Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

Naš program multifunkcijskih mernih uređaja
  1. Proizvodi i usluge
  2. Merni uređaji
  3. Multifunkcija

Naš program multifunkcijskih mernih uređaja

Inovativan koncept univerzalnog osnovnog uređaja, koji se nadopunjuje sa fleksibilno zamjenjivim senzorima, korisnika oslobađa nužnosti, da za merne primene sa sobom uvek nosite kompletnu zbirku pojedinačnih mernih uređaja.

Naš program multifunkcijskih mernih uređaja
Naš program multifunkcijskih mernih uređaja
Naš program multifunkcijskih mernih uređaja

Multifunkcionalnost i TOP forma

Jednostavna zamena senzora Vašeg T3000 preuređuje u Tačno onaj specijalan merni uređaj, koji aktualno trebate. Više postavka na uređaju pritom nije potrebno, zato što inteligentna tehnika uređaja T3000, priključen senzor prepoznaje samostalno.

Za određivanje najrazličitijih parametra je raspoloživo više od dvadeset različitih prijemnika mernih veličina za T3000 – pored inovativnih SDI-senzora, takođe mnogobrojne okrugle, ravne i dubinske elektrode za mjernje vlage materijala, drveta i građevine.

Da li analiza dovodnih i odvodnih struja, nastajanja kondenzata, deficitarnog hlađenja strojeva, porozne brtve, nestabilnosti klime, statusa togase, presuhih ili premokrih materijala, pronalaženja rupa na tlačnim spremnicima – kako na održavanju tako i na građevinskoj dijagnostici i analizi šteta možete sve zadatke obaviti sa samo jednim mernim uređajem!

Idealne mogućnosti primene i za stolarije, preradu drveta, šumarskih pogona, trgovina drvetom

Specijalno za mjerenje vlažnosti drvenog materijala T3000 raspolaže opcijom menija, koja omogućuje odabir stotina različitih vrsta drveta, čije su validirane karakteristike materijala direktno pohranjene u T3000.

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo