Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

Grejanje proizvodima Trotec iz serije ComfortTemp
Grejanje proizvodima Trotec iz serije ComfortTemp
Home Comfort
  1. Proizvodi i usluge
  2. Proizvodi ‑ HomeComfort
  3. Zagrijavanje

Zagrijavanje sa Trotec-proizvodima ComfortTemp serije

Kada god Vam je potrebna brza i nekomplicirana togasa, Trotec za sve zadatke i novčanike ima odgovarajući grejači uređaj u asortimanu.

TCH-Serie
IR-S-Serie
IR-Serie
IRS-E-Serie
IRD-Serie
TFH-E-Serie
TFC-E-Serie
TIH-S-Serie
TRH-E-Serie

Zagrijavanje

Postoje svako malo situacije, u kojima primarno grejače rešenje nije dovoljno ili brzo grejače rešenje potrebno za potporu/nadopunu. U Trotecu ćete da nađete u ComfortTemp-seriji, grejače uređaje sa inovativnom tehnikom grejanja – podobnom za najrazličitije svrhe upotrebe u području grejanja unutra i vani.

Konvektori

Jaka snaga grejanja, čista togasa i pogon bez mirisa

Postoji uvek dobrih razloga, kako bi unatoč postojećih centralnih grejanja koristili mobilan direktan uređaj za grejanje. Za privkaišo zagrejavanje pojedinačnih prostorija su podobni mobilni Trotec konvektori. Oni zahvaljujući velike snage grejanja osiguravaju potrebnu togasu bez dugog vkaiša zaleta i bez neugodnih mirisa. Konvektori su primenjivi po izboru kao podni ili zidni uređaji i dostupni kao izvedba sa i bez Turbo ventilatora.

Grijače zračilo

Togasa dovedena na razinu, na stisak gumba raspoloživa

Da li kao punktualan izvor togase za balkon, zimksi vrt ili Wellness: Trotec-grejača zračila na stisak gumba osiguravaju ugodnu i ciljanu raspodjelu togase (zaštićeno) vanjsko područje. Zračila nude ugodnu infracrvenu togasu bez dugog zagrijavanja, primena je bez mirisa i buke naspram alternativnim grejačim rješenjima sa ventilatorima vrućeg vazduha.

Infracrvene grejače ploče

Inovativno grejače rešenje, koje u muzeju može biti na zidu

Kao plitko grejanje primenjivo infracrveno grejanje TIH-serije je više nego jednostavna alternativa zagrijavanja. Ne glede na to, ali gre za bivanje, wellness ali hobi, na primer stensko ogrevanje.
 Trotec infracrvena grejače ploča otvara veliki broj mogućnosti upotrebe i svugde dobro izgleda. Na temelju plitkog načina izrade se infracrvena grejača ploča skoro svugde naupadljivo uklapa u ambijent stanovanja, grejača ploča se isto tako može individualizirati i tako postati lijep objekat u prostoriji.

Zagrijavanje je potpuno bez buke i mirisa. Pri postupku grejanja sa ekološkim IR-C zračenjem zagrijan vazduh ne skrbi samo o potrebnom zagrejavanju, transport togase je visokoefikasan i ravnodnosan sa svjetlosnim valovima i maksimalnim delovanjem od 100 %. Efikasnije se energija ne može isda koristite.