1. Primene
 2. Čišćenje vazduha
 3. Čišćenje zračno­tehničkih postrojenja

Filtracija vazduhakod čišćenja RLT-postrojenja

Čistači vazduha TAC-serije: Uvek jedan TAC bolji nego zakonske odredbe

Trotec Group je dugogodišnji specijalist za čišćenje vazduha

Čisti vazduh na radnom mjestu i u javnim zgradama nije samo zakonski propisan, bitno pridonosi dnevnom zdravlju. Redovito čišćenje zračno tehničkih postrojenja osigurava, da vazduh ostaje čist. Da se lebdeće tvari propisno mogu filtrirati, uslužitljei nalaze odgovarajućo čistač vazduha sa HEPA-filterom za Vašu opremu.

Na opremi za čišćenje zračnih kanala se nebi trebalo štedeti, jer profesionalno i redovito očiščena RLT-postrojenja rade efikasnije i tako smanjuju troškove pogona. Za čišćenje ventilacijske i klimatehničke tvrtke ili takošer dimnjačari koriste četke. Otpuštena onečišćenja kao čestice prašine, gljivice, pelud, virusi i bakterije se pritom moraju usisati iz zračnog kanala, bez da opterećuju prostorijski vazduh. 

Sa Trotec Group uslužitelji čišćenja imaju na tržištu iskusnog partnera na svojoj strani, koji prepoznaje Vaše specifične potrebe i zahteve i za to potrebnu tehniku ne samo prodaje, već sam razvija i proizvodi u proizvodnjama u Nemačkoj. Tako su kod Troteca četiri čistača vazduha u programu, koji su idealna oprema za uslužitelje čišćenja: dva laganija i kompaktna uređaja TAC 1500 i TAC 3000 za manje zračne kanale i dva jača uređaja TAC 5000 i TAC 6500 za veće ventilacijske kanale. Svi TAC-čistači vazduha su podobni za čišćenje zračno tehničkih postrojenja u industriji, u zanatu i obrtu, u javnim zgradama, u bolnicama, u medicinskim područjima i takođe u čistim prostorijama. Mobilni čistači vazduha omogućuju zahvaljujući Vario-Shift-funkciji korisnički prem od 1 do 3 stepeni filtera i pozicioniranje ventilatora i filtera lebdećih tvari(HEPA).

Osiguravanje kvaliteta: Brojač čestica PC200 dokumentiše učinak čišćenja

Nadopunjujući od uslužitelja čišćenja korištenih sistema video inspekcije je za kontrolu koncentracije fine prašine podoban brojač čestica PC200 iz programa Trotec-mernih uređaja. PC200 je ergonomski ručni merni uređaj sa integrisanom Foto-Video funkcijom za monitoring čestica vazduha i za snimanje klima podataka. Sa uređajem se može odrediti koncentracija fine prašine vazduha u zračnom kanalu pre i poslije svakog merenja. Podaci se naposletku mogu da prenose USB-sučeljem brzo i jednostavno na PC. Tako se uspeh kod svake primene čišćenja zračno tehničkih postrojenja tačno dokumentiše.

Buduća tehnika – bolja nego svaka norma

Čistači vazduha TAC-serije su sigurna investicija za uslužitelje čišćenja ili dimnjačare. Tako ispunjavate sve trenutno vredeće standarde higijene čišćenja zračnog kanala i filtracije vazduha u čišćenju i održavanju. Uređaje su osim toga već danas opremljeni sa strožijim zahtevim od sutra:

 • DIN 1946-4: Čišćenje postrojenja za vazduh u bolnicama
 • DIN 15780: Čistoća ventilacijskih postrojenja
 • VDI 6022: Higijenski zahtevi prostorno tehničkih postrojenja
 • § 4 ArbStättV: Otklanjanje onečišćenja u RLT-sistemima
 • Buduće BG-odredbe za primenu čistača vazduha na izmjenjenim mestima

Dalji primeri primene za prečišćavanje vazduha

 • Gradilišta bez prašine primenom čistaća vazduha

  Na gradilištima je prašnjavo. Pogotovo pri svim radovima štemanja, brušenja, rezanja i frezanja i pri skidanju stare žbuke ili pločica. Čseto si majstori pomažu sa zaštitnim maskama i tako imaju veliki trošak čišćenja. Puno efektivnija i zdravija je primena čistaća vazduha, koji usisavaju prašinu, pre nego se talži na površinama i plućima.

  Daljnje informacije