Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

  1. Proizvodi i usluge
  2. Merni uređaji
  3. Multifunkcija
  4. T3000
  5. SDI-senzori

T3000-SDI-senzori – jednostavno rukovanje, inteligentna tehnika …

Bez obzira da li je reč o klima senzoru, anemometru, senzoru vlažnosti materijala ili nekom drugom - prilagodite vaš T3000 multi funkcionalni merač svim vrstama potreba

Samo umnožite svoje mogućnosti!

Na 5-polni priključak T3000 se mogu priključiti najrazličitiji SDI-senzori sa integriranom mernom elektronikom, koja samostalno izračunava merne veličine i prenosi na T3000 – sa digitalnom preciznošću i bez driftanja, kako kod nekih analognih mernih uređaja. Također se sve postavke kalibriranja direktno pohranjuju u SDI-senzoru.

Potvrda proizvoda, koja se nalazi na svakom multifunkcijskom mernom uređaju, dokumentira ispitanu kvalitetu.

Ako je na licu mesta potrebno određivanje drugih mernih veličina, kako bi primjerice odredili korelacije ili ako se tokom primene merenja pokazali novi aspekti koji se trebaju ispitati, onda je dovoljna zamena senzora – iz termohigrometra nastaje senzor vlage mikrovalovima ili iz dielektričnog senzora vlage anemometar.

Inteligentnom tehnikom, T3000 pri zamjeni SDI-senzora samostalno prepoznaje, koji je senzor trenutno priključen.