Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

  1. Proizvodi i usluge
  2. Merni uređaji
  3. Multifunkcija
  4. T3000
  5. SDI-senzori
  6. Klima-senzori

SDI-senzori za merenje klime

Precizno merenje temperature vazduha, temperature tačke rose, odnosa mešanja i relativne i apsolutne vlažnosti

Multifunkcionalnost u svom najboljem izdanju

Inovativni koncept univerzalni bazni uređaj T3000, koji je dopunjen sa fleksibilno zamenljivi senzori, oslobađaju korisnike od potrebe da uvek sa sobom nose kompletnu kolekciju pojedinačnih mernih uređaja za svoje merne poslove.

Jednostavna promena senzora pretvara vaš T3000 u upravo poseban merni uređaj koji vam je trenutno potreban. Nisu potrebna nikakva dodatna podešavanja na uređaju jer inteligentna tehnologija T3000 automatski prepoznaje povezani senzor.

Svi SDI-Klima-senzori omgućuju precizno merenje temperature vazduha, tačke tačka rosišta, odnosa miješavine te relativne i apsolutne vlage vazduha.

Tijekom merenja se vrednosti temperature vazduha, vlažnosti vazduha i temperature tačke tačka rosišta istovkaišo mogu da prikažu na displeju T3000.

Po izboru se od te tri vrednosti u donjem delu prikaza mernog uređaja dodatno mogu da prikažu minimalna, maksimalna i prosječna vrednost ili zadržati određene merne vrednosti.

Zahvaljujući integrisanom loger funkcijom T3000 možete povrh toga izvoditi merenja od 5, 10, 30 ili 60 minuta i tokom toga pohraniti klima vrednosti.

Kritično rosište

Praktične merne veličine za ograničavanje šteta od vlage i buđa

Na objektima sa temperaturama površine od skoro ispod tačke tačka rosišta, vlaga kondenzira kao otopljena voda, što unapređuje nastajanje buđa.

Kritični uvjeti klime, koji su unapređivački za nastajanje buđa, vladaju već znatno pre dostizanja tačke tačka rosišta.

Zato T3000 pored određivanja tačke tačka rosišta, dodatno raspolaže mernom funkcijom za određivanje „kritičnog tačke tačka rosišta“. Ista definira temperaturu, koja je kritična za nastajanje buđa u vezi sa konkretnom vlagom u vazduhu (70, 75 i 80 % r.v. po izboru).

Osobito za analizu štete u okolinama sa inače primjetnim vrednostima klime je pri merenjima primerice iza okvira slika ili ormarima važno, poznati kritično rosište.


TS 210 SDI TS 230 SDI TS 250 SDI
Displej senzora 1: temperatura
Opseg merenja temperature: -20,0 °C ... +50,0 °C -40,0 & nbsp; & deg; C ... + 140,0 & nbsp; & deg; C, kratkotrajno do + 180 & deg; C -40,0 °C ... +100,0 °C
Temperatura rezolucije: 0,1 °C 0,1°C 0,1°C
Temperatura tačnosti: ±0,4 °C (-10 °C ... +50 °C), sonst ±0,5 °C ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +140 °C ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +100 °C
Jedinice (jedinica 1) za senzor displeja 1: °C, °F °C, °F °C, °F
Дисплеј сензора 2: температура

Prikažite relativnu vlažnost, apsolutnu vlažnost, tačku rose, specifičnu vlažnost (samo T3000) relativna vlažnost, apsolutna vlažnost, odnos mešanja relativna vlažnost, apsolutna vlažnost, odnos mešanja
merni opseg rel. vlažnost: 0,0 ... 95,0 % r.H. 0,0 ... 100,0 % r.H. 0,0 ... 95,0 % r.H.
rezolucija rel. vlažnost: 0,1 % r.H. 0,1 % r.H. 0,1 % r.H.
tačnost rel. vlažnost: ± 2 % r.H. ± 2% pri 0...90,0% r.H. ; ± 3 % na 90,0....100,0% r.h. ± 2 % r.H.
Jedinice (jedinica 2) za senzor displeja 2: % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ % r.H., dp °C, dp °F, g / m³
T3000-senzori za merenje klime
SDI-senzori

Svi SDI-senzori u direktnom poređenju

Da bi ste pronašli za vas odgovarajući SDI-senzor, ovde imate mogućnost da pregledno uporedite sve SDI-senzori iz kompanije Trotec.

Modele koje ne želite da uključite u poređenje možete jednostavno da deselektujete.

Uporedni tehnički podaci

Klima-senzor TS 210 SDI

Технички подаци
Opšte
  Broj artikla 3.510.220.210
Temperatura vazduha [°C]
  Merni opseg min. | temperatura vazduha [°C] -20
  Merni opseg maks. | temperatura vazduha [°C] 50
  Rezolucija [°C] 0,1
  Preciznost ± -10 °C - 50 °C [°C] 0,4
  Preciznost ± -20 °C - -10 °C [°C] 0,5
  Princip merenja | temperatura vazduha NTC
Vlažnost vazduha [%]
  Merni opseg min.| relativna vlažnost vazduha [%] 0
  Merni opseg maks.| relativna vlažnost vazduha [%] 95
  Rezolucija | vlažnost vazduha [%] 0,1
  Preciznost 0 % - 90 % [%] 2
  Preciznost 90 % - 100 % [%] 3
  Princip merenja | relativna vlažnost vazduha kapacitivno
Interfejsi / format utikača
  Format utikača SDI-utikač
Dimenzije element senzora
  Dužina [mm] 108
  Prečnik [mm] 12
Izvedba materijala element senzora
  Polikarbonat
  Aluminijum
  Plemeniti čelik
  Kompozit
  Ostalo
Izvedba materijala ručke
  Izvedba materijala Plastika
  Plastika/metal
  Metal
Težina
  (bez ambalaže) [kg] 0,075
Мерљиве количине и функције
interna senzorika
  Temperatura tačke rose [°F]
  Sadržaj apsolutne vlažnosti [g/m³]
  Temperatura vazduha [°C]
  Temperatura vazduha [°F]
  relativna vlažnost vazduha [%]
  Temperatura tačke rose [°C]
  Odnos mešanja [g/kg]
Funkcije i oprema
  Sonda od plemenitog čelika
  otporno na visoke temperature (kratkotrajno do 180°C!)
  Filter odmetalne rešetke (gaza) za zaštitu senzora
  Podesno za čiste prostorije
  Teflonski filter za zaštitu senzora

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

Klima-senzor TS 230 SDI

Технички подаци
Opšte
  Broj artikla 3.510.220.220
Temperatura vazduha [°C]
  Merni opseg min. | temperatura vazduha [°C] -40
  Merni opseg maks. | temperatura vazduha [°C] 140
  Merni opseg maks. kratkotrajno | temperatura vazduha [°C] 180
  Rezolucija [°C] 0,1
  Preciznost ± -40 °C - 140 °C [°C] 0,7
  Princip merenja | temperatura vazduha PT100
Vlažnost vazduha [%]
  Merni opseg min.| relativna vlažnost vazduha [%] 0
  Merni opseg maks.| relativna vlažnost vazduha [%] 100
  Rezolucija | vlažnost vazduha [%] 0,1
  Preciznost 0 % - 90 % [%] 2
  Preciznost 90 % - 100 % [%] 3
  Princip merenja | relativna vlažnost vazduha kapacitivno
Interfejsi / format utikača
  Format utikača SDI-utikač
Dimenzije element senzora
  Dužina [mm] 250
  Prečnik [mm] 12
Izvedba materijala element senzora
  Plemeniti čelik
  Aluminijum
  Kompozit
  Polikarbonat
  Ostalo
Izvedba materijala ručke
  Izvedba materijala Plastika
  Plastika/metal
  Metal
Težina
  (bez ambalaže) [kg] 0,195
Мерљиве количине и функције
interna senzorika
  Temperatura tačke rose [°F]
  Sadržaj apsolutne vlažnosti [g/m³]
  Temperatura vazduha [°C]
  Temperatura vazduha [°F]
  relativna vlažnost vazduha [%]
  Temperatura tačke rose [°C]
  Odnos mešanja [g/kg]
Funkcije i oprema
  Sonda od plemenitog čelika
  otporno na visoke temperature (kratkotrajno do 180°C!)
  Filter odmetalne rešetke (gaza) za zaštitu senzora
  Podesno za čiste prostorije
  Teflonski filter za zaštitu senzora

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

Klima-senzor TS 250 SDI

Технички подаци
Opšte
  Broj artikla 3.510.220.235
Temperatura vazduha [°C]
  Merni opseg min. | temperatura vazduha [°C] -40
  Merni opseg maks. | temperatura vazduha [°C] 100
  Rezolucija [°C] 0,1
  Preciznost ± -40 °C - 100 °C [°C] 0,7
  Princip merenja | temperatura vazduha PT100
Vlažnost vazduha [%]
  Merni opseg min.| relativna vlažnost vazduha [%] 0
  Merni opseg maks.| relativna vlažnost vazduha [%] 100
  Rezolucija | vlažnost vazduha [%] 0,1
  Preciznost ± [% r.F.] 2
Interfejsi / format utikača
  Format utikača SDI-utikač
Dimenzije element senzora
  Dužina [mm] 250
  Prečnik [mm] 5
Izvedba materijala element senzora
  Plemeniti čelik
  Aluminijum
  Kompozit
  Polikarbonat
  Ostalo
Izvedba materijala ručke
  Izvedba materijala Plastika
  Plastika/metal
  Metal
Težina
  (bez ambalaže) [kg] 0,09
Мерљиве количине и функције
interna senzorika
  Temperatura tačke rose [°F]
  Sadržaj apsolutne vlažnosti [g/m³]
  Temperatura vazduha [°C]
  Temperatura vazduha [°F]
  relativna vlažnost vazduha [%]
  Temperatura tačke rose [°C]
  Odnos mešanja [g/kg]
Funkcije i oprema
  Sonda od plemenitog čelika
  otporno na visoke temperature (kratkotrajno do 180°C!)
  Filter odmetalne rešetke (gaza) za zaštitu senzora
  Podesno za čiste prostorije
  Teflonski filter za zaštitu senzora

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

SDI-senzori

Svi SDI-senzori u direktnom poređenju

Da bi ste pronašli za vas odgovarajući SDI-senzor, ovde imate mogućnost da pregledno uporedite sve SDI-senzori iz kompanije Trotec.

Modele koje ne želite da uključite u poređenje možete jednostavno da deselektujete.

Uporedni tehnički podaci


TS 210 SDI TS 230 SDI TS 250 SDI
Displej senzora 1: temperatura
Opseg merenja temperature: -20,0 °C ... +50,0 °C -40,0 & nbsp; & deg; C ... + 140,0 & nbsp; & deg; C, kratkotrajno do + 180 & deg; C -40,0 °C ... +100,0 °C
Temperatura rezolucije: 0,1 °C 0,1°C 0,1°C
Temperatura tačnosti: ±0,4 °C (-10 °C ... +50 °C), sonst ±0,5 °C ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +140 °C ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +100 °C
Jedinice (jedinica 1) za senzor displeja 1: °C, °F °C, °F °C, °F
Дисплеј сензора 2: температура

Prikažite relativnu vlažnost, apsolutnu vlažnost, tačku rose, specifičnu vlažnost (samo T3000) relativna vlažnost, apsolutna vlažnost, odnos mešanja relativna vlažnost, apsolutna vlažnost, odnos mešanja
merni opseg rel. vlažnost: 0,0 ... 95,0 % r.H. 0,0 ... 100,0 % r.H. 0,0 ... 95,0 % r.H.
rezolucija rel. vlažnost: 0,1 % r.H. 0,1 % r.H. 0,1 % r.H.
tačnost rel. vlažnost: ± 2 % r.H. ± 2% pri 0...90,0% r.H. ; ± 3 % na 90,0....100,0% r.h. ± 2 % r.H.
Jedinice (jedinica 2) za senzor displeja 2: % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ % r.H., dp °C, dp °F, g / m³
T3000-senzori za merenje klime