Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

  1. Proizvodi i usluge
  2. Proizvodi ‑ HighPerformance
  3. Sanacija­poplava
  4. Višestepenski filter sistem

Višestepenski filter sistem za agregate za sušenje pregradnog sloja

Upoznajte prednosti višestepenog sistema filtera i kombinujte ih u skladu sa potrebama

Podtlačno sušenje sa primenom separatora vode za zaštitu vakum turbine od vode i grubih čestica je već godinama stanje tehnike u branši suešnja.

Do sada primjenjen standardni postupak nadtlačnog sušenja se danas koristi od strane kvalificiranih preduzeća često samo još u nenastanjenim područjima.

Uporedbu oba postupka i još činjenica smo za Vas saželi u „informacije o postupku u praksi“.

Na temelju već godinama brzog rasta senzibilizacije protiv alergija, mikro vlakana, prašina, azbesta, grinja, te buđa i bakterija, podtlačan postupak nije samo za preferirati, nego u nekim slučajevim, na primer kada je nastao buđ ili se koristila mineralna vuna kao izolacija, po §20 GefStoffV obavezan.

Jer tokom sanacije se prisilno oslobađaju velike koncentracije opasne fine prašine, mikrovlakana iz mineralne vune te buđ i bakterije iz pregradnog sloja.

Samo primenom filtera fine prašine dotične klase filtera se pouzdano mogu filtrirati i njihov ekspozicija sprječiti!

Tačno namješten filter sistem odvaja 99,97% čestica do veličine od 0,3 mikrometara i garantuje optimalno čišćenje procesiranog vazduha, pre nego se taj ponovo vraća u prostoriju.

MultiQube višestepenski filter sistem – više, nego suma njegovih dijelova …

Separator vode, mikro i HEPA-filter su savršeno usklađene specijalne konstrukcije, koje su koncipisane od strane inženjerskih ureda i s obzirom na površinu filtera i nominalnom protoku posebno prilagođeni na maksimalan učinak vazduha vakum turbine MultiQube-agregata za sušenje pregradnog sloja.

Zato svi Trotec-filteri raspolažu dozvolom proizvođača za upotrebu vakum turbina sa razlikom pritisaka veće 250 mbara!

Ali MultiQube višestepenski filter sistem
može još više...

Svi moduli se stalno razvijaju sa odlučnim pogledom na praktičnu korist korisnika i dopunjavaju sa inovacijama koje poboljšavaju učinak.

Tako nova WA 4i-filter kazeta struji vazduha praktički ne nudi više otpora i novi HepaControl-funkcija sprečava smanjenje struje vazduha sušenja na temelju onečišćenih HEPA-filter elemenata.

Zato iskoristite prednosti višestepenskog lanca filtera sa Trotec pojedinačnim modulima…

Kombinacija Trotec-separatora vode, mikrofilter elemenata i sušilica pregradnih slojeva omogućuje instalaciju efektivnog trostepenskog filter sistema.

Ovisno o stupnju opterećenja vazduha i prostorijske okoline se sistem integracijom Trotec HEPA-filter modula može da instalira kao 4-stepenski lanac filtera.

Saznajte više o pojedinačnim sistemskim komponentima i uvjerite se sa sedam instalacijskih primeraka u prednsoti fleksibilne Trotec-Modul filozofije!

Sistemske komponente:

Sistemske komponente
  • Upravljačka jedinica sušenja (1)
  • Separator vode sa integrisanim milrofilter sistemom (2)
  • HEPA-filter (3)
  • Agregat za sušenje pregradnog sloja (4)
  • Prigušivač (5)

TTKwicNova TTKwic-brza spojka omogućuje vkaišski štedljivu instalaciju jednog jedinog odvoda vode za sve agregate za sušenje i sa novom upravljačkom jedinicom sušenja DA 4 se zahvaljujući Efidry mogu realizirati 30 do 70 % brža vkaiša isušivanja.

U sumi profitirate kod MultiQube-sistema ne samo jednako optimalnom filtracijom vazduha pri maksimalnoj struji vazduha zbog povećanog stepena delovanja sušilice pregradnog sloja, nego povrh toga i dužom trajnosti agregata, u svako doba po potrebi i štedljivom mogućnosti kombinacije svih pojedinih modula – i sa upravljačkom jedinicom sušenja DA 4 sa diljem sveta najbržim sistemom sušenja pregradnog sloja na tržištu!

Prednosti fleksibilne Trotec Modul filozofije

Da li postoji samo jedan komad odjeće za svako vreme i svako godišnje doba? Da li postoji samo jedno vozilo za svaki zadatka transporta? Sigurno da ne. Isto tako ne može postojati i samo jedan agregat za sve upotrebe sušenja…

Glavna misao naše Modul-filozofije je, da Vi sami po potrebi određujete potrebne uređaje za konkretne zadatke i kod svih kombinacija raspolažete optimalnim cjelokupnim sistemom.

Ovaj zahtev se ne mogu realizirati sa kombi uređajima, koji već sadrže više čvrsto ugrađenih nepromjenjivih komponenata. K tome se dodaje, da su uređaji sa kompletnim fiksnim umecima u pravilu veći, teži i nespretni, sem toga se stalno koriste svi elementi, iako nisu potrebni.

Isušivač u kućištu sušilice pregradnog sloja?

HEPA-filter u separatoru vode? 

Takva rješenja ne povećavaju samo troškove nabave, nego i troškove održavanja i čišćenja.

Modularnim sistemom ste za svaki zadatak optimalno pripremljeni...

Kod Trotec-Modul rješenja umesto toga možete ciljano kombinirati isključivo one komponente, koje konkretno trebate za dotičnu upotrebu sušenja.

Ako Vam je potreban samo jedan kompresor, onda i koristite samo jedan kompresor.

Nastanjena okolina?

Nema problema, instalirajte prigušivač.

Podtlačno sušenje?

Dodatno kombinirajte separator vodei mikrofilter.

Osjetljive higijenske okoline, opasnost od kontaminacije?

Dodatak postojenja za sušenje sa HEPA-filterom.

Ekstremno ubrzano podtlačno sušenje?

Instalirajte upravljačku jedinicu sušenja DA 4 MultiQube.

Prednost je, da su moduli optimalno usklađeni i pritom jednako kombinirajući po volji ili pojedinačno iskoristivi.

Sistem na taj način ujedinjuje veliku ekonomičnost i jednostavno rukovanje sa najvećom mogućom fleksibilnosti!

50 % aller
Primene!

50 % aller
Primene!

Ove dve primerne instalacije pokazuju primerno prednosti modularnog sistema:

U lijevom primeru se instalirao lanac filtera bez HEPA-filtera. Ta izgradnja je tipična za cca. 50 % svih primena. Modularnom izgradnjom je potrebno samo par rukohvata, kako bi realizirali izgradnju sa HEPA-stupnjem filtera, kao što pokazuje desni primer.

Vaša prednost: Svi pojedinačni moduli Trotec-lanca filtera su glede dimenzioniranja učinka, odnosa filter površina, otpora protoka i usisnog učinka tačno kalkulirani na zahteve sušenja pregradnog sloja putem podtlačnog postupka i optimalno usklađeni!

Uvjerite su putem sedam primeraka instalacije u prednosti fleksibilne Trotec Modul filozofije...