Tehnički podaci IR-termometra u poređenju

Sve uključi x BT20 x BT40 x BP21 x TP7 multi point x TP10 multi point
BT20
BT40
BP21
TP7 multi point
TP10 multi point

Технички подаци стандардна испорука Мерљиве количине и функције

Cena na upit

Cena na upit

Cena na upit

Cena na upit

Cena na upit

Технички подаци
Opšte
Broj artikla 3.510.205.001 3.510.205.007 3.510.003.031 3.510.003.012 3.510.003.046
Temperatura vazduha [°C]
Merni opseg min. | temperatura vazduha [°C]
Merni opseg maks. | temperatura vazduha [°C]
Rezolucija [°C]
Preciznost
Temperaturni senzor
Vrsta senzora Ubodni senzor
Vreme reagovanja [s] 30
Vreme reagovanja 0,3 s < 150 ms 150 ms
Spektralna osetljivost 8 - 14 µm 8 - 14 µm 8 - 14 µm
Temperatura vazduha [°F]
Merni opseg min. | temperatura vazduha [°F]
Merni opseg maks. | temperatura vazduha [°F]
Rezolucija [°F]
Preciznost ± | temperatura vazduha [°F]
Merni opseg
min. [°C] 0
maks. [°C] 250
min. [°F] 32
maks. [°F] 482
Preciznost [%] 4
Interfejsi
Radi - (kratko dometni)
Emisiona frekvencija [MHz] 2.442
Snaga predajnika [mW] 10
Domet [m] maks. 20 m
USB
Utični priključak za tip K temperaturni senzor
Upravljanje uređaja
Tasteri
Folijska tastaura
Temperatur Flüssigkeiten [°C]
Min. measuring range  | Liquids [°C]
Max. measuring range  | Liquids [°C]
Resolution  | Liquids [°C]
Accuracy
Bluetooth
4.0 (BLE)
Maks. domet prenosa
Uslovi okruženja
Rad - min. temperatura [°C] 0 0 0 0
Rad - maks. temperatura [°C] 50 50 50 50
Skladište - min. temperatura [°C] -10 -10 -10
Skladište - maks. temperatura [°C] 60 60 60
Rad - maks. rel. vlažnost vazduha [%r.F.]
Skladište relativna vlažnost vazduha [%]
Rad - min. temperatura [°F] 32
Rad - maks. temperatura [°F] 122
Rad - min. rel. vlažnost vazduha [%r.F.] 10 10 10 10
Rad - maks. rel. vlažnost (bez kondenzacije) [%] 80 90 90
Rad pribl. - maks. rel. vlažnost (bez kondenzacije) [%] 90
Skladište - min. temperatura [°F]
Skladište - maks. temperatura [°F]
Skladištenje - maks. rel. vlažnost vazduha (bez kondenzacije) [%] 80 80 80
Temperatura [°C]
Merni opseg min. [°C] -40
Merni opseg min. [°F] -40
Merni opseg maks. [°C] 250
Merni opseg maks. [°F] 482
Preciznost [%] 1,5
Preciznost ± [°C] 2
Preciznost ± [°F] 3,8
Rezolucija [°C] 0,1
Rezolucija [°F] 0,1
Vreme reagovanja [s] 2
Optika
optička rezolucija (D:S) 12:1 40:1 75:1
najmanja merna površina Ø 12,5 mm (Distanca 150 mm) 25,4 mm 18mm @ 1.350 mm
Displej
sa pozadinskim osvetljenjem, dvobojni (zelena, crvena)
Rezolucija prikaza [°C] 1
Rezolucija prikaza [°F] 1
LCD
monohrom
Funkcijske LED diode
Temperaturni senzor infra crveni [°C]
Preciznost -4°C do 65 °C
Preciznost 21 °C do 300 °C ± 1
Preciznost < -4°C
Preciznost 1.000 °C do 1.850 °C (1832 °F do 3.362 °F) ±2,0 %
Preciznost 500 °C do 1.000 °C (932 °F do 1.832 °F) ±1.5 %
Preciznost 20 °C do 500 °C (68 °F do 932 °F) ±1,0 % ±1,0 (1.8)
Preciznost 800 °C do 1.600 °C
Preciznost 401 °C do 800 °C
Preciznost 301 °C do 1.000 °C ± 1,5
Preciznost 21 °C do 400 °C
Preciznost -50 °C do 20 °C (-58 °F do 68 °F) ± 2,5 ± 3,0 (5.4)
Preciznost < 4°C
Preciznost < 20 °C
Preciznost -40 °C do 20 °C
Preciznost > 65 °C
Preciznost 4°C do 65 °C
Preciznost = 20 °C
Preciznost 20 °C do 280 °C
Ponovljivost 1.000 °C do 1.850 °C (1832 °F do 3.362 °F) ±1.0 %
Ponovljivost 20 °C do 1.000 °C (68 °F do 1.832 °F) ±0,5 % ±0,5 (0.9)
Ponovljivost 21 °C do 1.200 °C
Ponovljivost 1.201 °C do 1.600 °C
Ponovljivost 21 °C do 1.000 °C ± 0,8 / ± 0,5
Ponovljivost -50 °C do 20 °C ± 1,3 ± 1,5 (2.7)
Merni opseg min. | temperaturni senzor infra crveni [°C] -35 -50 -50
Merni opseg maks. | temperaturni senzor infra crveni [°C] 800 1.000 1.850
Preciznost maks. [°C] | temperaturni senzor infra crveni ±2 °C ili ±2 % od merne vrednosti
Energetsko napajanje
3 x 1,5 V, AAA
interno (baterija) Bazna stanica 2 x 1,5 V, AAA
Ručni prijemnik 2 x 1,5 V, AAA
9V-blok baterija 9V-blok baterija
eksterno (USB)
Temperaturni senzor infra crveni [°F]
Preciznost maks. [%] 1 1
Preciznost min. [%] 1,5
Preciznost ± min. - -4 °C [°C]
Preciznost ± maks. [°C]
Preciznost ± -40 °F do 68 °F [°F]
Preciznost ± 68 °F do 536 °F [°F]
Preciznost ± min. [°F] 4,5 4,5
Preciznost ± maks. [°F] 1,8
Merni opseg min. | temperaturni senzor infra crveni [°F] -31 -58
Merni opseg maks. | temperaturni senzor infra crveni [°F] 1.472 1.832
Izvedba kućišta
Plastika
Metal
Plastika/metal
integrisani senzor temperature [°C]
Preciznost 0 °C do 200 °C [%]
Preciznost ± 0 °C do 200 °C [°C]
Preciznost ± ≤0 °C [°C]
Preciznost ± min. [°C]
Preciznost ± maks. [°C]
Preciznost ± 0 °C do 200 °C (32 °F do 392 °F) [°C]
Preciznost ± =0 °C [°C]
Preciznost ± maks. (10 °C do 40 °C) [°C]
Merni opseg min. | integrisani temperaturni senzor [°C]
Merni opseg maks. | integrisani temperaturni senzor [°C]
integrisani senzor temperature [°F]
Preciznost 32 °F do 392 °F [%]
Preciznost < 23 °F do 150 °F °F [%]
Preciznost ± 32 °F do 392 °F [°F]
Preciznost ± ≤0 °F [°F]
Preciznost ± > 150 °F [°F]
Preciznost ± < 23 °F do 150 °F [°F]
Preciznost ± < 23 °F do 150 °F °F [°F]
Merni opseg min. | integrisani temperaturni senzor [°F]
Merni opseg maks. | integrisani temperaturni senzor [°F]
Temperatura tačke rose [°C]
Merni opseg min. | temperatura tačke rose [°C]
Merni opseg maks. | temperatura tačke rose [°C]
Preciznost
Vlažnost vazduha
Merni opseg min.| vlažnost vazduha [%]
Merni opseg maks.| vlažnost vazduha [%]
Preciznost [%] | vlažnost vazduha
Organizacija memorije
Memorija podataka interni Flash 100 memorijskih mesta za merne vrednosti
Vrsta zaštite
IP65
IP54
Laser (pokazivač cilja)
Klasa 2 (II) Klasa 2 Klasa 2 (ll)
Talasna dužina [nm] 630 ~ 670 630 ~ 670 630 ~ 670
Snaga [mW] 1 1 1
Dimenzije
Dužina (bez ambalaže) [mm] 211 150 122 168
Dužina (uklj. ambalažu) [mm] 220
Širina (bez ambalaže) [mm] 19 45 49 56
Širina (uklj. ambalažu) [mm] 100
Visina (bez ambalaže) [mm] 32 108 160 225
Visina (uklj. ambalažu) [mm] 45
Težina
(bez ambalaže) [kg] 0,04 0,177 0,224 0,35
(bez ambalaže) - uklj. baterije [kg] 0,2
стандардна испорука
Standardni obim isporuke
Merni uređaj
Baterija(e)
Zaštitna futrola za merni vrh
Uputstvo za rukovanje
Omča za ruku
Bazna stanica sa magnetnim držačem i čičak trakom
Ručni prijemnik sa magnetnim držačem i štipaljkom za džep
Merni osetljivi element od plemenitog čelika sa nerđajućim kablom
Torbica/futrola
Kontakt temperaturni senzor tip K
Kofer
USB kabl
Mini-Stativ
Transportna torba
Мерљиве количине и функције
eksterna senzorika
Temperatura materijala [°C]
Temperatura materijala [°F]
Funkcije i oprema
Displej funkcija promene boje
Radio prenos
akustični davač signala
vizualni davač signala
Funkcija tajmera
Prikaz statusa baterije
Prikaz prosečne vrednosti
Funkcija alarma
Prikaz dijagrama/tabelarni prikaz mernih podataka
Eksport podataka
Funkcija izveštaja
Asistent pečenja (8-struki)
5 nivoa pečenja
Funkcija štoperica
Prikaz minimalne vrednosti
Automatsko isključivanje
Funkcija prebacivanja °C/°F
Funkcija zadržavanja izmerene vrednosti
Prikaz maksimalne vrednosti
automatska referentna temperatura
Funkcija alarma vizuelna preko raznobojnog LCD osvetljenja (crvena/zelena/plava)
uključivanje multi tačkastog lasera
displej sa pozadinskim osvetljenjem
Prikaz dijagrama/matrice/tabelarni prikaz mernih podataka
Beskontaktni postupak merenja
Multi point laserski nišan
Funkcija longitudinalnog merenja
Funkcija prebacivanja jedinica mere za temperaturu °C/°F
Displej sa pozadinskim osvetljenjem
Funkcija alarma sa korisnički definisanim graničnim vrednostima
Funkcija alarma akustična
Otvoren vizir za ciljanje
dodatno merenje temperature sa eksternim senzorom tip K
uključivanje dualnog lasera
Funkcija kontinuiranog merenja
Prikaz diferencijalne vrednosti
HACCP-LED-brzi indikator
Stepen emisije fiksno na 0,95
Indikator maksimalne vrednosti
Odgovara DIN 10955:2004
ispunjava zahteve LFGB, §31
dodatno merenje temperature materijala sa integrisanim ubodnim senzorom tip K
LCD prikaz sa pozadinskim osvetljenjem
Rezolucija prikaza 0,1 °C
Bar grafički indikator za brzo detektovanje opasnosti od kondenzacije
vizuelni alarm tačke rose
zvučni alarm tačke rose
uključivanje pojedinačnog laser pointera
Priključak preko navoja na stativu
Podesno za softversko snimanje serija merenja
Stepen emisije slobodno podesiv od 0,1 do 1,0
Temperatura materijala [°C]
Temperatura materijala [°F]
interna senzorika
Temperatura [°C]
Temperatura [°F]
Temperatura materijala [°C]
Temperatura materijala [°F]
Temperatura materijala/Površinska temperatura [°C]
Temperatura materijala/Površinska temperatura [°F]
Temperatura tačke rose [°C]
Temperatura tačke rose [°F]
Temperatura vazduha [°C]
Temperatura vazduha [°F]
relativna vlažnost vazduha [%]

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo