Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

Potopne pumpe kompanije Trotec serije TWP-E
Potopne pumpe kompanije Trotec serije TWP-E
Potopne pumpe kompanije Trotec serije TWP-E
Potopne pumpe kompanije Trotec serije TWP-E
Potopne pumpe kompanije Trotec serije TWP-E
  1. Proizvodi i usluge
  2. Pumpe
  3. Potopne pumpe

POTOPNE PUMPE za čistu vodu i nečistu vodu

Mi uvek tražimo najbolje rešenje za vas: Potopne pumpe za čistu vodu i potopne pumpe za nečistu vodu

Potopne pumpe: Najvažnije u kratkim crtama

Da li želite da se informišete o potopnim pumpama i želite brz pregled? U nastavku možete da pronađete odgovore na najvažnija pitanja: Šta je potopna pumpa? Kako funkcionišu potopne pumpe? Koje kriterijume za kupovinu treba da imate u vidu, pre nego što se odlučite za neki model?

Način funkcionisanja potopnih pumpi

Potopne pumpe rade na principu centrifugalne sile. Centrifugalna sila deluje ka spolja kod rotacionih i kružnih pokreta oko rotacione ose. Ovaj princip poznajemo iz svakodnevnice, na primer kod mašina za veš. Kada mašina za veš uključi centrifugu, voda se kroz brze rotacione pokrete istiskuje kroz otvore na bubnju.

Isti princip koriste potopne pumpe. Kroz otvor se kroz donju stranu uređaja prvo usisava tečnost. Elisa pogonjena motorom transportuje tečnost pomoću centrifugalne sile u sabirni kanal. Odande se preko potisnog priključka tečnost transportuje u odvodno crevo i izvan pumpe.

Velika prednost potopnih pumpi u odnosu na druge pumpe se sastoji u tome da se one koriste direktno u tečnosti. Za ispumpavanje nisu potrebni nikakvi cevovodi za dovođenje tečnosti do pumpe. Izolacija svih delova pod naponom obezbeđuje sigurnost u radu. Dobru kvalitetnu potopnu pumpu možete da ostavite trajno na konstantnom mestu rada bez straha od oštećenja usled vlage.

Šta je potopna pumpa?

Potopna pumpa

Potopne pumpe su one pumpe, koje se u toku rada potapaju u tečnost koja se ispumpava ili prepumpava - najčešće voda. Tipično se radi o električnim pumpama. Zavisno od transportovane zapremine, kapacitet pumpe može da iznosi između 600 i 30.000 litara na sat. Polja primene za potopne pumpe su izuzetno višestruka: One nalaze primenu kao pumpe za čistu ili nečistu vodu kod vatrogasaca i zaštite od katastrofa kao i kod snabdevanja vodom, uklanjanja otpadnih voda, u građevinarstvu pa čak i u akvaristici.

Primena u bazenima
Primena u kišnici
Primena u kanalima i drenažnim šahtovima
Idealno za ispumpavanje bara

Kriterijumi za kupovinu vaše potopne pumpe

Zavisno od toga gde želite da koristite vašu potopnu pumpu, potrebno je da utvrdite prioritete u pogledu različitih kriterijuma za kupovinu. Sledeći kriterijumi pružaju dobar prvi pregled. Ostale detalje za potopne pumpe u ponudi kompanije Trotec možete da pronađete u odgovarajućim detaljnim opisima.

  • Dubina potapanja: Dubina potapanja odgovara maksimalno dozvoljenom rastojanju od gornje ivice uređaja do površine vode. Ona može da bude odlučujući kriterijum za kupovinu kada se pumpa u toku rada potpuno nalazi ispod vode. Kod kvalitetne niskonaponske pumpe se dubina potapanja tipično nalazi na sedam metara.
  • Dostavna visina: Dostavna visina opisuje visinsku razliku između mesta ispumpavanja i ciljnog mesta na koje se tečnost sprovodi na gore. Snažna pumpa za čistu vodu kao Trotec TWP 7505 E na primer ima dostavnu visinu od deset metara a pumpa za nečistu vodu kao Trotec TWP 11025 E ima dostavnu visinu od jedanaest metara. Ukoliko je ciljno mesto niže od mesta ispumpavanja onda dostavna visina nije relevantna jer na padinama nije potrebna snaga za rad pumpe.
  • Kapacitet: Kapacitet potopnih pumpi se navodi u litrima na sat. Početni uređaji za kućnu upotrebu često dostižu samo kapacitet manji od 1.000 litara. Snažnije pumpe crpe između 1.000 i 15.000 litara. Kod kapaciteta preko 10.000 litara na sat se potopna pumpa može koristiti i kod veoma zahtevnih primena, na primer kod poplava.
  • Veličina čestica / granulacija / veličina čvrste materije: Veličina čestica (granulacija ili veličina čvrste materije) potopnih pumpi pruža informaciju o maksimalnom prečniku čvrste materije tečnosti koja se crpi. Pumpe za čistu vodu mogu i pored svog naziva da savladaju veličinu čestice u opsegu od 5 mm. Kod pumpi za nečistu vodu je veličina čestica sa 25 mm ponovo znatno veća.
  • Nivo preostale vode: Nivo preostale vode navodi, koliko vode nakon crpljenja ostaje na zemlji ili u ispumpanom rezervoaru. Kod ravno-usisnih potopnih pumpi nivo preostale vode iznosi samo nekoliko milimetara. Preostalu tečnost možete nakon ispumpavanja jednostavno da obrišete. Ravno-usisne pumpe su pre svega kod poplava u zgradama važan kriterijum za kupovinu. Kod kvalitetnih modela bez funkcije ravnog usisavanja kao Trotec TWP 4025 E preostala voda ostaju u opsegu od oko 35 mm. Ukoliko na primer voda treba da bude ispumpana iz bunara, takav nivo preostale vode nije problematičan.
  • Plastika ili nerđajući čelik: Podvodne pumpe sa kućištem pumpe od nerđajućeg čelika su robusnije protiv vremenskih uticaja, udaraca i udaraca. Otporni materijal takođe produžava radni vek pumpe. Podvodne pumpe od nerđajućeg čelika se stoga poželjno koriste u bunarima ili cisternama sa kišnicom kako bi se voda trajno pumpala. Podvodne pumpe od plastike su pokretni univerzalni uređaji s relativno malom težinom. Jednostavni su i prikladni za transport. U normalnoj svakodnevnoj upotrebi podvodna pumpa sa visokokvalitetnim plastičnim kućištem dovoljno je zaštićena od udara i spoljnih uticaja.
  • Ploveći prekidač: plovački prekidač osigurava da se potopna pumpa uključuje i isključuje kada se dostigne određeni nivo vode. Podvodne pumpe sa plovnim prekidačima koji se mogu zaključati posebno su praktične za pojedinačno podešavanje željenog nivoa punjenja ili nivoa vode. Podvodne pumpe sa blokadom plovnog prekidača mogu se koristiti ili u ručnom radu sa automatskim uključivanjem i isključivanjem ili u kontinuiranom radu sa fiksnim plovnim prekidačem.

Pregled: Koja Trotec potopna pumpa je najbolja za koju primenu?

Tip potopne pumpe: Potopne pumpe za čistu vodu Potopne pumpe za nečistu vodu
Polja primene TWP 4005 E / TWP 4006 E / TWP 7505 E / TWP 7506 E TWP 4025 E / TWP 4036 E / TWP 7025 E / TWP 7536 E / TWP 9000 ES / TWP 11025 E / TWP 11000 ES
Za čistu, blago zaprljanu vodu
Za jako zaprljanu vodu
Blago hlorisana voda
Podrumske prostorije
Curenje mašine za veš
Burad za kišnicu
Bara/jezerce za plivanje
Kanisteri za vodu
Poplava
Male građevinske jame

Potopne pumpe kompanije Trotec - renomirani kvalitet plus odlična cena

Pouzdano, snažno i podesno za najrazličitija područja primene: Ovo su karakteristike kvaliteta potopnih pumpi kompanije Trotec. Zahvaljujući svojoj snazi ispunjava čak i ekstremne sve zadatke. Visoke performanse u svakom pogledu, jer smo mi simbol renomiranog kvaliteta i profesionalnih rešenja sa izvanrednim odnosom cene i performansi!

Naše potopne pumpe za čistu i nečistu vodu su snažne i bezbedne "podvodne" pumpe koje sa lakoćom savladavaju velike kapacitete. Oni su podesni za raznovrsne primene kao zadatke navodnjavanja i odvodnjavanja u čistoj do jako zaprljanoj vodi. Na primer za crpljenje vode iz jezera, bare i reke, za prepumpavanje i ispumpavanje vode iz bazena, bare, cisterne, kao pumpa za kantu za kišnicu ili za pražnjenje poplavljenih podruma.

Zavisno od toga da li se radi sa čistom ili nečistom vodom, sa ravnim ili dubokim površinama, sa malim ili velikim česticama prljavštine, ručka se u skladu sa vašim potrebama prilagođava datom rešenju pumpe. Pumpe za čistu vodu su podesne za primenu u bazenima, cisternama i bunarima a potopne pumpe za nečistu vodu transportuju jako zaprljanu vodu sa veličinom čestica do 25 mm. Zato se na primer razlikuju ravno usisne potopne pumpe za čistu vodi i potopne pumpe za nečistu vodu.


Koja je razlika između potopnih pumpi za čistu vodi i potopnih pumpi za nečistu vodu:


Potopne pumpe za čistu vodu:

Potopne pumpe za čistu vodu služe za efikasno ispumpavanje i prepumpavanje čistih tečnosti ili tečnosti koje su samo blago zaprljane česticama prljavštine, na primer za transport kućne otpadne vode, kišnice i drenažne vode, kod curenja veš mašine ili pražnjenja bazena. Maksimalna moguća veličina čestica prljavštine koja je dozvoljena a da pumpa ne bude oštećena, navodi se kroz dimenziju date ‚maksimalne granulacije‘.

Kao posebnu prednost, potopne pumpe za čistu vodu poseduju mogućnost ‚ravnog usisavanja‘. Uz ovu tehničku karakteristiku je moguće vršiti ispumpanje do posebno niskog nivoa vode od samo nekoliko milimetara - kao rezultat dobija se ‚isušivanje suvo do brisanja‘. Najminimalniji nivo usisavanja, dakle najniži mogući vodostaj do kojeg voda uopšte može da bude ispumpana, je prikazan u tehničkim podacima pumpe.

Uporedni podaci za veličinu čestica i visinu preostale vode
Uporedni podaci za veličinu čestica i visinu preostale vode
Uporedni podaci za veličinu čestica i visinu preostale vode

U čistoj vodi, čestice prljavštine mogu da budu prečnika do 5 mm. Za rezultat suvo do brisanja, ravno usisna potopna pumpa za čistu vodu kompanije Trotec pumpa na ravnoj podlozi do preostalog nivoa vode od samo 3 mm.

Potopne pumpe za nečistu vodu:

Potopne pumpe za nečistu vodu služe za transport jako zaprljane vode, na primer prilikom pražnjenja baštenskih bara, bazena ili cisterni, ispumpavanje građevinskih i septičkih jama, crpljenje vode iz jezera, bara i reka kao i za isušivanje u kriznim situacijama usled poplava. Čak i ovde ‚maksimalna granulacija‘ određuje maksimalan prečnik nečistoće, koju ispumpana tečnost može da sadrži. Naravno da potopne pumpe za nečistu vodu mogu da transportuju i čistu vodu. 

Pored prethodno nabrojanih tipičnih primena, obimno polje primene potopnih pumpi za nečistu vodu obuhvata isušivanje pod teškim i ekstremnim uslovima. Zbog svoje kvalitetne tehnike, pumpe su neizostavna pomoć prilikom ispumpavanja građevinskih i septičkih jama kao i za isušivanje u kriznim situacijama usled poplava.

Uporedni podaci za veličinu čestica i visinu preostale vode
Uporedni podaci za veličinu čestica i visinu preostale vode
Uporedni podaci za veličinu čestica i visinu preostale vode

Nečista voda može da sadrži na primer kamenčiće, komadiće drveta ili grudve zemlje prečnika do 25 mm. Snažne potopne pumpe za nečistu vodu kompanije Trotec ispumpavaju vodu do nivoa preostale vode od 35 mm.

Uporedni prikaz dostavne visine i kapaciteta naših potopnih pumpi:

Visina isporuke i protok

Dostavna visina i kapacitet TWP 4005 E

Visina isporuke i protok

Dostavna visina i kapacitet TWP 7505 E

Visina isporuke i protok

Dostavna visina i kapacitet TWP 4025 E

Visina isporuke i protok

Dostavna visina i kapacitet TWP 7025 E

Visina isporuke i protok

Dostavna visina i kapacitet TWP 11025 E