Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

 1. Primene
 2. Termografija
 3. Fotonapon-primene

Rešenja primene fotonaponskih postrojenja:

Jednostavna & povoljna: Profi merna tehnika za vlasnike kuća i instalatere.

Kako kao vlasnik osiguravate dobit Vašeg fotonaponskog postrojenja? Kako sprečavate ishodišta požara? Kako kao instalater štitite fotonaponsko postrojenje od skupih zahteva za naknadu – i osiguravate možda tako čak i dodatan posao? Sa tehnički visokovrednom mernom tehnikom. Pročitajte više:

Infracrvena termografija za fotonaponska postrojenja

Kod Troteca nađite optimalnu termografsku kameru.

OPTIMALNE TERMIČKE KAMERE

Vlasnici kuća pažnja

Kontrolisajte redovito efikasnost Vaših fotonaponskih postrojenja
 

PROVERITE SVOJ SISTEM
 

Za elektroinstalatere i solartere

Više sigurnosti i servis sa infracrvenom termografijom & pronalaženjem rupa
 

PREGLED SISTEMA KAO USLUGA

Važne informacije za vlasnike kuća i instalatere.

Saznajte o drugim opasnostima
 

Kontrola fotonaponskih postrojenja!

Sa termografskom kamerom u potrazi za tragovima

Dijagnoza grešaka na fotonaponskom postrojenju

DIJAGNOZA GREŠAKA
 

Infracrvena termografija za fotonaponska postrojenja: Kod Troteca nađite optimalnu termografsku kameru.

Velika rezolucija, velika termička osetljivost ... to su samo dve osobine, koju bi termografska kamera za kontrolu fotonaponskih postrojenja trebala posjedovati. Ali zašto termografija fotonaponskog postrojenja togasskoj kameri postavlja tako velike zahteve? Ovde ćete saznati, koju opremu bi infracrvena kamera trebala posjedovati, kako bi osigurala relevantne merne rezultate.

Termička osetljivost

Površina solarnih modula za nehlađene infracrvene kamere nije prozirna. To znači: Temperatura pojedinih solarnih čelija se samo indirektno meri na staklenoj površini. Razlika temperature tamo može biti vrlo mala. Velika termička osetljivost od 0,08°C je prednsot. U prikazu krive slike to znači, da svaka merna točka, koja se razlikuje za 0,08°C, se diferencirano prikazuje i da se izvor grešaka može puno točnije lokalizirati nego kod male osetljivosti. 

Velika rezolucija slike

Što više piksela, to jasniji i diferenciraniji je prikaz krive slike. Velika rezolucija je posebno važna kod veliopovršinskih solarnih stanica, koje se snimaju iz daljine. I male izvore grešaka, npr. defektni lemovi, tako postaju vidljivi i pronalažljivi. Optimalni su zamjenski objektivi, tako se može koristiti dalekočošakni objektiv za detekciu velikih solarnih stanica iz daljine.

Pokretan displej

Stupanj emisije staklene površine je najveći, kada se objektiv kamere drži okomito prema modulu. Istovkaišo postoji opasnost, da se kamera na staklenoj površini sama reflektira, što može dovesti do pogrešnih rezultata. Kompromis je čošak promatranja od 5° do 60°, ako okomica definira 0° stepeni. Pretpostavka za fleksibilnost je pokretan diplej kamere.

Integrisana digitalna kamera

Sa integrisanom digitalnom kamerom se za dotičan termogram mogu izraditi realne slike, koje olakšavaju orijentaciju pri lokalizaciji izvora greške. Modus fuzije, u kojem se dnevno svetlo i slika krive slike mogu preklopiti, je još jedna prednost za tačno određivanje defekta. 

Optimalni merni uveti za izražajne merne rezultate

Savršenu infracrvenu kameru dobivate u Trotecu, ali jednako važni za izražajne merne rezultate su uveti, u kojim se izvodi merenje.
Optimalno je hladno, proljetno ili ljetno jutro bez vetra i oblaka. Ozračenje sunca od minimalno 500 W/m² je potrebno, kako bi se aktivirale solarne čelije, bolje je 700 W/m². Niske temperature povećavaju dodatno termički kontrast.

Neočekivano naoblačenje, zasjenjivanje ili delomično zasjenjivanje, npr. zbog visokih zgrada ili refleksija negativno utječu na merni rezultat i trebali bi se izbjegavati.

Visokoosetljive infracrvene kamere serije IC085LV i IC125LV Trotec kvalificirane su izvanrednim osobinama za primenu termografske inspekcije fotonaponskih postrojenja. Ovde ćete da nađete pregled sa svim relevantnim osobinama infracrvenih kamera IC-serije.

Vlasnici kuća pažnja: Kontrolisajte redovito efikasnost Vaših fotonaponskih postrojenja

Kaoi kod osobnog automobila je i fotonapon na krovu izložen ekstremnim uvetima: Sunce, kiša, sneg, oluja i odstupanja temperatura ostavljaju tragove i postavljaju najveće zahteve materijalu ako i montaži. Dok se auto redovito vozi na tehnički pregled ili u radionu, bi solarna stanica trebala funkcionišeti bez održavanja. Ali da li ona to može? Sa infracrvenom kamerom se lako može da kontorliše, da li je Vaš fotonapon stvarno maksimalan u učinku.

Greške materijala, defektni spojevi, čak prvljai lem već mogu negativno da deluju na solarno postrojenje. Kontrolisajte Vaše postrojenje zato odmah nakon montaže sa infracrvenom termografskom kamerom. Tako možete da budete sigurni, da Vaša solarna stanica od početka radi sa punom snagom i garantuje obećanu renditu. Istovkaišo dobivate približnu vrednost, po kojoj se sledeća merenja mogu da orijentišu.

Osigurajte si redovnom inspekcijom sa infracrvenom kamerom kvalitet i renditu Vašeg postrojenja. Ispitajte:

 • Odmah nakon montaže, kako bi Vaš fotonapon od početka radio efikasno
 • U intervalima od dve godine, kako bi otkrili štete od udaraca kamena, prljavštine, vlage, kratke spojeve itd.
 • Kratko pre isteka garancije, kako bi pronalaženjem greški na materijalu ili montaži štedeli novac

Infracrvena kamera pravi defekte vidljivim

Infracrvena kamera koristi termografiju i pravi togassko zračenje vidljivim. Defektne solarne čelije razvijaju više togase nego intaktne čelije i identifikuju se sa termografskim kamerama. Takođe neaktivne čelije se prikazuju na togasskoj slici. Tako lako i tačno određujete izvor grešaka na Vašoj solarnoj stanici, bez da morate da dirate ili demontirate module.

Kako bi što točnije mogli da rade, IR-kamera treba određen razmak na objekt. Imate dobrog susjeda? Dobro, onda se merenje može izvršiti iz susjedne kuće. Stativ sa teleskopom ili naprava za dizanje su još mogućnosti. Na ekranu krive boje infracrvene kamere prepoznajete odmah module s greškom, spojeve, štete materijala i druge smetnje. Što veća rezolucija i termička osetljivost, to točnije se izvor greške može da lokalizira.

Za elektroinstalatere i solartere: Više sigurnosti i servis sa infracrvenom termografijom & pronalaženjem rupa

Vi ste solarter, elektroinženjer ili elektroinstalater? Trotec Vam nudi profesionalnu opremu za kontrolu krovova i fotonaponskih postrojenja. Tako se osiguravate – i Vašim kupcima nudite plus servisa. Garantujte i dokažite besprekornu funkciju od Vas instalisanog fotonaponskog postrojenja sa izražajnom inspekcijom i dokumentacijom visokoosetljivom termografskom kamerom. Ili nudite redovitu kontrolu i održavanje solarnog postrojenja kao uslugu.

Kupci, koji se odluče na sunce kao isporučitelja energije, misle dugoročno, jer najpre je solarno postrojenje skupa investicija. Tek nakon par godina se fotonapon isplati. Ako funkcioniše sto posto! Već male štete u elektrici, u spojevima ili na solarnoj čeliji i dio postrojenja ispada. Čseto ostaje smanjenje učinka neotkriveno godinama. Sa termografskom kamerom se kvarni moduli ili spojevi lako mogu lokalizirati. Puno vlasnika kuća se sa rukovanjem High-Tech-uređaja i analizom termografije osećaju preopterećeni.

Sa primenom termografske kamere Vašim kupcima nudimo eksluzivan servis, koji se dugoroćno isplati za obe strane:

 • Kupcu redoviti termografski Check garantuje besprekornu funkciju i puni učinak svog fotonaponskog postrojenja
 • Kao instalater solarnih stanica ju kontrolom odmah nakon instalacije osiguravate, tako da dokumentišete funkciju Vašeg postrojenja
 • Kao solarter, elektroinženjer ili elektroinstalater nudite Vašim kupcima spontane kontrole kod sumnje na kvarove i manjak snage, ali i dugoročno ugovore o održavanju

Profesionalna merna tehnika za kontrolu krova pre instalacije

Ravni ili kosi krov - osnova, koja se montira na solarno postrojenje, bi trebalo biti bez oštećenja. I dva razloga:

S jedne strane tako možete sprečiti eventualne naknadne štete na fotonaponu, s druge se možete kao elektroinstalater ili solarter štititi od skupih zahteva na odštetu: Ako instalirate fotonaponsko postrojenje na bez unapred testirani krov, kako možete kasnije dokazati, da nisu Vaši radovi uzrokovali štetu na krovu?

Zato bolje odmah unapred provesti pronalaženje rupa. Trotec Vam nudi profesionalne merne uređaje za pronalaženje rupa, primerice Kombi-detektor LD6000.

Koja infracrvena kamera je podobna?

Nekada već defektan lem dovodi do delomičnih ispada fotonapona. Kod velikopovršinskog postrojenja može biti problematično da lokalizirate taj izvor. Važno za tačno merenje je i idealan čošak prema staklenoj površini solarnih modula. Infracrvena kamera za fotonaponski Check bi zato trebao ispunjavati slijedeće preduvete:

 • velika rezolucija, minimalno 320 x 240 piksela
 • velika termička osetljivost, minimalno 0,08°C
 • integrisana digitalna kamera, kako bi se bolje snalazili pomoću realne slike
 • zakretan LCD-diplej, za optimalan pogled, neovisno o mernom čošaku objektiva

Sve termografske kamere iz IC-LV-serije Trotec su podobne za uporabu na fotonaponskom postrojenju. LV-modeli dodatno sadržavaju integrisanu digitalnu kameru i DuoVision-funkcija za kombinisani prikaz termografske i realne slike. Opcionalno su dostupni zamjenski objektivi, npr. za primenu na velikim solarnim postrojenjima. U opsegu isporuke sadržan Softwarepaket sadrži sve, što trebate za profesionalnu dokumentaciju Vaših mernih rezultata.

Uostalom: Infracrvene kamere možete i iznajmiti!

Pitajte naš Leasing o željenom proizvodu.

Termografija i pronalaženje rupa naučiti od profesionalaca: Edukacije

Termografija ili pronalaženje rupa: Oba važna područja, koja Vam u praksi svakodnevnice nude korisne usluge – i mogu Vam osigurati dodatne izvore zarade.

Trotec Vam na četiri mesta nudi različite edukacije u području termografije i pronalaženje rupa: Od kompaktnog seminara preko kampova sa praktičnim problemima i izradom rešenja sve do praktične izobrazbe, u kojoj Vas iskusni merni tehničari prate u akcijama. Ovde profesionalci uće od profesionalaca.

Kontrola fotonaponskih postrojenja! Važne informacije za vlasnike kuća i instalatere.

Vatra i plamen? Ne hvala: U zadnje vreme raste broj izvještaja o mogućim opasnostima požara, koje proizlaze od fotonaponskog postrojenja. O instalacijskim greškama se priča, o problematici luka i o tome, da je dobit solarnih postrojenja inače u opasnosti. Zato preporučujemo: Odmah nakon instalacije i redovito tokom uporabnog vkaiša fotonaponskog postrojenja pregledati panele, kablove & Co.!

Trotec nudi najmiliniju mernu tehniku za ispitivanje fotonaponskog postrojenja: Infracrvene kamere, koje su tačno usmerene na osobine solarnih postrojenja. Mjerni uređaji za pronalažanje rupa na krovu pre instalacije fotonaponskog postrojenja – kako bi isključili moguće posljedične štete na postrojenju. I merna tehnika za kontrolu kablova. Puno faktora mogu ograničavati fotonaponska postrojenja u sigurnosti kao što je funkcija: Od štete na krovu pre instalacije preko vetra i vkaiša sve do životinjskih ugriza, primerice kuna.

Sa termografskom kamerom u potrazi za tragovima: Dijagnoza grešaka na fotonaponskom postrojenju

Kada fotonaponsko postrojenje radi samo sa ograničenim učinkom, očekivana dobit izostaje. Već male greške u modulima, spojevima ili elektrici mogu dovesti do smetnji u učinku solarnog postrojenja. Skupa investicija na krovu bi trebala zato odmah nakon montaže i redovito u razmaku od otprilike dve godine ispitivati na izvore greški.

Sa visokoosetljivom termografskom kamerom je moguća dijagnoza greški bez zahtevnih demontaža modula ili opasnih penjanja na krovu. Infracrvene kamere IC-serije Trotec su visokokvalificirani za te primene. U togasskoj slici se mogu jasno prepoznati i lokalizovati najmanja tuča kamena, defekti lemova, vlaga, defektne Bypass diode, proizvodne štete, montažne greške, inaktivni delovi čelija i puno drugih uzroka za smanjenje učinka.

Tako se funkcije i rentabilnost fotonaponskog postrojenja pregledava i osigurava termografskim pregledom. Redoviti intervali ispitivanja i održavanja merodavno produžuju životni vijek solarnog postrojenja.

Da li je Vaša rendita u opasnosti?

Odlučili ste se za fotonaponsko postrojenje, zato što se isplati: Uvek očekujete određenu dobit.

Ali da li je dobra računica, ako je Vaše postrojenje defektno?

Izračun ekonomičnosti se osniva na učinku Vašeg fotonapona. Ako modul već ili pretvarač ne funkcioniše, izračun više ne odgovara. Zato idite na sigurno:

Osigurajte si dobit sa kontrolom Vašeg fotonaponskog postrojenja!

Jednostavna & povoljna: Profi merna tehnika za vlasnike kuća i instalatere.

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

Dalji primeri primene merne tehnologije u oblasti termografije

 • Motrenje divljih životinja

  Pored dalekozora, za motrenje divljih životinja, posebno jedna stvar u opremi ne bi trebala faliti: termografska kamera. Pomoću infracrvenih slika se životinje čak pri lošoj vidljivosti i u totalnom mraku mogu da pronađu. Trotec sa termografskim kamerama IC-serije nudi pouzdane uređaje za motrenje. Spretni, precizni i otporni – i to po maloj ceni.

  Daljnje informacije
 • Test zdravlja na drveću

  Za sigurnost u parkovima, na putevima i u šumi su odgovorni ili vlasnici ili javna uprava, koja mora da se brine o površini. Obvezi prometnog osiguranja pripada takođe procenjivanje zdravlja drveća, kako bi mogli da se izvedu mere negovanja. Ako se ispostavi, da je neko drvo trulo, isto se mora što pre da makne, da prolaznici nisu u opasnosti. Pomoću infracrvene tehnike je moguće, brzo, povoljno i...

  Daljnje informacije
 • Termografija konja

  Konj u Nemačkoj pripada najomiljenijim životinjama. Ali u usporedbi, troškovi tretmana mogu biti vrlo visoki, ako se konj jednom razboli ili dobije akutnu ozlijedu. Što kasnije se prepozna tjelesno oštećenje, to dugotrajnije i skuplje teće proces tok lečenja. Zato se sve više koristi termografija za prevenciju bolesti, akutnu dijagnostiku i rehabilitaciju.

  Daljnje informacije
 • Infracrvena termografija za osiguravanje granica

  Kontrola zaštićenih zona i granica je odgovoran posoa. Ovde se radi o sigurnosti. Zadatak granične policije je pronalazak i zadržavanje neovlaštenih osoba. Za ljude koji koriste loše vreme i vidljivost kao pokrivanje, granični policajci moraju pogotovo noću i po magli da budu spremni. Najmodernija tehnika je potrebna. A nju nude termografske kamere IC-serije Trotec kao potpora. Detaljna i precizna...

  Daljnje informacije
 • Infracrvena termografija u proizvodnji čelika

  Gde je potrebna velika snaga, tu se koristi čelik: U izgradnji postrojenja i strojeva, u automobilskoj industriji ili i u izgradnji železnice i pribora. Potražnja za čelikom je sve veća. Ali kako bi proizvođači koji koriste čelik u svojim proizvodima mogli nuditi najbolji kvalitet, su zahtevi sirovog čelika ekstremno veliki. Pouzdana kontrola kvaliteta bez uništavanja je moguća primenom...

  Daljnje informacije
 • Infracrvena termografija u uzgoju životinja

  Termografske kamere su se već godinama dokazale u industrijskom uzgoju goveda, svinja, ovca, koza i piletine. Predstavljaju povoljnu i vrlo ranu metodu merenja temperature, koja uzgajivaču kao i veterinaru isporučuju važne podatke o stanju životinje. U Trotecu ćete nači veliki izbor uređaja za infracrvenu termografiju.

  Daljnje informacije
 • Elektrotermografija

  U kakvom su stanju strujovodi, koji se nalaze u zidu ili u nekoj napravi? Da li je plastična obloga već trošna? Da li postoje greške na priključcima? Ako je strujni kabel ili priključak pred odvajanjem ili je izolacija pred raspadanjem, onda korak do veće štete nije veliki. Kako bi sprečili požar kablova i ispade električnog sistema, se takve greške na vodovima moraju rano prepoznati i ukloniti...

  Daljnje informacije
 • Termografija u vodovodu

  Kupci opskrbljivača vode su primoreni na pogon bez smetnje. Opskrbljivč garantuje uslugu bez prekida. Da bi se tehnički probleme najbrže moguće lokalizirali i da bi timovi održavanja najefikasnije mogli da rade, se pri kontroli elektronike primjenjuju termografske kamere. Detaljne infracrvene slike, koje termografske kamere Trotec isporučuju, tačno pokazuju, na kojim mestima postoji potreba za...

  Daljnje informacije
 • Termografija na vetroelektranama

  Rotori u vetroelektrani snagu vetra pretrvaraju u električnu energiju. Pošto su delovi od veznih tvari izlagani ogromnom opterećenju pri proizvodnji i u pognu, moraju biti u izvanrednom stanju kako bi bili stabilni. Proizođač i vlasnik vetrovne turbine pomoću infracrvene termografije mogu imati tačan pogled na i u rotor, kako bi se uverili, da funkcionišeju i na duže staze. Termografske kamere...

  Daljnje informacije
 • Pregled solarnih postrojenja

  Fotonaponska postrojenja moraju biti u optimalnom stanju, kako bi privatne osobe i kupci, koji imaju koristi od toga, bili najbolje opremljeni. Tu ne moraju samo biti točni planiranja i instalacije. Takođe je i pregled solarnih čelija i celog postrojenja nužan. Skrivene greške ili čak kvarovi se bez problema sa termografskom kamerom IC-serije Trotec mogu da pronađete. Najbolja podrška pri...

  Daljnje informacije
 • Pronalaženje u vodama

  Dobar pogled na otvorenom moru je ekstremno važan, pogotovo noću. To zna svaki zapovjednik palube, koji se vozio s brodom po mraku. Hobi vozači i spasilačke ekipe, koji svoje broduove sigurno žele upravljati i moraju da pronađete druge brodove te osobe u vodi, koriste infracrvenu tehniku. Jer termografske kamere Trotec nude detaljne i jasne termografske slike i pokazuju, gde se nalaze prepreke ili...

  Daljnje informacije
 • Traženje tepiha nafte

  Kada se tepih nafte pojavi pred obalom, onda je šteta posebno velika. Kompletne populacije životinja su ugrožene i flora se uništava. Ovisno o veličini je čak reč o zagađenju naftom. Zato zaštitnici prirode i operativne snage uvek rade punom parom, kako bi naftu što pre pronašli i otklonili. Pogotovo pri lošoj vidljivosti i visokim valovima je za to potreban oštar pogled. Takvoga nudi...

  Daljnje informacije
 • Životinjske dokumentacije

  Kako lavovi love noću u pustinji? Gde se je anakonda sakrila? Kuda bježe antilope, kada ih se pronašlo u mraku? Ta i puno više pitanja filmotvorci mogu odgovoriti publici pomoću najmodernije tehnike. Jer baš kod životinjskih dokumentacija primena termografskih kamera postaje sve omiljenija. Detaljne slike otkrivaju sakrivene razvoje i gledatelju daje fascinirajuće uvide u svijet životinja. Sa...

  Daljnje informacije