Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

  1. Proizvodi i usluge
  2. Alati
  3. Pumpe
  4. Baštenske pumpe

Baštenske pumpe - jeftino i ekološko crpljenje potrošne vode

Nabavka baštenkse pumpeje sigurno najbolja opcija ukoliko želite da ubuduće vašu baštu jeftino navodnjavate crpljenom potrošnom vodom umesto skupom vodom sa česme. Postoje mnoge različite izvedbe baštenskih pumpi za različite zahteve. U nastavku vam dajemo detaljan pregled kao i odgovore na moguća pitanja.

Baštenska pumpa se isplati

Voda je dragocenost i svesno odn. postupanje vrednom vodom uz uštedu resursa štedi novac. Bez obzira da li se radi o kišnici, izvorskoj, prikupljenoj ili podzemnoj vodi - čak i kod malih bašta i travnjaka se reciklaža postojeće potrošne vode brzo isplati. Umesto skupom vodom sa česme, zelene površine se baštenskom pumpom jeftino navodnjavaju. Upravo u vrelim letnjim mesecima baštenske pumpe kompanije Trotec mogu dobro da posluže npr. da se samostalno brinu o navodnjavanju vaših zelenih površina i povrtnjaka, drveća i cveća. U našem programu pumpi nudimo široku paletu tako da garantovano možete da pronađete najbolju odgovarajuću pumpu za vašu svrhu primene.

Način funkcionisanja: Usisavanje podpritiskom

Baštenske pumpe funkcionišu preko "normalnog" strujnog priključka u kući. Motor pumpe pomoću mlaznica pokreće propeler usled čega nastaje podpritisak i usisava se voda. Preko takozvanog potisnog priključka se voda ponovo predaje ka mestu potrošnje.

Polja primene: Crpljenje vode, prepumpavanje i ispumpavanje

Trotec baštenske pumpe se mogu koristiti mobilno ili fiksno instalirane. One crpe potrošnu vodu iz bunara, potoka, buradi za kišnicu, cisterni i alternativnih izvora vode za direktno navodnjavanje sistema na otvorenom. Naravno da se njima mogu puniti i prazniti i jezerca, bazeni i rezervoari.


TGP 1000 E

Šta je baštenska pumpa?

Snažne Trotec baštenske pumpe su izvanredni pomagači kada je reč o pouzdanom navodnjavanju bašte, travnjaka, zelenila ili drveća i cveća. Time možete jeftino da koristite postojeću kišnicu ili potrošnu vodu i da štedite skupu vodu sa česme. Ovo nije dobro samo za novčanik nego i za prirodu.

Prednosti baštenskih pumpi

  • Komforno i jednostavno odvodnjavanje iz bunara, buradi za kišnicu, cisterni kao i alternativnih izvora vode
  • Ekološko navodnjavanje sa postojećim rezervama vode
  • Ekonomično korišćenje potrošne vode bez skupe vode sa česme
  • Brza i pouzdana pomoć kod poplave u kući 
Savet

Naš savet:

Koliko god da su različite mogućnosti primene, toliko se individualno razlikuju i baštenske pumpe sa svojim performansama, opcijama opreme i naravno ceni. Najbolje je da pre kupovine baštenske pumpe izmerite potrebnu dostavnu visinu ili procenite koju razdaljinu pumpana voda minimalno mora da pređe i zatim uporedite podatke sa navedenim podacima o performansama pumpe.


Tipovi baštenskih pumpi

TGP 1000 E

Pumpe za navodnjavanje baštenskih sistema

Pumpe za navodnjavanje u cilju vodosnabdevanja bašte usisava potrošnu vodu iz velike dubine da bi se napajali sistemi prskalica, raspršivača, tuševa ili sistema kap po kap vodom za zalivanje. U poređenju sa našim snažnijim bunarskim pumpama kapacitet baštenske pumpe TGP 1000 E je do 3.300 litara na sat.

Mesto postavljanja: Mobilne pumpe za navodnjavanje su zaštićene od prskanja vode i postavljaju se na suvom mestu u blizini izvora vode.

TGP 1025 E

Hidrofor za alternativno vodosnabdevanje

Hidrofor služi za sopstveno snabdevanje potrošnom vodom. U tom cilju se vrši pumpanje iz različitih izvora kao što su bunari, vodotokovi ali i kišnica npr. iz cisterne. Hidrofore uglavnom koriste vlasnici kuća koji žele da uštede vodu iz vodovoda kao i stanovnici kolonija vikend-baštovana koji nisu priključeni na javno vodosnabdevanje pitkom vodom.

Mesto postavljanja: Hidrofor se po izboru može postaviti u kući ili napolju na mestu zaštićenom od kiše. Kućište otporno na vremenske uslove je zaštićeno od prskanja vode.


Baštenska pumpa ili hidrofor

Kućni hidrofori služe - kao što samo ime govori - za snabdevanje kuće potrošnom vodom, koja npr. nema priključak na javno vodosnabdevanje. Kod vikend baštovana je to često slučaj.

Baštenska pumpa je u prvom redu namenjena za navodnjavanje sistema na otvorenom, za distribuciju vode u bašti iz izvora ili prihvatne posude za kišnicu ili za ispumpavanje vode.

Za ovu svrhu baštenska pumpa zahteva manje snage od na primer hidrofora kao što je TGP 1025 E.

Potopne pumpe za čistu vodu serije TWP

Naš savet za povremene primene: Potopne pumpe

Zavisno od mesta postavljanja i zahteva Trotec potopne pumpe za čistu vodu sa dostavnim visinama do 11,5 metara i kapacitetima do 14.000 litara na sat. Na primer za pumpanje blago zaprljane potrošne vode iz cisterni ili buradi za kišnicu u jezerce u bašti. Ili da bi se koristila besplatno prikupljena kišnica za navodnjavanje leja.

Mesto postavljanja: Ravno usisne potopne pumpe se direktno postavljaju u izvor iz koga se vrši ispumpavanje.


Kriterijumi za kupovinu baštenskih pumpi

Kapacitet

Za male bašte su idealne baštenske pumpe kao što je TGP 1000 E sa 1.000 W. Bez problema je moguće pokretati jednu do tri baštenske prskalice. Broj vati govori o tome sa kojim pritiskom se crpljena voda transportuje dalje. Generalno, kapacitet zavisi od pritiska i dostavne dužine.

Napomena: Uvek je bitno gde i u koju svrhu se pumpa koristi - veći kapacitet ne znači odmah da je ta baštenska pumpa više podesna.

Dostavna visina

Dostavna visina opisuje visinsku razliku između površine vode i mesta potrošnje vode (npr. za sistem prskalica). Kada pumpa na primer usisava vodu iz bunara dubine od 10 metara i treba da se sprovodi dodatnih 10 metara do mesta potrošnje vode, dostavna visina (odn. dostavna dužina) iznosi 20 metara.

Savet: Najbolje je da pre kupovine baštenske pumpe izmerite potrebnu dostavnu visinu ili procenite koju razdaljinu pumpana voda minimalno mora da pređe i zatim uporedite podatke sa navedenim podacima o performansama pumpe.

Kapacitet

Baštenska pumpa sa velikom snagom motora po pravilu može da transportuje veliki kapacitet i da odgovarajuće brzo dostigne navedenu dostavnu visinu. Maksimalni kapacitet se povećava sa snagom. Za usisavanje vode iz buradi za kišnicu ili manjih bazena u cilju navodnjavanja bašte dovoljna je pumpa sa kapacitetom od pribl. 3.000 - 3.500 litara na sat. A to je perfektan zadatak za Trotec TGP 1000 E.

Delovi

Naravno da su i kod baštenske pumpe odlučujući faktori za dug životni vek korišćeni delovi i materijali. Kućište pumpe TGP 1000 E se sastoji od plastike otporne na udarce i zahvaljući vrsti zaštite IPX4 ona je zaštićena na prskanje vode iz svih pravaca. Kvalitetan aluminijumski motor sa namotajima pruža visok stepen otpornosti na koroziju a stabilni metalni navoji postavljeni na usisnoj i potisnoj strani obezbeđuju dug životni vek kao i koristan zaptivni klizni prsten.

Termo zaštitna sklopka

Trotec baštenske pumpe serijski poseduju zaštitu od preopterećenja. Upravo u kombinaciji sa vodom jedan električni uređaj bez zaštite od preopterećenja može da bude opasan. Termo zaštitna sklopka sprečava pregrevanje motora: Kada se uređaj pregreje - do čega posebno može da dođe kod intenzivnog korišćenja u posebno vrelim letnjim danima - pumpa se automatski isključuje radi hlađenja.

Čuvanje

Baštenske pumpe kompanije Trotec su doduše robusne ali ne bio trebalo da se bez potrebe ostavljaju izložene na intenzivnoj kiši ili snegu. Zato preporučujemo da se one u toku zimskih meseci skladište u podrumu ili prekrivene u šupi. To čuva pumpu i produžuje njen životni vek.

Priključivanje

Baštenske pumpe imaju električno pogon i mogu se jednostavno priključiti na utičnicu za struju (230 V / 50 Hz). Potrebno je samo još pričvrstiti usisno crevo i pumpu napuniti vodom pre prve upotrebe.


Dostavne visine i kapaciteti naše baštenske pumpe TGP 1000 E:

Baštenske pumpe kompanije Trotec - jake performanse za malo novca

Za sve zahteve kod navodnjavanja vaših spoljnih sistema imamo odgovarajuću pumpu, koju bezbedno i dugoročno možete da koristite. Naziv Trotec stoji za rešenja po meri, renomirani kvalitet i prvoklasni odnos cene i performansi.

Garantovano najbolji kvalitet

Sa baštenskim pumpama kompanije Trotec u svakom pogledu igrate na sigurno, jer dobijate ovu baštensku pumpu sa TÜV sertifikatom o kvalitetu kao garanciju visokog stepena vrednosti, bezbednosti i funkcionalnosti.


 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo