Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

MultiMeasure Studio Professional
 1. Proizvodi i usluge
 2. Software
 3. MultiMeasure Studio Professional 2.0

MultiMeasure Studio Professional

Perfektno upravljanje mernim podacima za vaše zahteve u praksi

Upravljajte svim projektima merenja u jednom softveru - MultiMeasure Studio Professional

Iskoristite jedinstveni softver za administraciju više uređaja, analizu i kreiranje izveštaja vaših projekata merenja.

Danas mnoge merne uređaje dobijate zajedno sa softverom. Ono što uvek nedostaje je sveobuhvatna i efikasna sinhronizacija sa vašim potrebama u praksi. Na kraju, posao se ne završava sa merenjem i očitavanjem podataka - on tek tu počinje.

MultiMeasure Studio Professional vam zato perfektno pomaže u svim radnim koracima - jer je ovaj softver optimalno programiran za vaše procese rada i može da radi zajedno sa praktično svim mernim uređajima koje svakodnevno koristite.

Na raspolaganu imate tri specijaliste ujedinjene u svakom izdanju programa MultiMeasure Studio ­Professional:

Brilijantan analitičar podataka organizuje očitavanje mernih podataka i njihovu grafičku evaluaciju svih kompatibilnih mernih uređaja.

Višestrani projekt menadžer omogućava istovremeno fleksibilno upravljanje svih podataka za nalogodavce, mesta merenja i primaoce računa sa varijabilnom dodelom pojedinačnih projekata merenje i sanacije.

A sa jedinstvenom Report funkcijom imate i talentovanog pisca uz sebe, koji zahvaljujući brojnim prethodno pripremljenim tekstualnim modulima i kompletnim obrascima formulara skoro samostalno može za vas da napiše zadivljujuće kvalitetne profesionalne izveštaje o merenju.


MultiMeasure Studio Professional je idealno softversko rešenje za svakodnevnu praksu svih specijalista u vezi sa oštećenjima i sušenjem objekata.

 • Lociranje curenja
 • Dijagnostika građevinskog objekta
 • Ispitivanje i sanacija oštećenja usled plesni
 • Merenje klime i merenje vlažnosti
 • Otklanjanje oštećenja usled vode
 • Sušenje građevinskih objekata

Zašto komplikovano kada može jednostavno!

Očitavanje podataka i grafička evaluacija

Očitavanje podataka i grafička evaluacija

MultiMeasure Studio Professional omogućava automatsko očitavanje mernih podataka -svih kompatibilnih uređaja a pored toga i ručno prikupljanje podataka za merne uređaje drugih proizvođača. Svi merni podaci se jasno prikazuju kao grafički prikazi sa mogućnošću slobodnog odabira isečaka koji se odmah mogu preuzeti u izveštaj. Eksportovanje u Excel datoteku je takođe na raspolaganju.


Projekt menadžment

Projekt menadžment za podatke klijenta i merenja

MultiMeasure Studio Professional vam obezbeđuje centralno upravljanje za sva mesta merenje i podatke klijenata sa posebnim adresama za nalogodavca i izdavanje računa. Projekti merenja se po potrebi mogu preneti na druge klijente jednostavnim prevlačenjem ili kompletno eksportovati i importovati - praktično kod projekata u više filijala. A zahvaljujući integrisanoj Backup funkciji ste pouzdano zaštićeni od gubitka podataka.


Jedinstvena Report funkcija

Report funkcija za automatizovane izveštaje

MultiMeasure Studio Professional poseduje automatizovanu Report funkciju - to je jedinstveno u građevinskom sektoru! Nikada ranije kreiranje brilijantnih izveštaja nije bilo tako jednostavno: Samo jednim klikom ne samo da možete u izveštaj da ubacite kompletna polja iz vaših podataka klijenta ili mernih podataka, već i brojne potpuno unapred formulisane tekstualne module praktično za sve slučajeve primene.

Zajedno uz mogućnost jednostavnog integrisanja vašeg logoa firme, individualnih zaglavlja na početku i kraju strane, zahvaljujući ovom „ugrađenom izveštavanju“ se za tren oka mogu kreirati upečatljivi profesionalni izveštaji koji kod klijenta ostavljaju trajno dobar utisak!

Saznajte više o jedinstvenoj Report funkciji programa MultiMeasure Studio Professional ...


MultiMeasure Studio Professional je modularno koncipiran lako se uči i dostupan je u dva izdanja, koja su optimalno prilagođena datim potrebama:

Pro-Modul 1

MultiMeasure Studio Professional - Pro-Modul 1

Pro-Modul 1 Vam pruća funkcije evaluacije i kreiranja izveštaja za dijagnostiku građevinskih objekata pa sve do lociranja curenja plus ekstra module za dokumentaciju štete usled plesni. Optimalno rešenje za arhitekte i građevinske veštake.

Saznajte više o obimu funkcija koje poseduje Pro-Modul 1 programa MultiMeasure Studio Professional

Pro-Modul 2

MultiMeasure Studio Professional - Pro-Modul 2

Pro-Modul 2 je prilagođen specijalno zahtevima prakse kod sanacije oštećenja usled vode i u građevinarstvu i pruža vam kompletan obim funkcija za uštedu vremena od utvrđivanja štete i rezultata preko MQDatamonitor-sinhronizacije pa sve do specifičnih modula za kreiranje izveštaja za merenje klime i vlažnosti, sanaciju oštećenja usled vode i sušenja građevinskih objekata.

Saznajte više o obimu funkcija koje poseduje Pro-Modul 2 programa MultiMeasure Studio Professional


Prednosti u praksi:

 • Trotec je razvio kompletan analitički softver
 • Omogućava univerzalno upravljanje mernim podacima za različite merne uređaje u jednoj centralnoj alatki
 • Jedinstveno u građevinskom sektoru za podržavane klase uređaja: ­Automatizovano kreiranje izveštaja ­ uključujući mnoge kompletno prethodno pripremljene tekstualne module sa punom funkcijom uređivanja
 • Podaci projekta se bez problema mogu razmenjivati između filijala ili kolega


Kupovina

Tehnički podaci

Технички подаци
Opšte
  Broj artikla 3.510.204.013
Osnovne funkcije
  Funkcija ažuriranja softvera (online)
  Ažuriranje firmware (online)* za kompatibilne uređaje
  očitavanje podataka kompatibilnih uređaja
  Broj memorabilnih merenja neograničeno
  Ocena projekta merenja sa funkcijom dijagrama
  Kombinovana administracija klijenta i vrednosti merenja
  Backup funkcija
  Eksport funkcija celokupnih projekata merenja
  Import funkcija celokupnih projekata merenja
  Eksport funkcija u Excel
  Automatizovano kreiranje izveštaja
  Matrix evaluacija za kompatibilne uređaje
  Tekstualni modul - Funkcija ažuriranja softvera (online)*
uključeni tekstualni moduli
  Tekstualni modul lociranje curenja i dijagnostika građevinskih objekata
  Tekstualni modul dijagnostika plesni
  Tekstualni modul merenje klime i merenje vlažnosti
  Tekstualni modul sanacija poplava
  Tekstualni modul sušenje građevinskih objekata
  Dopunska funkcija za sopstvene tekstualne module
  Sinhronizacija podataka sa MQDatamonitor-om
  LiveLog funkcija za kompatibilne uređaje
Matrix evaluacija za kompatibilne uređaje
  Prikaz površine
  Opcionalni prikaz kontura
  Raspoloživa šema boje neograničeno
  Mogućnost slobodnog definisanja boja
Ručni unos vrednosti merenja
  Matrica neograničeno
  X-Y-dijagram neograničeno
Kompatibilnost uređaja
  T3000 multi funkcionalni merač sa svim SDI-senzorima
  T210 Higrometar
  T260 IC termometar
  T510 uređaj za merenje vlažnosti drveta i građevina
  T610 merač vlažnosti materijala
  T660 merač vlažnosti materijala
  DL200 (H, D, L, P, X) data loger
  BL30 data loger
  Trotec merni uređaji u planiranju*
Sistemski preduslovi
  podržani operativni sistemi Windows XP 32-Bit, Windows 7 32/64-Bit, Windows 8 32/64-Bit, Windows 10 32/64-Bit
  podržani jezici DE, EN, FR, TR, DA, NL, IT, FI, PL, SE
  Napomene (*) Sva ažuriranja su uključena 12 meseci, posle toga preko opcionalne servisne licence
стандардна испорука
Standardni obim isporuke
  Preuzimanje
  Dongle

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

Preuzimanje

Loading...