Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

 1. Primene
 2. Radni šatori, privatnost za mobilne uređaje
 3. Vježba evakuacije vlakova

Sigurnost na tračnicama: Vježba evakuacije vlakova

Sa simulatorom magle i dimnog gasa se može simulirati požar u vlaku – osoblje vježba slučaj u nuždi

Da li je defektna klima, šteta na prigonu ili požar kante za smeće: Razlog razvoja dima u vlaku se u pravilu zna tek nakon završetka gašenja. Ali pre toga za osoblje vredi, da sačuvaju mirnoću i evakuiraju putnike. Kod dotičnih vježbi zaštite od požara se saradnici pripremaju na slučaj u nuždi. Kod takve vježbe se često koristi simulator magle i dimnog gasa FS200 Trotec. Jer on osigurava konstantan i prirodan, naravno neopasan dim.

Kada se gusti dim proširi u uskom odjeljku vlaka ili velikom vagonu, kreće panika. Putnici u pravilu neznaju, što je uzrok dima i koliko velika je opasnost. Tu pomaže samo jedno: Putnici moraju u slučaju nužde napustiti vlak, jer se saradnici snalaze. Naposlijetku se mora, pogotovo ako požar nastane tokom vožnje, sačuvati mirnoća. Vlakovođa ponajpre mora zaustaviti vlak, kako bi se putnici mogli otpremiti van. Redom saradnici kontrolišu odjeljke, toalete i vagon restorana, kako bi što brže evakuirali sve ljude.

   

Probe za slučaj u nuždi

Da saradnici u takvom slučaju nužde razborito i suvereno mogu da deluju, trebaju se pripremiti za takvu situaciju. Kod vježba evakuacije uče, kako se pogotovo kod nepoznatog razvoja dima u vlaku trebaju ponašati i kako osigurati sigurnost putnika. Pritom bi pogotovo trebali uzimati u obzir, da su u slučaju požara u vlaku, vagoni vrlo brzo prepuni gustog dima. Vrijedi osigurati zaštitu disanja i zadržati orijentaciju, kako bi ljude što brže doveli na svježi vazduh.

Takav slučaj u nuždi saradnici testiraju u moguće realnim uvetima. To znači, da se barem jedna vagon mora staviti na raspolaganje, u koji se uvofi gusti dim. Simulator magle i dimnog gasa FS200 Trotec u najkraćem vremnu stvara vizualno stanje, kakvo vlada kod požara na uskom prostoru.

Pouzdana primena

Transport i puštanje u pogon simulatora magle i dimnog gasas su vrlo jednostavni. Kompaktan snažni paket se zahvaljujući svojih kompaktnih mera i njegove težine bez problema može postaviti u vagonu. Sa par rukohvata je držač kanistra otključan i otklopljen i kanister sa fluidom magle se može koristiti. Ovisno o potrebi se ekstremno jaka turbina i pumpa fluida FS200 zaustavljaju. Praktično: Te postavke se poduzimaju neprekidno, tako da se gustoća umjetne magle može prilagoditi individualnom uvetu. Da tokom vježbe evakuacije u vlaku dim ne posustaje, osigurava inteligentan spoj učinka turbine, grejanja i pumpe. Tako se gusta struja magle može proivoditi ravnomerno, bez da se uređaj mora naknadno zagrejavati.

Tko koristi simulator magle i dimnog gasa FS200 za vježbu evakuacije, može se koncentrirati potpuno na tok. Kratka vkaiša postavljanja i brzo pripreme vagona bez dodatnog nadzora uređaja su garantujeni.

Simulator magle i dimnog gasa FS200 kod vježbi evakuacije vlakova

 • Profi kvaliteta „made in Germany“ – naravno Trotec
 • Konstantan razvoj guste magle
 • Brza priprema vagona
 • Transport bez problema zahvaljujući kompaktnim merama i maloj težini
 • Neprekidno namjestiv za optimalnu prilagodbu na mesto uporabe i za trajnu, pouzdanu primenu

Vježba evakuacije vlakova

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

Dodatni primeri primene za radne šatore / ekrane za privatnost na mobilnim uređajima

 • Vizualna zaštita od nesreće za policiju & spasilace

  Kod nesreća, na mestima zločina i tokom akcija u katastrofama, spasilace nažalost često ometaju znatiželjni. Što brže se zaštiti mesto događaja, to bolje spasilaci mogu da odrade svoj posao. Za to Vam Trotec nudi mobilno rešenje za brzo postavljanje: VarioScreen.

  Daljnje informacije
 • Zaštita od vetra i vizualna zaštita za evente i gastronomiju

  Gastronomičari, organizatori i hoteljeri u Trotec Group nađu mobilno rešenje, koje ispunjava sve, što je potrebno, za stvaranje zaštićenih mesta za goste: Sa VarioScreen Business stoje na raspolaganju mobilne zaštite od vetra i vizualne zaštite, koje su u sekundama postavljeni i koje se mogu nizati jedno uz drugo.

  Daljnje informacije
 • Šatori za tretman i skladištenje za vreme katastrofa

  Trotec se obavezao optimiranju vazduha u radnim prostorijama i radnim procesima. Za nas to toliko doseže, da u slučaju nužde isporučujemo i radnu prostoriju. Na primer u obliku šatora za tretman i skladištenje, koji se pri uporabi u katastrofama od strane THW i hitne službe griju ili hlade.

  Daljnje informacije
 • Vježba evakuacije putničkih brodova

  Iako putnički brodovi slove kao vrlo sigurna prevozna sredstva, mora se i ovde ozbiljno shvaćati priprema za nuždu. Međunarodne odredbe, koje su se postavile pod krilima Ujedinjenih Naroda, propisuju, da u okviru sigurnosnih mera brodsko osoblje takođe mora apsolvirati školovanje za slučaj evakuacija. Da se za slučaj nužde može trenirati u realnim uvetima, koriste se strojevi za maglu. Simulator...

  Daljnje informacije
 • Vježba evakuacije vazduhoplova

  Iako se prometni vazduhoplovi danas proizvode po najmodernijim standardima, strojevi nisu zaštićeni od tehničkih problema. Kod nezgode tako aerodromsko osoblje mora tačno znati, što se treba napraviti u vezi zaštite putnika i vlastite sigurnosti. Na takve slučaje u nuždi se osoblje priprema sa specijalnim vježbama. Tome pripada takođe izvođenje putnika u slučaju požara iz zadimljenog vazduhoplova....

  Daljnje informacije
 • Skladišni šatori/šatorske hale

  Šatorske hale i veliki skladišni šatori su brzo i povoljno postavljeni naspram konvencionalnim skaldišnim halama. Jedini izazovi naspram zgradama su – čak kod izoliranih šatorskih hala – kondenzat te regulisanje vlažnosti vazduha. Stacionarne visokoučinkovite sušilice sa sistemom crijeva za ravnodnosan dovod suvog vazduha sprječavaju probleme vlažnosti unapred.

  Daljnje informacije
 • Vođenje posetitelja na velikim priredbama

  Kako bi blokirali površine za posetitelje i markirali puteve, često se koriste metalne barijere. One su, ako se radi samo o optičkom navođenju, nepotrebne. Trotec Group ima mobilna rešenja vizualne zaštite u programu, koje su lagane i prostorno štedljive te su u sekundama rasklopive: VarioScreens.

  Daljnje informacije