Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

MultiMeasure Studio Professional – Pro-Modul 1
 1. Proizvodi i usluge
 2. Software
 3. MultiMeasure Studio Professional 2.0
 4. Pro-Modul 1 za građevinsku dijagnostiku i dijagnostiku plesni

Pro-Modul 1 – Vaš broj 1 za sva merenja

Sve kompletno od lociranja curenja do građevinske dijagnostike i dijagnostike plesni – optimalno za veštake

MultiMeasure Studio Professional poseduje LiveLog funkciju koja omogućava automatsko očitavanje mernih podataka sa kompatibilnih mernih uređaja direktno u toku merenja. Ovo je na primer praktično kod matričnog merenja na licu mesta sa Windows tabletom ili laptopom.
LiveLog funkcija

Projekti merenja, podaci klijenata, dokumentacija – sve centralno organizovano u jednoj aplikaciji.

Pro-Modul 1 programa MultiMeasure Studio Professional veštacima donosi koristi ne samo kroz mogućnost direktnog očitavanja mernih podataka i grafičke evaluacije svih kompatibilnih uređaja, već se podaci iz drugih uređaja mogu ručno unositi i evaluirati - i to sve u jednoj aplikaciji uključujući tu i administraciju korisnika.

Čak se i rezultati čisto slikovnih postupaka mogu efikasno integrisati - na kraju važan je krajnji nalaz i time se Pro-Modul 1 sa svojom jedinstvenom Report funkcijom odlikuje: Za sve građevinske dijagnostičke postupke postoje unapred formulisani tekstualni moduli koji omogućavaju brzo i jednostano kreiranje profesionalnih izveštaja kao nikada pre.

 

Plus ekstra tekstualni moduli za dokumentovanje oštećenja usled plesni

Broj oštećenja usled plesni u objektima ne raste samo u pogledu opšte percepcije, stoga je profesionalna analiza štete postala obavezan repertoar kod sve većeg broja veštaka. Istovremeno nedostaje jedinstven standard za vršenje procene i dokumentovanja. MultiMeasure Studio Professional može najzad da popuni ovu prazninu.

U dijalogu sa mnogim ekspertima smo sistematski razradili obimne tekstualne module u vezi ispitivanja i dijagnostike plesni koje smo integrisali u Pro-Modul 1.

Na taj način na raspolaganju imate univerzalno primenjiv alat za procenu i dokumentovanje oštećenja usled plesni. Od kontaktnog uzorkovanja pa sve do isključenja odgovornosti, Pro-Modul 1 sadrži praktično sve tekstualne module koji su vam potrebni za brzo i profesionalno kreiranje vaših izveštaja o plesni.

Merni podaci se mogu jednostavno očitavati i vršiti njihova grafička evaluacija, može se upravljati kompletnim projektima merenja i mogu se uz uštedu vremena kreirati upečatljivi izveštaju zahvaljujući velikoj biblioteci obrazaca. Svi podaci projekta se po potrebi bez problema mogu razmenjivati između filijala ili kolega.
Obimna analiza mernih podataka

U MultiMeasure Studio Professional možete da integrišete čak i rezultate čisto slikovnih postupaka. Bez obzira da li se radi o termografiji ili vizuelnoj inspekciji - registar izveštaja Pro-Modula 1 sadrži tekstualne module za sve građevinsko tehničke postupke.
Optimalno i za čisto slikovne postupke merenja
Specijalno za procenu oštećenja usled plesni u objektima, Pro-Modul 1 je proširen i brojnim tekstualnim modulima i time omogućava standardizovano dokumentovanje oštećenja usled plesni.
Ekstra tekstualni moduli specijalno za dokumentovanje sanacija oštećenja usled plesni
Integrisana Report funkcija sa obimnom bibliotekom obrazaca i inteligentnim povezivanjem mernih podataka i podataka klijenata vam omogućava da za tren oka kreirate profesionalne izveštaje.
Jedinstvena Report funkcija

Uz njegovu obimnu biblioteku obrazaca, Pro-Modul 1 je optimalno rešenje za veštake - on sadrži brojne module za sve relevantne postupke merenja:

 • Kapacitivno merenje vlažnosti
 • Metod merenja otpornosti
 • Mikrotalasno merenje
 • Higrometarska ispitivanja
 • Endoskopska i inspekcija kamerom za cevi
 • Analiza bojenjem
 • Postupak detekcije gasa
 • Analiza frekvencije zvuka i korelaciona analiza
 • Termografija i IC termometar
 • Diferencijalna merenja potencijala
 • Postupak sa dimnim gasom
 • Anemometar
 • CM postupak merenja
 • Kontaktno uzorkovanje (dijagnostika plesni)


Kupovina

Tehnički podaci

Технички подаци
Opšte
  Broj artikla 3.510.204.011
Osnovne funkcije
  Funkcija ažuriranja softvera (online)
  Ažuriranje firmware (online)* za kompatibilne uređaje
  očitavanje podataka kompatibilnih uređaja
  Broj memorabilnih merenja neograničeno
  Ocena projekta merenja sa funkcijom dijagrama
  Kombinovana administracija klijenta i vrednosti merenja
  Backup funkcija
  Eksport funkcija celokupnih projekata merenja
  Import funkcija celokupnih projekata merenja
  Eksport funkcija u Excel
  Automatizovano kreiranje izveštaja
  Matrix evaluacija za kompatibilne uređaje
  Tekstualni modul - Funkcija ažuriranja softvera (online)*
uključeni tekstualni moduli
  Tekstualni modul lociranje curenja i dijagnostika građevinskih objekata
  Tekstualni modul dijagnostika plesni
  Tekstualni modul merenje klime i merenje vlažnosti
  Tekstualni modul sanacija poplava
  Tekstualni modul sušenje građevinskih objekata
  Dopunska funkcija za sopstvene tekstualne module
  Sinhronizacija podataka sa MQDatamonitor-om
  LiveLog funkcija za kompatibilne uređaje
Matrix evaluacija za kompatibilne uređaje
  Prikaz površine
  Opcionalni prikaz kontura
  Raspoloživa šema boje neograničeno
  Mogućnost slobodnog definisanja boja
Ručni unos vrednosti merenja
  Matrica neograničeno
  X-Y-dijagram neograničeno
Kompatibilnost uređaja
  T3000 multi funkcionalni merač sa svim SDI-senzorima
  T210 Higrometar
  T260 IC termometar
  T510 uređaj za merenje vlažnosti drveta i građevina
  T610 merač vlažnosti materijala
  T660 merač vlažnosti materijala
  DL200 (H, D, L, P, X) data loger
  BL30 data loger
  Trotec merni uređaji u planiranju*
Sistemski preduslovi
  podržani operativni sistemi Windows XP 32-Bit, Windows 7 32/64-Bit, Windows 8 32/64-Bit, Windows 10 32/64-Bit
  podržani jezici DE, EN, FR, TR, DA, NL, IT, FI, PL, SE
  Napomene (*) Sva ažuriranja su uključena 12 meseci, posle toga preko opcionalne servisne licence
стандардна испорука
Standardni obim isporuke
  Preuzimanje
  Dongle

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

Preuzimanje

Loading...