kontrole pravovaljanosti unešenih podataka (npr. informacije o kreditnoj kartici, brojevi konta itd.) i boniteta ovlašćeni. Pritom se podaci samo prenose na potrebna mesta. Tu se radi o navedenim bankama i slijedećim preduzećima, sa kojima TROTEC® sarađuje:

    Logistička preduzeća (npr. pošta)
   3. Nakon mera primenjivih zakona, državna tela mogu takođe od nas da zatraže informacije ili podatke za ispunjavanje zakonskih zadataka u slučaju potrebe, npr. sa svrhom kaznenog gonjenja.

  4. Brisanje podataka
   Ukoliko Vaši podaci nisu više potrebni, osim za prethodno spomenute namjen uključujući fakturiranje, isti se tada brišu. Molimo uvažite, da se pri svakom brisanju podaci prvo samo blokiraju i tek sa vremenskim odgađanjem konačno brišu, kako bi izbjegli slučajno brisanje ili eventualne namerne štete. Iz tehničkih razloga se podaci u slučaju potrebe dupliciraju u sigurnosne kopije podataka i refleksije servisa. Takve kopije se takođe u slučaju potrebe brišu tek sa tehnički uvjetovanim vremenskim odgađanjem. Uostalom postoji i obveza radi trgovačkih i poreznih prava, pohranjivanja određenih podataka o odvijenim transakcijama u određenom vremenskom roku.

 4. Cookies
  Cookies su datoteke, koji se pohranjuju na harddisku računala i služe olakšanju navigacije. Oni sprečavaju, da se pri svakom korišćenju moraju unositi svi potrebni podaci nanovo. Cookies olakšavaju korišćenje ponuda TROTEC®. Možete sprečiti pohranjivanje Cookies-a na Vašem harddisku, tako da u Vašim postavkama Browser-a izaberete „ne prihvaćati Cookies-e”. Možete Vaš Browser postaviti i tako, da Vas isti svaki puta pita za pohranjivanje Cookies-a. Naposletku možete i jednom prihvaćene kolačiće u svako doba izbrisati. Kako to sve funkcionira u detalju, pogledajte u uputstvu Vašeg Browser-a.
 5. Pravo na dobivanje informacija
  Naravno u svako doba imate pravo, od TROTEC® dobiti besplatne informacije o pohranjenim podacima. Ukoliko ste registrirani, podaci se nalaze na Vašem korisničkom računu i tamo se mogu u svako doba ispraviti, blokirati ili izbrisati. Molimo uvažite, da se offline pohranjeni podaci brišu tek, kada nisu više potrebni za izvršavanje ugovornog odnosa. Ukoliko niste registrirani, pošaljite nam E-Mail preko kontaktnog formulara sa Vašim upitom. Ukoliko želite, da kompletno izbrišemo Vaš korisnički račun, pošaljite nam E-mail preko kontaktnog formulara (usporedi sa stavkom „Brisanje podataka“).
 6. Newsletter i reklama / opoziv izjave o suglasnosti
  Ako ste u okviru ponude TROTEC® dali suglasnost za dobivanje Newslettera ili reklama, možete istu u svako doba opozvati. Molimo koristite sa opoziv Vaše suglasnosti naš kontaktni formular.
 7. Sigurnost podataka
  TROTEC® se stalno trudi, štititi Vaše podatke od neovlaštenog dostupa, gubitka, zlouporabe ili poništavanja. Vaši osobni podaci su pristupačni samo onim saradnicima, koji nužno moraju imati uvid u Vaše podatke, kako bi svoju djelatnost vršili prema propisu i kako bi Vam Vaše ponude i proizvode mogli ponuditi što bolje. Osjetljivi podaci se kodirani u SSL postupku prenoes u TROTEC®. Kod registriranih kupaca je pristup korisničkom računu moguć samo nakon unosa korisničkog imena i lozinke; molimo zato, pristupne informacije tretirajte uvek povjerljivo i da su trećima nedostupni. Također bi trebali prozor Vašeg Browsera nakon svake prijavljene uporabe TROTEC® ponuda kompletno zatvoriti, pre nego otvarate druge stranice, ali pogotovo i tada, kada računalo koristite sa drugim osobama, druge osobe imaju pristup računalu ili koristite otvoreni pristup internetu.
 8. Analitičke usluge
  Trenutno korištene analitičke usluge:

  Google Analytics
  Google Inc.
  1600 Amphitheatre Parkway
  Mountain View
  CA 94043, USA 

  Ova Web stranica koristi Google Analytics, Web analitičku uslugu tvrtke Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi tzv. „kolačiće“, tekstualne datoteke, koji se pohranjuju na Vašem računalu i koji omogućuju analizu korišćenja Web stranice. Kolačićima stvarane informacije o korišćenju ove Web stranice se u pravilu prenose na server tvrtke Google u SAD-u i tamo se pohranjuju. U slučaju aktivacije IPAnonimiziranja na ovoj Web stranici, se Vaša IP-adresa od strane Google-a unutar država Europske Unije ili u drugim ugovornim državama sporazuma o Europskom ekonomskom prostoru krati. Samo u iznimnim slučajevima se prenosi kompleta IP-adresa na server tvrke Google u SAD-u i tamo se skraćuje. Po nalogu operatora ove web stranice će Google da koristi te informacije, kako bi analizirali korišćenje web stranice, kako bi sastavljali izvještaje o aktivnostima Web stranice i kako bi operatoru stranice pribavljali još usluga povezane sa korišćenjem iste i interneta. U okviru Google Analytics sa Vašeg Browsera prenesena IP-adresa se ne spaja sa drugim podacima Google-a. Pohranjivanje kolačića možete odgovarajućom postavkom u Vašem Browseru sprečiti; napominjemo, da u tom slučaju nećete biti u mogućnosti korišćenja svih funkcija ove Web stranice.

  Porvh toga možete sprečiti obuhvatanje podataka stvorenih kolačićem i u odnosu sa korišćenjem Web stranice (uklj. Vaše IP-adrese) u Google, kao i njihovu obradu od strane Google-a, tako da skinete i instalirate raspoloživ Plugin za Browser preko sledećeg Linka: tools.google.com/dlpage/gaoptout
  Izjava o zaštiti podataka Google Analytics
 9. Korišćenje Plugins-a
  Na web ponudi tvrtke TROTEC® se koriste i takozvani Plugins. Kada otvarate stranicu sa takvim Plugi-om tvrtke TROTEC®, onda se stvara povezivanje na servere dotičnog ponuđača Plugin–a i porukom se Plugin na web stranici prikazuje na Vašem Browseru. Time se prenosi na server Plugin ponuđača, koju naših web stranica ste posetili. Ako ste registrirani kao član kod Plugin ponuđača, onda je moguće, tu informaciju dodijeliti Vašem osobnim korisničkim računom. Pri korišćenju Plugin funkcija (npr. klikanje „Buttona“, ostavljanje komentara) se i te informacije dodijeljivaju Vašem korisničkom računu, što sa odjavom pre korišćenja Plugina možete sprečiti.

  VIše informacija o podacima i mogućnosti sprječavanja podizanja i korišćenja, te o mogućnosti zaštite Vaše privatne sfere, pročitajte u izjavi o zaštiti podataka dotičnih ponuđača, koju možete direktno videti preko linkova po nazivu.

  Trenutno korištene usluge Plugin-a i još usluga:

  facebook.com
  Facebook Inc.
  1601 S. California Ave
  Palo Alto
  CA 94304
  USA
  Izjava o zaštiti podataka Facebook 

  Google+
  Google Inc.
  1600 Amphitheatre Parkway
  Mountain View
  CA 94043
  USA
  Izjava o zaštiti podataka google+ 

  Youtube
  YouTube LLC
  901 Cherry Avenue
  San Bruno
  CA 94066
  USA
  Ovde vrijedi izjava o zaštiti podataka google 

  Twitter
  Twitter, Inc.
  1355 Market Street, Suite 900
  San Francisco, CA 94103, USA
  Smernica o zaštiti podataka Twitter 

Dopunski naravno vrede zakonske regulative Bundesdatenschutzgesetzes (Savezni zakon o zaštiti podataka) i Telemediengesetzes (zakon o medijama). Isti mogu da se pročitaju klikom na tekst.