1. Proizvodi i usluge
 2. Proizvodi ‑ HighPerformance
 3. Sanacija­poplava
 4. Višestepenski filter sistem
 5. Shema stupnjeva filtera

Sa fleksibilno kombinirajućim MultiQube-System modulima
ste opremljeni za svaki zadatak, na primer :

 1. Nadtlačno sušenje do 60 m²: VX 5 MultiQube, fleksibilno postavljen na stepen 2
 2. Podtlačno sušenje do 50 m²: VX 5 MultiQube i separator vode WA 4i MultiQube sa integrisanim mikrofilter sistemom*
 3. Opasnost od kontaminacije ili sušenja u higijenskim područjima: kao primena 2, dodatno HEPA-filter MultiQube*
 4. Ubrzavanje vkaiša isušivanja od 30 do 70 %: kao primena 3, dodatno upravljačka jedinica za sušenje DA 4 MultiQube
 1. Više učinka za nadtlačno sušenje do 90 m²: jednostavno stepen VX 5 povećati na 3
 2. Više učinka za podtlačno sušenje
  do 70 m²:
  kao primena 2 i VX 5 postaviti na stepen 3
 3. Kod sušenja velikih površina sa opasnosti od kontaminacije ili u higijenskim područjima: kao primena 3 i VX 5 postaviti na stepen 3

* Za još brža sušenja kombinirati sa upravljačkom jedinicom DA 4.

Primeri kombinacije

Plus opcionalna primena prigušivača kod svih scenarija !


Pojedinačni stupnjevi Trotec-lanca filtera

Shematski prikaz modularnog MultiQube višestepenskog filter sistema

Nefiltrirana, kontaminirana
mješavina vazduha i vode

Odbojna ploča – usmerava mješavinu vazduha i vode u rezervoar.
Grubo odvajanje – voda iz procesiranog vazduha ostaje u rezervoaru separatora vode

Čelični demister – predfiltriranje
i fino odvajanje procesiranog vazduha

Mikrofiltracija procesiranog vazduha
pomoću mikrofilter elementima

HEPA-filtracija procesiranog vazduha
pomoću HEPA-filter elementima

Modularna koncepcija Trotec-lanca filtera garantuje fleksibilnost, jednostavno upravljanje i visoku ekonomičnost. Svi elementi su savršeno usklađeni!