Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

 1. Primene
 2. Opšta rešenja za dehumidifikaciju
 3. Sušenje tlačnog vazduha

Optimalna zaštita postrojenja: Sušenje tlačnog vazduha

Isušivanje vazduha suše strojeve i postrojenja od vodene pare i tako nude sigurnost proizvodnje.

Najčešći uzroci za mirovanje proizvodnje je previše vodene pare u strojevima i postrojenjima te korozija u cjevovodima. Prevlažan tlačni vazduh bi se zato trebao sprečiti. Efektivna mogućnost je primena učinkovitih sušilica vazduha. Odgovor na pitanje, koliko suh mora biti tlačni vazduh, da bi garantujeo optimalne uvete proizvodnje i zaštitu strojeva i postrojenja, je relativna vlaga. Ona mora iznositi manje od 50 posto, jer u tom području korozija u pravilu neće nastati. Efektivno i konstantno sušenje tlačnog vazduha osiguravaju adsorpcijski isušivači vazduha Trotec.

Obustava proizvodnje uzrokuje ekstremno velike troškove. Poduzeće mora pokušati, da spreči tjesne granice isporuka, brinuti se o osoblju, isfinancirati skupo traženje greški od strane stručnjaka i naravno platiti i popravak. Pogotovo neočekivani ispadi, koji dovode do obustave rada, se moraju pod svku cijenu sprečiti. Zato vredi, da se sistem od mehanike i elektronike strojeva i postrojenja trajno njeguje i štiti, kako bi garantujeli trajnu funkciju. Pažnju treba posvetiti klimatskim uvetima, kojim su strojevi i postrojenja izloženi – vani, ali i iznutra.

Tlačni vazduha ciljano sušiti

Često su mesta korozije u cjevovodima ili takođe previše vodene pare u strojevima i postrojenjima one, koje dovode do ispada postrojenja. Uzrok je onda u pravilu prevlažan tlačni vazduh. Zato se obavezno mora sprečiti prevelika količina vodene pare i odvlažiti tlačni vazduh. Tu je bitna tehnika, jer samo tako se trajne štete na postrojenjima i obustave mogu sprečiti. Adsorpcijske sušilice Trotec ovde obavljaju dragocjen posao - učinkovito, efektivno i ekonomično!

Relativna vlažnost vazduha

Kod sušenja tlačnog vazduha se radi pogotovo o jednom: Koliko suh mora biti? Odgovor iz početka nije jednostavan: Relativna vlaga vazduha mora biti ispod 50 posto, jer u tom području se korozija skoro može isključiti. Uostalom: Relativna vlažnost vazduha pokazuje, u kojem stupnju je vazduh zasićen sa vodenom parom. Vrijednost od 50 posto relativne vlage znači, da vazduh sadrži samo pola količine vodene pare, koja bi ovisno o temperaturi mogla biti maksimalna. Raste li temperatura, vazduh može primiti više vodene pare – i to toliko, dok nije 100 posto zasićen. Onda se dostiglo rosište. Od tuda se vodena para predaje kao kondenzat. Kondenzat nastaje takođe, kada se vlažan vazduh hladi. Jer vredi: Što topliji vazduh, to više vodene pare može primiti.

Tlačno rosište

Rosište slovi kao mera vlage, pošto ovisi o količini vodene pare u vazduhu. Kod tlačnog vazduha pričamo o tlačnom rosištu. Sa povećanjem pritisaka se pri konstantnoj temperaturi, rosište pre dostiže. To znači: Ne može se primiti toliko vode, kao kod niskog pritisaka. Nisko tlačno rosište upozorava uvek na nižu količinu vode tlačnog vazduha.

Dotjerana rešenja

Kako bi tlačnom vazduhu oduzeli vlažnost, se koriste agregati za sušenje. Što se tiče isušivanja, Trotec nudi seriju rešenja, kako stvoriti optimalne vrednosti vlage u proizvodnji. Da li kao mobilna izvedba ili u stacionarnom pogonu – uređaje su dugovječni sa lakim održavanjem i fleksiblno konfigurairajući. Adsorpcijeski isušivači vazduha Trotec su podobni takođe za povrat togase.

TTR-adsorpcijski agregati za sušenje za trajnu primenu

Stacionarni TTR-adsorpcijski isušivači vazduha Trotec osiguravaju trajne vrednosti vlage vazduha, koje strojeve i postrojenja štite od korozije i štetne vodene pare. Fabrikacija je „made in Germany“ i „made by Trotec“, to znači: Najbolja Profi kvaliteta za najveće zahteve u proizvodnji. U stacionarnoj industrijskoj primeni se agregati za isušivanje često spajaju cevima i pritom se moraju fleksibilno integrirati u postojeće procese. Ovde naši uređaji mogu poentirati posebno sa konfiguracijom okreta smera vazduha. Sa upravljanem okrenutim uvek korisniku, se smer vazduha jednostavnim okretom modula može prilagoditi. Desno ispuhivati suvi vazduh ili lijevo odvoditi vlažan – ili baš obrnuto – okret smera vazduha na TTR-adsorpcijskim isušivačima vazduha sa malim utroškom možete provesti sami.

Mobilni TTR-adsorpcijski isušivači vazduha za fleksibilnu primenu

Za privremeno korišćenje pravog Trotec učinka isušivanja su svi TTR-adsorpcijski isušivači posebno snažni partneri. U najkraćem vkaišu su kompaktni Allrounderi postavljeni na mjestu događaja i na stisak gumba u pogonu. I ovde se garantuje tačno regulisanje vlage vazduha. Ručni merni uređaji kao što su termohigrometri i logeri podataka, primerice inovativan DL200X zaokružuju koncept isušivanja vazduha i omogućuju konstantnu kontrolu.

Prednosti adsorpcijskih isušivača vazduha za sušenje tlačnog vazduha

 • Ciljano sušenje vazduha u Profi kvaliteti „made in Germany“ – Original Trotec-fabrikacija za efektivan odvodd vodene pare
 • Učinkoviti i robusni modeli za stacionarnu ili mobilnu primenu
 • Konfiguracija smera okreta vazduha za sve modele
 • Prostorno štedljiva konstrukcija za lako održavanje
 • Već serijski opremljeni sa raznim funkcijama i opširnom opremom
 • Velika ekonomičnost modularnom građevinskom koncepcijom
 • Raznim opcijama opreme za skoro sve primene individualna konfiguracija

Trotec stručnjaci

Da li za fleksibilnu primenu ili za trajno sušenje tlačnog vazduha: Koji agregati za sušenje su podobni za Vašu uporabu – o tom pitanju Vas savetuju saradnici Trotec industrijskog servisa. Naši stručnjaci Vam rado pomažu pri planiranju potrebnih kapaciteta i pri izboru modela.

Po želji proizvodimo i adsorpcijske sušače vazduha po mjeri kao specijalnu izvedbu

Rado ćemo da proizvedemo po želji i adsorpcijske isušivače po meri kao savršenu specijalnu izvedbu po potrebi „made in Germany“, na primer:

 • TTR agregate za sušenje u higijenskoj izvedbi
 • TTR agregate za sušenje za suvi vazduh bez LABS
 • TTR agregate za sušenje sa ekstremno niskim tačkama rosišta

Iskoristite mogućnost planiranja, konstruisanja i proizvodnje specijalnih izvedbi sa prilagođenim za individualne potrebe u usklađivanju sa našim specijalistima: Ovdje saznajte više …

Proizvodi za optimalnu zaštitu sistema

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

Dalji primeri primene za odvlaživanje vazduha

 • Simulacija okoline u klima komori

  U klima komorama i vetrovnim kanalima se tri faktora optimalno moraju dati simulirati: Temperatura vazduha, snaga vetra i vlažnost vazduha. Za zadnje automobilska industrija treba isušivač vazduha, koji i pri najnižim rosištima ispod 0° C stvaraju veliku snagu – znači adsorpcijski isušivači visokoučinkovite klase.

  Daljnje informacije
 • Isušivanje & čišćenje vazduha lakiranje

  Pri lakiranju MV-delova vredi, da se tri parametara kontrolišu: temperatura prostorije, vlažnost vazduha i količinu prašine u vazduhu. Za taj korak proizvodnje u automobilskoj industriji nudimo pored isušivača vazduha i grejačih uređaja takođe i čistače vazduha budućnosti sa posebnim regulisanjem volumenske struje.

  Daljnje informacije
 • Isušivanje šatora

  Kod uspostavljanja šatora ili drugih provizornih smeštaja su bitni uveti prostorije. To posebno vredi za pomoćne smeštaje, u kojima je puno ljudi smješteno. To mogu biti šatorska ili kontenjerska naselja za azilante, logori za mlade grupe, šatorske prostorije, koje pri velikim eventima služe za noćenje, ili kontenjeri, u kojima sezonci nalaze prelazni smeštaj. Pogotovo u hladnim mjesecima, u...

  Daljnje informacije
 • Sušenje higroskopskog sipkog materijala

  Promjenjiva i previsoka vlažnost vazduha može uništiti sipkoću praha i granulata – i tako proizvesti velike naknadne troškove. Da se higroskopski sipki materijal ne ljepi i začepi tranportne puteve, vazduh se u kemijskoj i farmaceutskoj proizvodnji mora odvlažiti unapred. Sa adsorpcijskim sušilicama TTR-serije se to događa pouzdano.

  Daljnje informacije
 • Sušenje nakon čišćenja silosa

  Nakon čišćenja spremnika za skladištenje i silosa se morate moći pouzdati na potpuno sušenje, tako da je novi sipki materijal od početka zaštićen od vlage. I pošto se zato sušenje i brzo i ekonomično može provesti, preporučujemo kemijskoj i farmaceutskoj industriji naše visokoučinkovite sušilice TTR-serije.

  Daljnje informacije
 • Sušenje von Pellets

  Tko se ne brine o ispravnoj klimatizaciji proizvodnje i skladišta, riskira velike štete na svom proizvodu. To vredi i pri proizvodnji peleta. Biološko gorivo je posebno osetljivo na veliku vlažnost. Netretirana drvena sirovina prima vlagu iz vazduha. Rezultat može biti razarajući za kupca i proizvođača: Prijete fleke i buđ. I strojevi u pogonu pate pod vlagom i korodiraju. Kako bi osigurali...

  Daljnje informacije
 • Isušivanje vazduha u hotelu

  Ispravna klima je preduvet za ugodnost gostiju hotela. Pretopli i vlažan vazduh u sobi stvaraju zagušljivost i pljesnivost. Često i nakon kratkog vkaiša nastanu štete na građevinskom materijalu i na unutrašnjosti. Na tapetama nastaju fleke, zavjerse i rublje postaju vlažni i pljesnivi a u čošakovima u najgorem slučaju klica buđ. Pored raznih servisa zato ne bi trebalo štedeti na dotjeranoj tehnici...

  Daljnje informacije
 • Isušivanje vazduha u dvoranama za klizanje

  U svakoj dvorani za klizanje zbog razlike temperature vazduha i ledene površine neizbježno nastaje kondenzat – posebno, kada kroz rashladni uređaj stalno ulazi vlažan vazduh izvana. Rešenje protiv kapanja vode na led i šteta na zgradi su isušivači vazduha. Tako se sprječava nastajanje kondenzata unapred.

  Daljnje informacije
 • Mobilni uređaje za SHK-obrtu

  Puno obrta za sanitariju, grejanje i klimu su korisnici mobilnih uređaja Trotec Group. Ovde SHK-obrtnici nalaze sve iz jedne ruke, što im je potrebno u svakodnevnom poslu za prelaz ispada stacionarnih postrojenja: Mobilni grejači uređaji i grejače centrale, mobilni klima uređaji ili hlađenja sve do klima mernih uređaja za kontrolu mobilnog klima rešenja.

  Daljnje informacije
 • Isušivanje vazduha nakon sanacije

  Sa sanacijom se stanovi i kuće obnavljaju, da brzo nađu kupca. Taj servis korite agenti nekretnina, kada se radi o marketingu. I graditelji se pouzdaju u to, da su nova četiri zida u savršenom stanju, pre nego se usele. Napretkom gradnje i renovacije se povećava radost budućih stanara, koji jedva čekaju useljenje. Vrijedni i efektivni isušivači vazduha Trotec nude poseban servis. Osiguravaju brzo...

  Daljnje informacije
 • Isušivanje vazduha u kino dvoranama

  Posjetitelji kina žele pogotovo jedno: Sa dobrim filmom odahnuti od stresa svakodnevnice i u miru otići na fiktivno putovanje. Glasovi i nepoželjni izvori svijetla mogu isto tako biti smetajući kao i krivo temperiranje i loš vazduh u kino dvorani. Baš zato što se kino dvorane slabo mogu ventilirati, su one u pravilu opremljene sa učinkovitim klima sistemima. Ali ti su nažalost nedovoljni, kako bi...

  Daljnje informacije
 • Regulisanje vlage u stanicma raspodele gasa

  Posljedice kondenzata i velike vlažnosti vazduha u stanicma raspodele gasa su poznate – i skupe: Korozija na cevima, stepenicama i drugim metalnim delovima te ispadi radi vlažnosti upravljačke elektronike mogu prouzrokovati nepregledne troškove. Da uopće ne dođe do toga, isplati se investicija profesionalnog sistema isušivanja vazduha.

  Daljnje informacije
 • Regulacija vlage u stanici gasne turbine

  Elektrane sa gasnim turbinama znatno doprinose kratkotrajnom pokrivanju vršnog opterećenja. Da bi se sprečili otkazi u radu pojedinih gasnih turbina usled korozije i problema sa elektronikom, neophodno je primeniti osmišljen sistem za regulaciju vlage.

  Daljnje informacije
 • Offshore: Sprečiti koroziju

  Korozija metalnih delova u gondoli vetroelektrane ili u samom tornju tj. ispadi elektrike nažalost ne pripadaju tipičnim štetama od vlage u Offshore okolinama. One znače znatne dodatne troškove povećanim utroškom održavanja i reparature sve do mirovanja pogona. K tome smanjujete trajanje pogona postrojenja. Strateški postavljeno isušivanje vazduha, grejači uređaji i ventilatori ovde nude pomoć i...

  Daljnje informacije
 • Isušivanje vazduha za konstrukcije mostova

  U unutrašnjosti mostova su čelični nosači, elektro vodovi ili tehničke prostorije izložene velikoj vlažnosti vazduha. Već desetljećim se kao alternativa skupom premazivanju zobg zaštita od rđe dokazalo, da se most iznutra održava suvim sa isušivačima. Za isušivanje vazduha Vam stoje na raspolaganju Trotec adsorpcijske sušilice sa različitim kapacitetima.

  Daljnje informacije