Koliko jaki je sloj?
  1. Proizvodi i usluge
  2. Merni uređaji
  3. merni uređaji debljine sloja

Koliko jaki je sloj?

merni uređaji debljine sloja kuće Trotec davaju duboke i precizne uvide – i rukovanje je brzo i jednostavno.

Koliko jaki je sloj?
Koliko jaki je sloj?
Koliko jaki je sloj?

Odredite debljinu lakova, boja, plastičnih slojeva i cinčanja bez uništavanja.

Da li se mesto kvara na autu ispravljalo, najjednostavnije doznate, ukoliko ispitate, da li je lak na svim mestima istodnosno nanešen. Čim nađete mesto, na kojem je sloj laka tanji ili deblji, imate sigurnost, da je na tim mestima popravljano. Za određivanje bez uništavanja slojeva kao što su lak, boje, plastike, emaijliranja i cinčanja kako na čeliku tako i na gvožđu ili takođe na neželjeznim metalima, su merni uređaji debljine sloja Trotec Vaš prvi izbor.

Postaviti, izda mere, da očitate. Tako jednostavno to funkcioniše. Ali ne samo u području motornih vozila kod kontrole laka su Trotec-merni uređaji debljine sloja precizni i praktični pomagači. Sa spretnim i robusnim detektorima možete bez problema ispitati slojeve praha, premaze ograda i brodova te druge zaštitne premaze.

I merni uređaj debljine sloja BB20, sa kojim su moguća merenja od 0 do 1.250 µm, kao i BB30 (merno područje od 0 do 2.000 µm) mere brzo i bez uništavanja jačinu slojeva pomoću osjetljivog Dual-senzora. Oprugaste merne glave su opremljeni sa V-utorom. Tako možete bez problema i precizno meriti slojeve na okruglim tijelima kao što su osovine ili pantovi.

Posebno praktično: Uređaji Vas alarmiraju, čim se pređe ili ne postigne od Vas definirana debljina sloja. merni uređaji debljine sloja Trotec se ističu jednostavnim rukovanjem, preciznim rezultatima merenja i dodatnim funkcijama kao što je memoriranje podataka i mogućnost izmjene podataka.

Uporedni tehnički podaci

Svi mjerači debljine premaza u direktnom poređenju:

Kako biste mogli pronaći tačno pravi mjerni uređaj za vas, ovdje imate priliku da jasno uporedite sve Trotec uređaje za mjerenje debljine premaza među sobom.Modeli koje ne želite uključiti u poređenje možete jednostavno kliknuti.

Uporedni tehnički podaci

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo