Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

 1. Primene
 2. Skladištenje od prašine i logistika
 3. Konstantna vlaga drveta u skladištu drva

Vlaga drveta se može držati konstantno u skladištu drva

Isušivači vazduha su rešenje za osiguravanje kvaliteta drveta

Kondenzacijska sušilica ili adsorpcijski princip? Industrijski servis pomaže

Kod skladištenja drveta potrebna konstantna vlaga drveta od na primer ispod 9 posto za namještaj predstavlja izazov: Bez isušivanja vazduha razlike temperature i mijenjanje vlažnosti vazduha se brinu o tome, da vlaga drveta raste. To ima negativne posledice na kvalitet drveta – od problema pri preradi sve do otpada drveta.

Vlažnost vazduha u skladištu drva je odlučujuće za konstantnu kvalitet drveta. Sa njom se povećava i pada vlaga drveta, jer svaki higroskopski materijal proizvodi ravnotežu kvaliteta vazduha. Tako se skladišno drvo u temperaturi i vlagi prilagođava vazduhu. Takozvano stanje ravnoteže je postignuto, kada drvo i vazduh ne preuzimaju vlagu jedan od drugog. Za skladištenje drveta za namještaj to primerice znači, da vlaga vazduha mora biti ispod 43 posto, kako bi vlaga drveta bila ispod 9 posto. Za željenu vlagu drveta od 11 posto, vlaga vazduha mora iznositi konstantih 55 posto. Pritom temperatura ne igra ulogu. Skladište drva znači ne treba sistem grejanja, nego isključivo isušivače vazduha sa pouzdanom mernom tehnikom za konstantno regulisanje vlage vazduha.

Da li isušivanje vazduha sa principom kondenziranja ili adsorpcije, ovisi o različitim faktorima. Dopustite savetovanje: Pri izračunu kapaciteta i izbora uređaja za Vaše skladište drva su Vam naši stručnjaci industrijskog servisa rado na raspolaganju.

Adsorpcijski isušivači vazduha TTR-serije u skladištu drva

Obje serije isušivača vazduha su podobne za korišćenje u skladištu drva: Veliki stacionarni adsorpcijski sušači TTR-serije rade i po minus temperaturama od do -20 °C pouzdano u velikim halama. Najveći isušivač ove serije, TTR 13500, primerice odvlažuje 13.300 kubika vazduha po satu. U toj veličini dovod suvog vazduha može slijediti preko crijeva na stropu. TTR-serija uverava sa visokostabilnim Silikagel sorpcijskim rotorima i TTR-principom funkcije. Monoventic elektronika upravljanja, Premium-ventilator, integrisan povrat togase te mikroprocesorsko upravljanje sa prikazom jasnog teksta i energetski menadžment su daljnji argumenti.

Alternativa: Industrijske kondenzacijske sušilice DH-serije

Pored adsorpcijskih isušivača TTR-serije su stacionarne DH-kondenzacijske sušilice za isušivanje vazduha podobni u skladištu drva. I ovde najveći, DH 160 sa 2.200 kubika vazduha po satu, ima sličan učinak kao usporedivi TTR-uređaji. Ti isušivači vazduha su opremljeni sa prvoklasnim i posebno otpornim komponentama za stalni pogon isušivanja u skladištu drva. Pošto rade po principu kondenzacije, DH-uređaji se ne ističu samo vrlo velikim učinkom isušivanja, nego su osim toga i posebno ekonomični u primeni.

Logeri podataka osiguravaju kostantu vlage vazduha i drveta

Kako bi vlagu vazduha u skladištu drva za namještaj konstantno držali na 40 posto, tako da je vlaga ispod 9 %, je potrebna pouzdna merna tehnika. Tako u Nemačkoj proizvedeni logeri podataka MultiMeasure-Professional-serije, DL200H ili DL200X, nude razne mogućnosti za sigurna dugotrajna merenja zaštićena od manipulacija. Sa ovim logerima podataka osiguravate konstantnu kvalitet drveta sve do isporuke.

Po želji proizvodimo i adsorpcijske sušače vazduha po mjeri kao specijalnu izvedbu

Rado ćemo da proizvedemo po želji i adsorpcijske isušivače po meri kao savršenu specijalnu izvedbu po potrebi „made in Germany“, na primer:

 • TTR agregate za sušenje u higijenskoj izvedbi
 • TTR agregate za sušenje za suvi vazduh bez LABS
 • TTR agregate za sušenje sa ekstremno niskim tačkama rosišta

Iskoristite mogućnost planiranja, konstruisanja i proizvodnje specijalnih izvedbi sa prilagođenim za individualne potrebe u usklađivanju sa našim specijalistima: Ovdje saznajte više …

Dalji primeri primene za odvlaživanje vazduha

 • Isušivanje & čišćenje vazduha u skladištu

  Za isušivanje vazduha Trotec Group Vam nudi različita rešenja – od sušača kondenzata DH-serije do adsorpcijskih sušilica TTR-serije. Oboje postoje u mobilnim i stacionarnim izvedbama. Naći ćete za svako skladište za robu tj. otpremu ispravnu tehniku isušivanja. Inovativni merni uređaji i podatkovni logeri zaokružuju koncept isušivanja vazduha za skladišta i područja transporta. 



  Daljnje informacije
 • Isušivanje vazduha u skladištu gnojiva

  Proizvodnja higroskopskih tvari u kemijskoj industriji iziskuju tankoćutnost. Jer tvari vole vodu i rado izuzimaju vlagu iz vazduha okoline. I to može imati fatalne ekonomske posledice. Vezivanjem vode materijal se lepi i gruda iu najgorem slučaju postaje neupotrebljiv. Primer je gnojivo. Ako u skladištu gnojiva vlada prevelika vlažnost vazduha, gnojivo ju izuzoima iz vazduha i zgrudava se. Zato u...

  Daljnje informacije
 • Isušivanje vazduha u skladištu delova za vetroelektrane

  U fazi gradnje vetrovne elektrane delovi postrojenja se nekada mjesecima skladište u vrlo velikim skladištima kao što su hale ili privkaišim šatorima na licu mesta za montažu. Kako bi sprečili štete skladištenja zbog korozije i mraza, je potreban promišljen sistem za regulisanje vlažnosti.

  Daljnje informacije
 • Isušivanje u alatnicama

  Besprekorna zaštitna oprema i savršeno delotvorni uređaji su neizostavljivi pri primeni vatrogasaca i THW-a. Zaštitna odjela, crijeva i cevi moraju biti apsolutno nepropusna. Alati kao što su kliješta i limarske škare moraju biti u besprekornom stanju, takošer i tehnički uređaji kao što su visokoučinkoviti ventilatori, plamenici za rezanje i reflektori. Da se kompletna oprema nakon primene...

  Daljnje informacije
 • Isušivanje vazduha u sušioni

  Kod proizvodnje elektronike i poluvodiča vlažnost vazduha može dovesti do električnog naboja. Zato se odvijaju osetljivi koraci prerade u čistim prostorijama i sušionama. Za te velike zahteve isušivanja vazduha su mobilne adsorpcijske sušilice TTR-serije idealne.

  Daljnje informacije
 • Isušivanje vazduha u teretnom prostoru broda

  Protiv buđa, bakterija i korozije na transportnoj robi i brodu pomaže samo jedno: Teretne prostore opskrbljivati sa konstantno suvim vazduhom sa prilagođenom vlagom vazduha. To uspeva pouzadno sa profesionalno planiranim sistemom za isušivanje vazduha.

  Daljnje informacije
 • Isušivanje vazduha skladišta za platine

  Kod skladištenja tiskanih pločica, vlažnost vazduha može dovesti do električnog naboja i stvaranja patine tj. korozije. Za isušivanje vazduha skladišta za platines su podobne mobilne adsorpcijske sušilice TTR-serije – isto kao i za druga područja proizvodnje elektronike i poluvodiča.

  Daljnje informacije
 • Isušivanje vazduha za slanje & transport

  U kemijskoj kao i u farmaceutskoj branšii je higroskopski sipki materijal u silosu i pri transportu ugrožen zbog vlage vazduha. Takođe nakon proizvodnje vlaga ostaje problem, jer se proizvodi često pakiraju u osetljive kartone sa ulošcima od papira. Profesionalno isušivanje vazduha u skladištu, pri slanju i transportu igra odlučujuću ulogu.

  Daljnje informacije
 • Skladište suvog vazduha

  Zahtjevi u skladištu suvog vazduha su isti u puno branši: Rast bakterija na namirnicama, ljepljenje praha i korozije na metalnim delovima se sprječavaju, kada se relativna vlaga vazduha konstantno drži ispod 50 %. Kao zaštita od buđa je već dovoljno 70 % r.v. Sa isušivačima vazduha TTR-serije te odgovarajućih logera podataka Vam stoje na raspolaganju sistemi za isušivanje vazduha, koji te ciljeve...

  Daljnje informacije
 • Isušivanje vazduha u vinskom podrumu

  Različite temperature, na kojima vina vriju, vinogradar uglavnom postavlja preko termostata, koji su ugrađeni u spremnike. Ali i primena isušivača vazduha je neizostaviva. Pri niskoj vlagi vazduha se pogotovo crna vina najbolje mogu razviti. Osim toga agregat za sušenje ciljano uništava kondenzat. Trotec ima seriju učinkovitih sušilica u programu, koji se primjenjuju za najrazličitije potrebe....

  Daljnje informacije
 • Isušivanje vazduha pri skladištenju sirovog duhana

  Oplemenjenje sirovog duhana je velika umetnost. Daleko od velike duhanske industrije se u manjim manufakturama proizvode posebne mješavine sa najrazličitijim aromama. Ali i tu poduzeća u pravilu moraju sirovi duhan, koji doalzi iz celog svijeta, kupovati na kontenjere. I kako se roba često ne prerađuje od jedanput, listovi se moraju oprezno skladištiti. Samo tako se mogu očuvati izvanredna...

  Daljnje informacije
 • Čišćenje tepiha - isušivanje vazduha u sušioni

  To više čišćenje tepiha znači, da je proces čišćenja i sušenja prilagođen individualnim vlaknama i materijalu tepiha. Kriva temperatura sušenja može napasti materijal.

  Daljnje informacije