Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

 1. Primene
 2. Termografija
 3. Test zdravlja na drveću

Svee sveže? Test zdravlja drveća

Sa termografskim slikama postaje vidljivo, da li je drvo trulo – precizna inspekcija u okviru obveze prometnog osiguranja.

Za sigurnost u parkovima, na putevima i u šumi su odgovorni ili vlasnici ili javna uprava, koja mora da se brine o površini. Obvezi prometnog osiguranja pripada takođe procenjivanje zdravlja drveća, kako bi mogli da se izvedu mere negovanja. Ako se ispostavi, da je neko drvo trulo, isto se mora što pre da makne, da prolaznici nisu u opasnosti. Pomoću infracrvene tehnike je moguće, brzo, povoljno i pouzdano odrediti zdravlje drveća. Javna mesta i Facility menadžeri tako koriste termografske kamere Trotec, kako bi redovito testirali zdravlje drveća.

Vlasnici šuma i parkova, koji su dostupni javnosti, imaju veliku odgovornost. Jer oni su odgovorni, da se ispunjava obveza prometnog osiguranja. Pored održavanja puteva i čišćenja izvora opasnosti kao primerice po ledu i snegu se drveće redovito mora da ispita. Jer ovde često vrebaju sakrivene opasnosti za prolaznike. Trule grane ili totalno bolesno i krhko drveće na vetru mogu pasti tj. prekrenuti se. Tako je često, da se javni parkovi na jakom vetru radi sigurnosti zatvaraju i postavljaju znakovi opasnosti na pristupim au šumu. Kako bi opasnost bolesnog drveća bila ograđena, redovito se prave ispitivanja, u kojim se priroda tačno testira. Za ocenjivanje zdravlja drveća, stručnjaci u pravilu koriste dalekozore, kako bi svako drvo prvo vizualno ispitali. Sa čekićem se udara po stablu, granama i delovima korijena, kako bi se prepoznale šupljine. Da metoda nije samo utrošna za vreme, nego i skupa, je jasno. Ne samo sigurnost ovisi o oku ispitivača i njegove procene.

Bolesno drveće pravovkaišo prepoznati

Brza i povoljna metoda za testiranje zdravlja drveća je infracrvena tehnologija. Ispitivači, koji rade za javne uprave i Facility menadžeri sve češće koriste termografske kamere, kada se radi o testiranju zdravlja drveća. Na zdravom drveću je prepoznatljiva ravnomerna raspodela togase na celoj površini. Jer ovde odgovara spoj i raspodela vode u čelijama. Ako je dio drveta trul, togasa se ne može ravnomerno da deli. Takva mesta se na termografskim slikama vide. Pošto takva vrsta inspekcije ne treba ljuštenje ili probu, testirano drvo ostaje kompletno zaštićeno. Sa modernim termografskim kameramaTrotec ispitivači i Facility menadžeri ne mogu samo brzo da prepoznaju, gde postoji potreba za delovanjem za zaštitu prolaznika. Takođe rušenja kao mera zaštite postaju manja, pošto test termografskom kamerom prikazuje i zdravlje drveta.

Precizno merenje, fer cena

Za test zdravlja drveća su podobni primerice infracrvene kamere EC-serije Trotec. Termografska kamera EC060V unutar najkraćeg vkaiša isporučuje detaljne i oštre slike. Na slikama se vide bolesna mesta, tako da stručnjak može ciljano odlučiti, da li se treba rušiti celo drvo ili samo neke grane, kako bi poštivali obvezu prometnog osiguranja. Inovativan senzor slike sa rezolucijom od do 160 x 120 mernih točki i termičkom osetljivosti od 0,08 stepeni prikazuje čak najmanje razlike temperature. I zahvaljujući velike frekvencije ponavljanja slike je osigurana reprodukcija slika u realnom vremnu.

Detaljno vještaćenje

Kako bi detaljno mogli dokumentišeti zdravlje drveta, termografska kamera EC060V nudi više integrisanih mernih funkcija i automatsku kontrolu dodane vrednosti. Za posebno prikazivanje se mogu preklapati infracrvene i realne slike. Tako se rezultati termografskih slika nakon inspekcija može oceniti i prezentujeti kupcu ili državnoj ustanovi.

Prednosti EC060V u pregledu

 • Potpuno radiometrijska infracrvena kamera original EU-proizvodnje
 • Mjerenje i reprodukcija slika u realnom vkaišu za detaljne, visokokvalitativne termografske slike
 • Velika termička osetljivost
 • Integrisana digitalna kamera za realne slike
 • Memorija infracrvenih i realnih slika
 • Jednostavno rukovanje
 • Veliki, zakretni LCD diplej
 • Najbolji odnos cene i učinka

Još rešenja

Test zdravlja na drveću

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

Dalji primeri primene merne tehnologije u oblasti termografije

 • Motrenje divljih životinja

  Pored dalekozora, za motrenje divljih životinja, posebno jedna stvar u opremi ne bi trebala faliti: termografska kamera. Pomoću infracrvenih slika se životinje čak pri lošoj vidljivosti i u totalnom mraku mogu da pronađu. Trotec sa termografskim kamerama IC-serije nudi pouzdane uređaje za motrenje. Spretni, precizni i otporni – i to po maloj ceni.

  Daljnje informacije
 • Termografija konja

  Konj u Nemačkoj pripada najomiljenijim životinjama. Ali u usporedbi, troškovi tretmana mogu biti vrlo visoki, ako se konj jednom razboli ili dobije akutnu ozlijedu. Što kasnije se prepozna tjelesno oštećenje, to dugotrajnije i skuplje teće proces tok lečenja. Zato se sve više koristi termografija za prevenciju bolesti, akutnu dijagnostiku i rehabilitaciju.

  Daljnje informacije
 • Infracrvena termografija za osiguravanje granica

  Kontrola zaštićenih zona i granica je odgovoran posoa. Ovde se radi o sigurnosti. Zadatak granične policije je pronalazak i zadržavanje neovlaštenih osoba. Za ljude koji koriste loše vreme i vidljivost kao pokrivanje, granični policajci moraju pogotovo noću i po magli da budu spremni. Najmodernija tehnika je potrebna. A nju nude termografske kamere IC-serije Trotec kao potpora. Detaljna i precizna...

  Daljnje informacije
 • Infracrvena termografija u proizvodnji čelika

  Gde je potrebna velika snaga, tu se koristi čelik: U izgradnji postrojenja i strojeva, u automobilskoj industriji ili i u izgradnji železnice i pribora. Potražnja za čelikom je sve veća. Ali kako bi proizvođači koji koriste čelik u svojim proizvodima mogli nuditi najbolji kvalitet, su zahtevi sirovog čelika ekstremno veliki. Pouzdana kontrola kvaliteta bez uništavanja je moguća primenom...

  Daljnje informacije
 • Infracrvena termografija u uzgoju životinja

  Termografske kamere su se već godinama dokazale u industrijskom uzgoju goveda, svinja, ovca, koza i piletine. Predstavljaju povoljnu i vrlo ranu metodu merenja temperature, koja uzgajivaču kao i veterinaru isporučuju važne podatke o stanju životinje. U Trotecu ćete nači veliki izbor uređaja za infracrvenu termografiju.

  Daljnje informacije
 • Elektrotermografija

  U kakvom su stanju strujovodi, koji se nalaze u zidu ili u nekoj napravi? Da li je plastična obloga već trošna? Da li postoje greške na priključcima? Ako je strujni kabel ili priključak pred odvajanjem ili je izolacija pred raspadanjem, onda korak do veće štete nije veliki. Kako bi sprečili požar kablova i ispade električnog sistema, se takve greške na vodovima moraju rano prepoznati i ukloniti...

  Daljnje informacije
 • Termografija u vodovodu

  Kupci opskrbljivača vode su primoreni na pogon bez smetnje. Opskrbljivč garantuje uslugu bez prekida. Da bi se tehnički probleme najbrže moguće lokalizirali i da bi timovi održavanja najefikasnije mogli da rade, se pri kontroli elektronike primjenjuju termografske kamere. Detaljne infracrvene slike, koje termografske kamere Trotec isporučuju, tačno pokazuju, na kojim mestima postoji potreba za...

  Daljnje informacije
 • Termografija na vetroelektranama

  Rotori u vetroelektrani snagu vetra pretrvaraju u električnu energiju. Pošto su delovi od veznih tvari izlagani ogromnom opterećenju pri proizvodnji i u pognu, moraju biti u izvanrednom stanju kako bi bili stabilni. Proizođač i vlasnik vetrovne turbine pomoću infracrvene termografije mogu imati tačan pogled na i u rotor, kako bi se uverili, da funkcionišeju i na duže staze. Termografske kamere...

  Daljnje informacije
 • Pregled solarnih postrojenja

  Fotonaponska postrojenja moraju biti u optimalnom stanju, kako bi privatne osobe i kupci, koji imaju koristi od toga, bili najbolje opremljeni. Tu ne moraju samo biti točni planiranja i instalacije. Takođe je i pregled solarnih čelija i celog postrojenja nužan. Skrivene greške ili čak kvarovi se bez problema sa termografskom kamerom IC-serije Trotec mogu da pronađete. Najbolja podrška pri...

  Daljnje informacije
 • Pronalaženje u vodama

  Dobar pogled na otvorenom moru je ekstremno važan, pogotovo noću. To zna svaki zapovjednik palube, koji se vozio s brodom po mraku. Hobi vozači i spasilačke ekipe, koji svoje broduove sigurno žele upravljati i moraju da pronađete druge brodove te osobe u vodi, koriste infracrvenu tehniku. Jer termografske kamere Trotec nude detaljne i jasne termografske slike i pokazuju, gde se nalaze prepreke ili...

  Daljnje informacije
 • Traženje tepiha nafte

  Kada se tepih nafte pojavi pred obalom, onda je šteta posebno velika. Kompletne populacije životinja su ugrožene i flora se uništava. Ovisno o veličini je čak reč o zagađenju naftom. Zato zaštitnici prirode i operativne snage uvek rade punom parom, kako bi naftu što pre pronašli i otklonili. Pogotovo pri lošoj vidljivosti i visokim valovima je za to potreban oštar pogled. Takvoga nudi...

  Daljnje informacije
 • Životinjske dokumentacije

  Kako lavovi love noću u pustinji? Gde se je anakonda sakrila? Kuda bježe antilope, kada ih se pronašlo u mraku? Ta i puno više pitanja filmotvorci mogu odgovoriti publici pomoću najmodernije tehnike. Jer baš kod životinjskih dokumentacija primena termografskih kamera postaje sve omiljenija. Detaljne slike otkrivaju sakrivene razvoje i gledatelju daje fascinirajuće uvide u svijet životinja. Sa...

  Daljnje informacije