MultiMeasure Studio Professional izdanja u poređenju

Sve uključi x Pro-Modul 1 za građevinsku dijagnostiku i dijagnostiku plesni x Pro-Modul 2 za sanaciju oštećenja usled vode i građevinarstvo x MultiMeasure Studio Professional 2.0
Pro-Modul 1 za građevinsku dijagnostiku i dijagnostiku plesni
Pro-Modul 2 za sanaciju oštećenja usled vode i građevinarstvo
MultiMeasure Studio Professional 2.0

Технички подаци

Cena na upit

Cena na upit

Cena na upit

Технички подаци
Opšte
Broj artikla 3.510.204.011 3.510.204.012 3.510.204.013
Osnovne funkcije
Funkcija ažuriranja softvera (online)
Ažuriranje firmware (online)* za kompatibilne uređaje
očitavanje podataka kompatibilnih uređaja
Broj memorabilnih merenja neograničeno neograničeno neograničeno
Ocena projekta merenja sa funkcijom dijagrama
Kombinovana administracija klijenta i vrednosti merenja
Backup funkcija
Eksport funkcija celokupnih projekata merenja
Import funkcija celokupnih projekata merenja
Eksport funkcija u Excel
Automatizovano kreiranje izveštaja
Matrix evaluacija za kompatibilne uređaje
Tekstualni modul - Funkcija ažuriranja softvera (online)*
uključeni tekstualni moduli
Tekstualni modul lociranje curenja i dijagnostika građevinskih objekata
Tekstualni modul dijagnostika plesni
Tekstualni modul merenje klime i merenje vlažnosti
Tekstualni modul sanacija poplava
Tekstualni modul sušenje građevinskih objekata
Dopunska funkcija za sopstvene tekstualne module
Sinhronizacija podataka sa MQDatamonitor-om
LiveLog funkcija za kompatibilne uređaje
Matrix evaluacija za kompatibilne uređaje
Prikaz površine
Opcionalni prikaz kontura
Raspoloživa šema boje neograničeno neograničeno neograničeno
Mogućnost slobodnog definisanja boja
Ručni unos vrednosti merenja
Matrica neograničeno neograničeno neograničeno
X-Y-dijagram neograničeno neograničeno neograničeno
Kompatibilnost uređaja
T3000 multi funkcionalni merač sa svim SDI-senzorima
T210 Higrometar
T260 IC termometar
T510 uređaj za merenje vlažnosti drveta i građevina
T610 merač vlažnosti materijala
T660 merač vlažnosti materijala
DL200 (H, D, L, P, X) data loger
BL30 data loger
Trotec merni uređaji u planiranju*
Sistemski preduslovi
podržani operativni sistemi Windows XP 32-Bit, Windows 7 32/64-Bit, Windows 8 32/64-Bit, Windows 10 32/64-Bit Windows XP 32-Bit, Windows 7 32/64-Bit, Windows 8 32/64-Bit, Windows 10 32/64-Bit Windows XP 32-Bit, Windows 7 32/64-Bit, Windows 8 32/64-Bit, Windows 10 32/64-Bit
podržani jezici DE, EN, FR, TR, DA, NL, IT, FI, PL, SE DE, EN, FR, TR, DA, NL, IT, FI, PL, SE DE, EN, FR, TR, DA, NL, IT, FI, PL, SE
Napomene (*) Sva ažuriranja su uključena 12 meseci, posle toga preko opcionalne servisne licence Sva ažuriranja su uključena 12 meseci, posle toga preko opcionalne servisne licence Sva ažuriranja su uključena 12 meseci, posle toga preko opcionalne servisne licence

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo