Tehnički podaci IR-termometra u poređenju

Sve uključi x BT20 x BP21 x TP7 multi point x TP10 multi point
BT20
BP21
TP7 multi point
TP10 multi point

Технички подаци стандардна испорука Мерљиве количине и функције

Cena na upit

Cena na upit

Cena na upit

Cena na upit

Технички подаци
Opšte
Broj artikla 3.510.205.001 3.510.003.031 3.510.003.012 3.510.003.046
Temperatura vazduha [°C]
Merni opseg min. | temperatura vazduha [°C]
Merni opseg maks. | temperatura vazduha [°C]
Rezolucija [°C]
Preciznost
Temperatura vazduha [°F]
Merni opseg min. | temperatura vazduha [°F]
Merni opseg maks. | temperatura vazduha [°F]
Rezolucija [°F]
Preciznost ± | temperatura vazduha [°F]
Temperatur Flüssigkeiten [°C]
Min. measuring range  | Liquids [°C]
Max. measuring range  | Liquids [°C]
Resolution  | Liquids [°C]
Accuracy
Bluetooth
4.0 (BLE)
Maks. domet prenosa
Uslovi okruženja
Rad - min. temperatura [°C] 0 0 0
Rad - maks. temperatura [°C] 50 50 50
Skladište - min. temperatura [°C] -10 -10 -10
Skladište - maks. temperatura [°C] 60 60 60
Rad - maks. rel. vlažnost vazduha [%r.F.]
Skladište relativna vlažnost vazduha [%]
Rad - min. rel. vlažnost vazduha [%r.F.] 10 10 10
Rad - maks. rel. vlažnost (bez kondenzacije) [%] 90 90
Rad pribl. - maks. rel. vlažnost (bez kondenzacije) [%] 90
Skladište - min. temperatura [°F]
Skladište - maks. temperatura [°F]
Skladištenje - maks. rel. vlažnost vazduha (bez kondenzacije) [%] 80 80 80
Temperatura [°C]
Merni opseg min. [°C] -40
Merni opseg min. [°F] -40
Merni opseg maks. [°C] 250
Merni opseg maks. [°F] 482
Preciznost [%] 1,5
Preciznost ± [°C] 2
Preciznost ± [°F] 3,8
Rezolucija [°C] 0,1
Rezolucija [°F] 0,1
Vreme reagovanja [s] 2
Optika
optička rezolucija (D:S) 12:1 40:1 75:1
najmanja merna površina Ø 12,5 mm (Distanca 150 mm) 25,4 mm 18mm @ 1.350 mm
Displej
LCD
monohrom
Funkcijske LED diode
Temperaturni senzor infra crveni [°C]
Preciznost -4°C do 65 °C
Preciznost 21 °C do 300 °C ± 1
Preciznost < -4°C
Preciznost 1.000 °C do 1.850 °C (1832 °F do 3.362 °F) ±2,0 %
Preciznost 500 °C do 1.000 °C (932 °F do 1.832 °F) ±1.5 %
Preciznost 20 °C do 500 °C (68 °F do 932 °F) ±1,0 % ±1,0 (1.8)
Preciznost 800 °C do 1.600 °C
Preciznost 401 °C do 800 °C
Preciznost 301 °C do 1.000 °C ± 1,5
Preciznost 21 °C do 400 °C
Preciznost -50 °C do 20 °C (-58 °F do 68 °F) ± 2,5 ± 3,0 (5.4)
Preciznost < 4°C
Preciznost < 20 °C
Preciznost -40 °C do 20 °C
Preciznost > 65 °C
Preciznost 4°C do 65 °C
Preciznost = 20 °C
Preciznost 20 °C do 280 °C
Ponovljivost 1.000 °C do 1.850 °C (1832 °F do 3.362 °F) ±1.0 %
Ponovljivost 20 °C do 1.000 °C (68 °F do 1.832 °F) ±0,5 % ±0,5 (0.9)
Ponovljivost 21 °C do 1.200 °C
Ponovljivost 1.201 °C do 1.600 °C
Ponovljivost 21 °C do 1.000 °C ± 0,8 / ± 0,5
Ponovljivost -50 °C do 20 °C ± 1,3 ± 1,5 (2.7)
Merni opseg min. | temperaturni senzor infra crveni [°C] -35 -50 -50
Merni opseg maks. | temperaturni senzor infra crveni [°C] 800 1.000 1.850
Preciznost maks. [°C] | temperaturni senzor infra crveni ±2 °C ili ±2 % od merne vrednosti
Energetsko napajanje
3 x 1,5 V, AAA
interno (baterija) 9V-blok baterija 9V-blok baterija
eksterno (USB)
Temperaturni senzor infra crveni [°F]
Preciznost maks. [%] 1 1
Preciznost min. [%] 1,5
Preciznost ± min. - -4 °C [°C]
Preciznost ± maks. [°C]
Preciznost ± -40 °F do 68 °F [°F]
Preciznost ± 68 °F do 536 °F [°F]
Preciznost ± min. [°F] 4,5 4,5
Preciznost ± maks. [°F] 1,8
Merni opseg min. | temperaturni senzor infra crveni [°F] -31 -58
Merni opseg maks. | temperaturni senzor infra crveni [°F] 1.472 1.832
Izvedba kućišta
Plastika
Metal
Plastika/metal
integrisani senzor temperature [°C]
Preciznost 0 °C do 200 °C [%]
Preciznost ± 0 °C do 200 °C [°C]
Preciznost ± ≤0 °C [°C]
Preciznost ± min. [°C]
Preciznost ± maks. [°C]
Preciznost ± 0 °C do 200 °C (32 °F do 392 °F) [°C]
Preciznost ± =0 °C [°C]
Preciznost ± maks. (10 °C do 40 °C) [°C]
Merni opseg min. | integrisani temperaturni senzor [°C]
Merni opseg maks. | integrisani temperaturni senzor [°C]
integrisani senzor temperature [°F]
Preciznost 32 °F do 392 °F [%]
Preciznost < 23 °F do 150 °F °F [%]
Preciznost ± 32 °F do 392 °F [°F]
Preciznost ± ≤0 °F [°F]
Preciznost ± > 150 °F [°F]
Preciznost ± < 23 °F do 150 °F [°F]
Preciznost ± < 23 °F do 150 °F °F [°F]
Merni opseg min. | integrisani temperaturni senzor [°F]
Merni opseg maks. | integrisani temperaturni senzor [°F]
Temperatura tačke rose [°C]
Merni opseg min. | temperatura tačke rose [°C]
Merni opseg maks. | temperatura tačke rose [°C]
Preciznost
Vlažnost vazduha
Merni opseg min.| vlažnost vazduha [%]
Merni opseg maks.| vlažnost vazduha [%]
Preciznost [%] | vlažnost vazduha
Interfejsi
USB
Utični priključak za tip K temperaturni senzor
Organizacija memorije
Memorija podataka interni Flash 100 memorijskih mesta za merne vrednosti
Upravljanje uređaja
Folijska tastaura
Tasteri
Vrsta zaštite
IP65
IP54
Temperaturni senzor
Vreme reagovanja 0,3 s < 150 ms 150 ms
Spektralna osetljivost 8 - 14 µm 8 - 14 µm 8 - 14 µm
Laser (pokazivač cilja)
Klasa 2 (II) Klasa 2 Klasa 2 (ll)
Talasna dužina [nm] 630 ~ 670 630 ~ 670 630 ~ 670
Snaga [mW] 1 1 1
Dimenzije
Dužina (bez ambalaže) [mm] 211 150 122 168
Širina (bez ambalaže) [mm] 19 45 49 56
Visina (bez ambalaže) [mm] 32 108 160 225
Težina
(bez ambalaže) [kg] 0,04 0,177 0,224 0,35
стандардна испорука
Standardni obim isporuke
Merni uređaj
Zaštitna futrola za merni vrh
Uputstvo za rukovanje
Omča za ruku
Torbica/futrola
Kontakt temperaturni senzor tip K
Kofer
USB kabl
Mini-Stativ
Transportna torba
Мерљиве количине и функције
Funkcije i oprema
Prikaz prosečne vrednosti
Prikaz statusa baterije
Funkcija alarma
Prikaz dijagrama/tabelarni prikaz mernih podataka
Eksport podataka
Funkcija izveštaja
Prikaz minimalne vrednosti
Funkcija zadržavanja izmerene vrednosti
Funkcija prebacivanja °C/°F
Automatsko isključivanje
Prikaz maksimalne vrednosti
Funkcija longitudinalnog merenja
vizualni davač signala
akustični davač signala
automatska referentna temperatura
Funkcija alarma vizuelna preko raznobojnog LCD osvetljenja (crvena/zelena/plava)
Multi point laserski nišan
Beskontaktni postupak merenja
Prikaz dijagrama/matrice/tabelarni prikaz mernih podataka
displej sa pozadinskim osvetljenjem
uključivanje multi tačkastog lasera
Funkcija tajmera
Funkcija prebacivanja jedinica mere za temperaturu °C/°F
Displej sa pozadinskim osvetljenjem
Funkcija alarma sa korisnički definisanim graničnim vrednostima
Funkcija alarma akustična
Priključak preko navoja na stativu
Otvoren vizir za ciljanje
uključivanje dualnog lasera
Funkcija kontinuiranog merenja
Prikaz diferencijalne vrednosti
HACCP-LED-brzi indikator
Stepen emisije fiksno na 0,95
Stepen emisije slobodno podesiv od 0,1 do 1,0
Indikator maksimalne vrednosti
uključivanje pojedinačnog laser pointera
Podesno za softversko snimanje serija merenja
Odgovara DIN 10955:2004
ispunjava zahteve LFGB, §31
dodatno merenje temperature materijala sa integrisanim ubodnim senzorom tip K
LCD prikaz sa pozadinskim osvetljenjem
Rezolucija prikaza 0,1 °C
dodatno merenje temperature sa eksternim senzorom tip K
Bar grafički indikator za brzo detektovanje opasnosti od kondenzacije
vizuelni alarm tačke rose
zvučni alarm tačke rose
Temperatura materijala [°C]
Temperatura materijala [°F]
interna senzorika
Temperatura [°C]
Temperatura [°F]
Temperatura materijala [°C]
Temperatura materijala [°F]
Temperatura materijala/Površinska temperatura [°C]
Temperatura materijala/Površinska temperatura [°F]
Temperatura tačke rose [°C]
Temperatura tačke rose [°F]
Temperatura vazduha [°C]
Temperatura vazduha [°F]
relativna vlažnost vazduha [%]

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo