Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

 1. Primene
 2. Radni šatori, privatnost za mobilne uređaje
 3. Vježba evakuacije vazduhoplova

Orijentacija u slučaju nužde: Vježba evakuacije vazduhoplova

Sa strojem za maglu i dimni gas se može profesionalno simulirati požar unutar vazduhoplova

Iako se prometni vazduhoplovi danas proizvode po najmodernijim standardima, strojevi nisu zaštićeni od tehničkih problema. Kod nezgode tako aerodromsko osoblje mora tačno znati, što se treba napraviti u vezi zaštite putnika i vlastite sigurnosti. Na takve slučaje u nuždi se osoblje priprema sa specijalnim vježbama. Tome pripada takođe izvođenje putnika u slučaju požara iz zadimljenog vazduhoplova. Sa simulatorom magle i dimnog gasa se evakuacija profesionalno može simulirati. Najbolja oprema za to je simulator magle i dimnog gasa FS200 Trotec.

Sačuvati mirnoću, uvesti korake evakuacije i otvoriti izlaze na vazduhoplovu, kako bi mogli koristiti tobogane u nuždi: To su pravila, kada u vazduhoplovstvu dođe do ozbiljne nezgode. Iako zahvaljujući najmodernijoj tehnici i visokoprofesionalnoj proizvodnji putovanja vazduhoplovom slove kao vrlo sigurna, aerodromsko osoblje se mora pripremiti na sve eventualnosti. Pogotovo ako u vazduhoplovu dođe do požara, je vreme da se ostane hladne glave i postupa po propisima. A to nije najlakša vježba. Naposlijetku se u punom vazduhoplovu nalazi vrlo puno ljudi na uskom prostoru. Ako dođe do razvoja dima, dim u najkraćem vkaišu jako ometa pogled. Unatoč svetlu u nuždi se onda put do izlaza nađe samo sa najvećim naporom i koncentracijom.

   

Najbolja oprema za slabe vizualne prilike

Kako bi aerodromsko osoblje bilo pripremljeno na takav događaj, se on mora odigrati u okviru vježbe evakuacije. Simulator magle i dimnog gasa FS200 Trotec kod takvih vježbi zaštite od požara pruža najbolje usluge. U samo par minuta je mobilan uređaj u vazduhoplovu i može se postaviti te uključiti. Zahvaljujući jake turbine i neprekidno namjestivom pumpom za fluid se u par minuta proizvodi gusti dim, koji čak najveći putnički vazduhoplov napuni dimom i simulira ekstremno loše vizualne uvete. Tako posada može testirati slučaj nužde u realnim uvetima. Jer čak duže vreme, FS200 konstantno ispušta gusti i bijeli dim.

Jednostavno rukovanje

Tko za vježbu evakuacije koristi simulator magle i dimnog gasa FS200 Trotec, mora se pouzdati, da je težište primene zaštita od požara a ne priprema scenarija. Jer uređaj je u najkraćem vkaišu spreman za pogon i obavlja pouzdan posao. Samo jedna osoba je potrebna, da se FS200 postavi i priključi kanister sa koncetratom za maglu. Na stisak gumba se gusti, bijeli dim proizvodi, čiji volumena se zahvaljujući neprekidnog reguliranja može prilagoditi na veličinu prostorije. Pomoću intuitivnog menija je upravljanje uređaja dječja igra.

Jedan plus: I izvan vazduhoplova se simulator magle i dimnog gasa FS200 može koristiti za vježbe zaštite od požara, na primer, kada se treba simulirati požar na prigonu.

Simulator magle i dimnog gasa FS200 pri vježbama evakuacije vazduhoplova

 • Profi kvaliteta „made in Germany“ – naravno Trotec
 • Konstantna, gusta proizvodnja magle za realne scenarije požara
 • Brza priprema unutrašnjosti vazduhoplova
 • Transport bez problema zahvaljujući kompaktnim merama
 • Neprekidno namjestiv za optimalno prilagođavanje na licu mesta

Vježba evakuacije vazduhoplova

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

Dodatni primeri primene za radne šatore / ekrane za privatnost na mobilnim uređajima

 • Vizualna zaštita od nesreće za policiju & spasilace

  Kod nesreća, na mestima zločina i tokom akcija u katastrofama, spasilace nažalost često ometaju znatiželjni. Što brže se zaštiti mesto događaja, to bolje spasilaci mogu da odrade svoj posao. Za to Vam Trotec nudi mobilno rešenje za brzo postavljanje: VarioScreen.

  Daljnje informacije
 • Zaštita od vetra i vizualna zaštita za evente i gastronomiju

  Gastronomičari, organizatori i hoteljeri u Trotec Group nađu mobilno rešenje, koje ispunjava sve, što je potrebno, za stvaranje zaštićenih mesta za goste: Sa VarioScreen Business stoje na raspolaganju mobilne zaštite od vetra i vizualne zaštite, koje su u sekundama postavljeni i koje se mogu nizati jedno uz drugo.

  Daljnje informacije
 • Šatori za tretman i skladištenje za vreme katastrofa

  Trotec se obavezao optimiranju vazduha u radnim prostorijama i radnim procesima. Za nas to toliko doseže, da u slučaju nužde isporučujemo i radnu prostoriju. Na primer u obliku šatora za tretman i skladištenje, koji se pri uporabi u katastrofama od strane THW i hitne službe griju ili hlade.

  Daljnje informacije
 • Vježba evakuacije putničkih brodova

  Iako putnički brodovi slove kao vrlo sigurna prevozna sredstva, mora se i ovde ozbiljno shvaćati priprema za nuždu. Međunarodne odredbe, koje su se postavile pod krilima Ujedinjenih Naroda, propisuju, da u okviru sigurnosnih mera brodsko osoblje takođe mora apsolvirati školovanje za slučaj evakuacija. Da se za slučaj nužde može trenirati u realnim uvetima, koriste se strojevi za maglu. Simulator...

  Daljnje informacije
 • Vježba evakuacije vlakova

  Da li je defektna klima, šteta na prigonu ili požar kante za smeće: Razlog razvoja dima u vlaku se u pravilu zna tek nakon završetka gašenja. Ali pre toga za osoblje vredi, da sačuvaju mirnoću i evakuiraju putnike. Kod dotičnih vježbi zaštite od požara se saradnici pripremaju na slučaj u nuždi. Kod takve vježbe se često koristi simulator magle i dimnog gasa FS200 Trotec. Jer on osigurava...

  Daljnje informacije
 • Skladišni šatori/šatorske hale

  Šatorske hale i veliki skladišni šatori su brzo i povoljno postavljeni naspram konvencionalnim skaldišnim halama. Jedini izazovi naspram zgradama su – čak kod izoliranih šatorskih hala – kondenzat te regulisanje vlažnosti vazduha. Stacionarne visokoučinkovite sušilice sa sistemom crijeva za ravnodnosan dovod suvog vazduha sprječavaju probleme vlažnosti unapred.

  Daljnje informacije
 • Vođenje posetitelja na velikim priredbama

  Kako bi blokirali površine za posetitelje i markirali puteve, često se koriste metalne barijere. One su, ako se radi samo o optičkom navođenju, nepotrebne. Trotec Group ima mobilna rešenja vizualne zaštite u programu, koje su lagane i prostorno štedljive te su u sekundama rasklopive: VarioScreens.

  Daljnje informacije