1. Primene
  2. Čišćenje vazduha
  3. Gradilišta bez prašine čistačima vazduha

Čistaći vazduha na gradilištu: raditi bez prašine

Nadopuna i alternativa zaštiti disanja i radova čišćenja

Protiv klica buđa i štetnih tvari zaštitna maska ne pomaže

Na gradilištima je prašnjavo. Pogotovo pri svim radovima štemanja, brušenja, rezanja i frezanja i pri skidanju stare žbuke ili pločica. Čseto si majstori pomažu sa zaštitnim maskama i tako imaju veliki trošak čišćenja. Puno efektivnija i zdravija je primena čistaća vazduha, koji usisavaju prašinu, pre nego se talži na površinama i plućima.

U zadnjih par godina se u zaštiti na radu što se tiče građevne prašine puno napravilo: Na nekim poslovima na gradilištu, prašina se može usisavati direktno preko usisa uređaja kao što je brusilica – što nekada nije dovoljno i potrebna je nadopuna. K tome smanjuju žbuke bez prašine emisije u vazduhu pri radovima žbukanja. Postoji pogotovo pri rekonstrukcijskim radovima puno aktivnosti, kod kojih se velike emisije prašine ne mogu izbjeći: Pri rušenju pločica ili staroj žbuki, kod rušenja delova zgrade ili mlaznim radovima dolazi do visokih koncentracija prašine koja se može udahnuti i fine prašine. Aktualne granične vrednosti su kod E-prašine 10 mg/m³ i kod A-prašine 3 mg/m³. Radnicima vidljiva je samo oblak prašine sa E-prašinom – tim važnije je, da se fina prašina što brže moguće filtrira iz vazduha.

Pogotovo u strogradnjama pridolazi problem, da prašina često sadrži tvari koje mogu izazvati rak kao što je prašina kkaiša, stara staklena vuna, prašine tvrdog drveta ili prašine s koncentracijom olova te klice buđa koje izazivaju alergije. Protiv tih opterećenja ne pomaže obična zaštitna maska – ni usisavač, krpa ili metla. Ali sigurno čistaći vazduha TAC-serije.

Profi-Čistaći vazduha – rešenje protiv E-prašine i A-prašine

BG Bau preporučuje primenu profesionalnih čistaća vazduha na gradilištima i za to ima smernice te listu sa preporučenim uređajima – Trotec-čistaći vazduha TAC-serije su dio toga. Za građevinske poduzetnike i obrte stoje na raspolaganju stehen četiri veličine uređaja, koji pokrivaju sve uobičajene primene na gradilištu: TAC 1500TAC 3000TAC 5000 i TAC 6500. Prašinu možete pojedinačno usisavati blizim postavljanjem ili filtrirati kompletan vazduh prostorije. Sva četiri su koncipirani za klasu prašine H i imaju dozvolu za sanaciju azbesta po TRGS 519. Idealna rešenja znači protiv građevne prašina i emisija svih vrsta. Za kontrolu opterećenja prostornog vazduha i uspeha čišćenja je podoban i brojač čestica PC200 iz programa mernih uređaja.

Za svako opterećenje vazduha pravi filter

Čistaći vazduha su – i to ih razlikuje od većine drugih čistaća vazduha – ne samo podobni za gradilišta, nego i za čišćenje vazduha u sterilnim prostorijama. Različiti detalji opreme upravljanje čine posebno sigurnim i ekonomičnim, primerice optički i akustični izmjenički prikaz za pred i glavni filter, brojač radnih sati i Monoventic regulator za precizno postavljanje različitih količina vazduha. Fleksibilno kombinisanim filter modulima kao što je Z-Line-Filter G4, filter lebdećih tvari H13, umetci plisiranog filtera F7 tj. filter spremnik F7 se za svako opterećenje prostornog vazduha može izabrati optimalan filter.

Gradilišta bez prašine primenom čistaća vazduha

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

Dalji primeri primene za prečišćavanje vazduha

  • Čišćenje zračno tehničkih postrojenja

    Čisti vazduh na radnom mjestu i u javnim zgradama nije samo zakonski propisan, bitno pridonosi dnevnom zdravlju. Redovito čišćenje zračno tehničkih postrojenja osigurava, da vazduh ostaje čist. Da se lebdeće tvari propisno mogu filtrirati, uslužitljei nalaze odgovarajućo čistač vazduha sa HEPA-filterom za Vašu opremu.

    Daljnje informacije