Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

MultiMeasure Studio Professional – Pro-Modul 2
  1. Proizvodi i usluge
  2. Software
  3. MultiMeasure Studio Professional 2.0
  4. Pro-Modul 2 za sanaciju oštećenja usled vode i građevinarstvo

Pro-Modul 2 za sanaciju oštećenja usled vode i građevinarstvo

Brži rezultati - perfektna sinhronizacija

LiveLog funkcija omogućava prikupljanje mernih podataka o oštećenjima usled vlage direktno u toku merenja. Ovo je na primer praktično kod matričnog merenja na licu mesta sa Windows tabletom ili laptopom.
LiveLog funkcija

Pro-Modul 2 programa MultiMeasure Studio Professional omogućava velike uštede vremena i novca kod sanacije oštećenja usled vode i za građevince

Prikupite i upravljajte vašim merenjima vlažnosti i klime za utvrđivanje štete i rezultata i to klasifikovano prema specifičnom klijentu kompletno u jednoj aplikaciji.

Kakva je nalaz o šteti, kada će objekat biti suv, kog dana su uređaji demontirani? Pro-Modul 2 programa MultiMeasure Studio Professional poseduje sve odgovore za vas i omogućava kroz automatsku Report funkciju kreiranje profesionalnih izveštaja o merenju, dokumentacije o sušenju pa čak i ponuda sa samo nekoliko klikova.

Od matrice vlage pa sve do serijskih merenja klime - svi merni podaci se mogu centralno očitavati pomoću Pro-Modula 2, može se vršiti grafička evaluacija i po potrebi eksportovati u Excel datoteku.

A zahvaljujući integrisanoj sinhronizaciji podataka sa MQDatamonitor-om sada možete u svakom trenutku da očitate sve merne podatke sa svih upravljačkih jedinica za sušenje koji su u upotrebi. Na taj način ste najbolje opremljeni za detaljne završne izveštaje koje, primera radi, osiguravajuće kuće sve više zahtevaju.

Svi podaci projekta se po potrebi mogu eksportovati i importovati. Na taj način je omogućena jednostavna razmena mernih podataka između različitih filijala.


Integrisana Report funkcija vam pruža brojne unapred pripremljene tekstualne module za kreiranje ponuda, izveštaja o merenju i završnih izveštaja u vezi sanacije oštećenja usled vode i sušenja građevinskih objekata.
Obimna biblioteka obrazaca
Pro-Modul 2 programa MultiMeasure Studio Professional omogućava da se na najjednostavniji način u svakom trenutku vrši očitavanje svih mernih podataka sa svih upravljačkih jedinica za sušenje koje se nalaze u radu, i kasnije, njihovo preuzimanje u vaš završni izveštaj u cilju dokumentovanja.
MQDatamonitor sinhronizacija
Pro-Modul 2 vam osim grafičke evaluacije svih mernih podataka omogućava skaliranje prikaza dijagrama svih podataka o sušenju koji su sinhronizovani preko MQDatamonitor-a.

Pro-Modul 2 – vaše prednosti:

  • Merenje, evaluacija,proces sušenja, završni izveštaj - svi merni podaci kompletno u jednoj aplikaciji
  • Automatska Report funkcija sa specifičnim tekstualnim modulima za merenje klime i vlažnosti, sanaciju oštećenja usled vode i sušenje građevinskih objekata
  • MQDatamonitor sinhronizacija za direktno očitavanje mernih podataka svih aktivnih upravljačkih jedinica za sušenje


Kupovina

Tehnički podaci

Технички подаци
Opšte
  Broj artikla 3.510.204.012
Osnovne funkcije
  Funkcija ažuriranja softvera (online)
  Ažuriranje firmware (online)* za kompatibilne uređaje
  očitavanje podataka kompatibilnih uređaja
  Broj memorabilnih merenja neograničeno
  Ocena projekta merenja sa funkcijom dijagrama
  Kombinovana administracija klijenta i vrednosti merenja
  Backup funkcija
  Eksport funkcija celokupnih projekata merenja
  Import funkcija celokupnih projekata merenja
  Eksport funkcija u Excel
  Automatizovano kreiranje izveštaja
  Matrix evaluacija za kompatibilne uređaje
  Tekstualni modul - Funkcija ažuriranja softvera (online)*
uključeni tekstualni moduli
  Tekstualni modul lociranje curenja i dijagnostika građevinskih objekata
  Tekstualni modul dijagnostika plesni
  Tekstualni modul merenje klime i merenje vlažnosti
  Tekstualni modul sanacija poplava
  Tekstualni modul sušenje građevinskih objekata
  Dopunska funkcija za sopstvene tekstualne module
  Sinhronizacija podataka sa MQDatamonitor-om
  LiveLog funkcija za kompatibilne uređaje
Matrix evaluacija za kompatibilne uređaje
  Prikaz površine
  Opcionalni prikaz kontura
  Raspoloživa šema boje neograničeno
  Mogućnost slobodnog definisanja boja
Ručni unos vrednosti merenja
  Matrica neograničeno
  X-Y-dijagram neograničeno
Kompatibilnost uređaja
  T3000 multi funkcionalni merač sa svim SDI-senzorima
  T210 Higrometar
  T260 IC termometar
  T510 uređaj za merenje vlažnosti drveta i građevina
  T610 merač vlažnosti materijala
  T660 merač vlažnosti materijala
  DL200 (H, D, L, P, X) data loger
  BL30 data loger
  Trotec merni uređaji u planiranju*
Sistemski preduslovi
  podržani operativni sistemi Windows XP 32-Bit, Windows 7 32/64-Bit, Windows 8 32/64-Bit, Windows 10 32/64-Bit
  podržani jezici DE, EN, FR, TR, DA, NL, IT, FI, PL, SE
  Napomene (*) Sva ažuriranja su uključena 12 meseci, posle toga preko opcionalne servisne licence
стандардна испорука
Standardni obim isporuke
  Preuzimanje
  Dongle

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

Preuzimanje

Loading...