Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

BP21 pirometar
 1. Proizvodi i usluge
 2. Merni uređaji
 3. Temperatura
 4. Kontaktni i IR-termometar
 5. BP21 infracrveni termometar

BP21 infracrveni termometar

Bezdodirno merenje temperature – brzo i pouzdano

Mala cijena – veliki učinak:

BP21 uverava prvoklasnim podacima učinka u omot klasi uređaja, na primer velikih temperaturnih područja, optička rezolucija od 12:1, materijalno specifično namestiv stepen emisije i inovativan Dual laser, koji automatski vizualizira veličinu merne tačke.

Već nakon par sekundi je BP21 spreman za pogon i brzo i pouzdano meri temperature u području od -35 °C do +800 °C.

Pirometar ne može samo držati aktualnu vrednost merenja, nego prikazivati i maksimalnu ili minimalnu vrednost i programirati individualne granične vrednosti, kod kojih prekoračenja se automatski pali akustičan alarm.

Dizajn prilagođen korisniku i opširne karakteristike opreme, BP21 čine raznovrsno primenjivim infracrvenim termometrom za industriju, zanat i hobi.

Posebne karakteristike BP21

Kompaktne dimenzije i lako rukovanje.
Kompaktne dimenzije i lako rukovanje.
Dizajn prilagođen korisniku i opsežne karakteristike opreme.
Dizajn prilagođen korisniku i opsežne karakteristike opreme.
Displej sa pozadinskim osvetljenjem sa funkcijom minimalne vrednosti, funkcijom maksimalne vrednosti i funkcijom zadržavanja.
Displej sa pozadinskim osvetljenjem sa funkcijom minimalne vrednosti, funkcijom maksimalne vrednosti i funkcijom zadržavanja.
Displej sa pozadinskim osvetljenjem sa funkcijom minimalne vrednosti, funkcijom maksimalne vrednosti i funkcijom zadržavanja.
Displej sa pozadinskim osvetljenjem sa funkcijom minimalne vrednosti, funkcijom maksimalne vrednosti i funkcijom zadržavanja.
Beskontaktno merenje površinske temperature od -35°C do +800°C.
Beskontaktno merenje površinske temperature od -35°C do +800°C i merni prikaz prečnika tačke korišćenjem dvostruke laserske tehnologije.

Jednostavno praktičan za poslovnu i privatnu upotrebu

Idealan za merenja radijatora u privatnim prostorijama.
Već nakon par sekundi je BP21 spreman za pogon i brzo i pouzdano meri temperature u području od -35 °C do +800 °C.
Svestran za industriju, zanate i hobije.
Dizajn prilagođen korisniku i opširne karakteristike opreme, BP21 čine raznovrsno primenjivim infracrvenim termometrom za industriju, zanat i hobi.
Kontaktni i IR-termometar

Svi Kontaktni i IR-termometar u direktnom poređenju

Da bi ste pronašli za vas odgovarajući Kontakt- és infravörös hőmérők, ovde imate mogućnost da pregledno uporedite sve Kontaktni i IR-termometar iz kompanije Trotec.

Modele koje ne želite da uključite u poređenje možete jednostavno da deselektujete.

Uporedni tehnički podaci

Prednosti u praksi:

 • Razvoj, dizajn, proizvodnja: 100 % Trotec
 • Bezdodirno merenje površinske temperatureod -35°C do +800°C
 • Prikaz promera merne tačke Dual laserom
 • Merna optika 12:1
 • stepen emisije od 0,1 do 1,0 slobodno namestiv
 • Optimalan odnos cene i učinka
 • Minimalna, maksimalna vrednost i Hold-funkcija
 • Osvetljen displej
 • Alarmna funkcija
 • Automatika isključivanja
 • Praktičan industrijski dizajn – zaštićeni izvorni uzorak proizvoda

Kupiti

Tehnički podaci

Технички подаци
Opšte
  Broj artikla 3.510.003.031
Optika
  optička rezolucija (D:S) 12:1
  najmanja merna površina Ø 12,5 mm (Distanca 150 mm)
Temperaturni senzor infra crveni [°C]
  Merni opseg min. | temperaturni senzor infra crveni [°C] -35
  Merni opseg maks. | temperaturni senzor infra crveni [°C] 800
  Preciznost maks. [°C] | temperaturni senzor infra crveni ±2 °C ili ±2 % od merne vrednosti
  Preciznost < -4°C
  Preciznost -4°C do 65 °C
  Preciznost > 65 °C
  Preciznost < 20 °C
  Preciznost = 20 °C
  Preciznost -50 °C do 20 °C (-58 °F do 68 °F)
  Preciznost 21 °C do 300 °C
  Preciznost 301 °C do 1.000 °C
  Preciznost 21 °C do 400 °C
  Preciznost 401 °C do 800 °C
  Preciznost 800 °C do 1.600 °C
  Ponovljivost -50 °C do 20 °C
  Ponovljivost 21 °C do 1.000 °C
  Ponovljivost 21 °C do 1.200 °C
  Ponovljivost 1.201 °C do 1.600 °C
  Preciznost 20 °C do 500 °C (68 °F do 932 °F)
  Preciznost 500 °C do 1.000 °C (932 °F do 1.832 °F)
  Preciznost 1.000 °C do 1.850 °C (1832 °F do 3.362 °F)
  Ponovljivost 20 °C do 1.000 °C (68 °F do 1.832 °F)
  Ponovljivost 1.000 °C do 1.850 °C (1832 °F do 3.362 °F)
Temperaturni senzor infra crveni [°F]
  Merni opseg min. | temperaturni senzor infra crveni [°F] -31
  Merni opseg maks. | temperaturni senzor infra crveni [°F] 1.472
  Preciznost min. [%] 1,5
  Preciznost ± min. [°F] 4,5
  Preciznost maks. [%] 1
  Preciznost ± maks. [°F] 1,8
integrisani senzor temperature [°C]
  Merni opseg min. | integrisani temperaturni senzor [°C]
  Merni opseg maks. | integrisani temperaturni senzor [°C]
  Preciznost ± min. [°C]
  Preciznost ± maks. [°C]
  Preciznost ± 0 °C do 200 °C (32 °F do 392 °F) [°C]
  Preciznost ± =0 °C [°C]
integrisani senzor temperature [°F]
  Merni opseg min. | integrisani temperaturni senzor [°F]
  Merni opseg maks. | integrisani temperaturni senzor [°F]
  Preciznost ± < 23 °F do 150 °F [°F]
  Preciznost ± > 150 °F [°F]
Temperatura tačke rose [°C]
  Merni opseg min. | temperatura tačke rose [°C]
  Merni opseg maks. | temperatura tačke rose [°C]
  Preciznost
Vlažnost vazduha
  Merni opseg min.| vlažnost vazduha [%]
  Merni opseg maks.| vlažnost vazduha [%]
  Preciznost [%] | vlažnost vazduha
Uslovi okruženja
  Rad - min. temperatura [°C] 0
  Rad - maks. temperatura [°C] 50
  Rad - min. rel. vlažnost vazduha [% r.F.] 10
  Rad pribl. - maks. rel. vlažnost (bez kondenzacije) [%] 90
  Skladište - min. temperatura [°C] -10
  Skladište - maks. temperatura [°C] 60
  Skladištenje - maks. rel. vlažnost vazduha (bez kondenzacije) [%] 80
Displej
  LCD
  monohrom
Interfejsi
  USB
  Utični priključak za tip K temperaturni senzor
Organizacija memorije
  Memorija podataka interni Flash
Upravljanje uređaja
  Tasteri
  Folijska tastaura
Vrsta zaštite
  IP54
  IP65
Temperaturni senzor
  Vreme reagovanja 0,3 s
  Spektralna osetljivost 8 - 14 µm
Laser (pokazivač cilja)
  Klasa 2 (II)
  Talasna dužina [nm] 630 ~ 670
  Snaga [mW] 1
Energetsko napajanje
  interno (baterija) 1 x 9 V blok baterija
  interno (baterija)
  eksterno (USB)
Izvedba kućišta
  Plastika
Dimenzije
  Dužina (bez ambalaže) [mm] 150
  Širina (bez ambalaže) [mm] 45
  Visina (bez ambalaže) [mm] 108
Težina
  (bez ambalaže) [kg] 0,177
стандардна испорука
Standardni obim isporuke
  Merni uređaj
  Torbica/futrola
  Uputstvo za rukovanje
  Kontakt temperaturni senzor tip K
  Kofer
  USB kabl
  Mini-Stativ
Мерљиве количине и функције
interna senzorika
  Temperatura materijala [°F]
  Temperatura materijala [°C]
  Temperatura vazduha [°C]
  Temperatura vazduha [°F]
  relativna vlažnost vazduha [%]
  Temperatura tačke rose [°C]
  Temperatura tačke rose [°F]
Funkcije i oprema
  Prikaz minimalne vrednosti
  Prikaz maksimalne vrednosti
  Funkcija zadržavanja izmerene vrednosti
  Funkcija prebacivanja °C/°F
  Automatsko isključivanje
  Displej sa pozadinskim osvetljenjem
  uključivanje dualnog lasera
  Funkcija alarma sa korisnički definisanim graničnim vrednostima
  Funkcija alarma akustična
  Funkcija kontinuiranog merenja
  Prikaz diferencijalne vrednosti
  HACCP-LED-brzi indikator
  Indikator maksimalne vrednosti
  Otvoren vizir za ciljanje
  dodatno merenje temperature sa eksternim senzorom tip K
  dodatno merenje temperature materijala sa integrisanim ubodnim senzorom tip K
  Podesno za softversko snimanje serija merenja
  Priključak preko navoja na stativu
  ispunjava zahteve LFGB, §31
  Odgovara DIN 10955:2004
  uključivanje pojedinačnog laser pointera
  Prikaz statusa baterije
  Stepen emisije fiksno na 0,95
  zvučni alarm tačke rose
  vizuelni alarm tačke rose
  Funkcija tajmera
  Bar grafički indikator za brzo detektovanje opasnosti od kondenzacije
  Temperatura materijala [°C]
  Temperatura materijala [°F]

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

Pribor

Loading...

Alternativni proizvodi

Loading...

Seminari

Downloads

Loading...