Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

Bunarske pumpe serije TDP
 1. Proizvodi i usluge
 2. Pumpe
 3. Bunarske pumpe

Bunarske pumpe − najpovoljniji način za dobijanje potrošne vode

Pre svega leti i u suvim letnjim mesecima je vlasnicima kuća i bašti potrebno mnogo vode za zalivanje. Dobijanje vode iz alternativnih izvora je jeftinije od skupe pitke vode iz vodovoda. Hidrofori i baštenske pumpe kompanije Trotec mogu da pumpaju na površinu sa dostavnom visinom do 42 metra (zavisno od modela i klase kapaciteta). Ali ako želite da koristite vodu iz bunara sa većom dostavnom visinom, za to vam je potrebna bunarska pumpa kao TDP 5500 E, TDP 7500 E, TDP 370 E ili TDP 750 E od kompanije Trotec. Jer: Jednostavne potopne pumpe po pravilu nemaju potrebnu snagu da pumpaju vodu sa veće dubine.

Bunarske pumpe mogu da transportuju dragocenu vodu sa velike dubine na površinu. U tom cilju se pumpa spušta u bunar. Da obezbedite pouzdan rad pumpe, ona mora da bude potpuno okružena vodom. Bunarske pumpe najčešće imaju veoma vitko kućište da bi mogle da budu korišćene i u uzanim bušotinama.

Bunarske pumpe su raznovrsno primenjive

Na primer u hortikulturi i poljoprivredi, u baštama ili industrijskoj proizvodnji. U privatnim domaćinstvima se one koriste uglavnom kao alternativni izvor potrošne vode za domaćinstvo kao i za navodnjavanje povrtarskih bašti i ukrasnih zasada. Iako kućište pumpe izgleda uzano i kompaktno, snaga mu je veoma upečatljiva. Jer pumpa stvara veoma veliki pritisak koji omogućava ispumpavanje vode iz velike dubine odn. sa velikom dostavnom visinom.

Bunarske pumpe osvajaju deo nezavisnosti

Imajući u vidu klimatske promene i stalni rast cena čiste vode, za vlasnike bašti postaje uvek finansijski atraktivnije da budu nezavisni od javne vodovodne mreže kada je reč o snabdevanju vodom povrtarskih i ukrasnih biljaka. Trajno napajanje vodom se npr. može obezbediti bunarom, koji idealno treba da se nalazi na sopstvenom zemljištu ili da se tamo buši.


TDP-E serija

Šta je bunarska pumpa?

Bunarska pumpa se trajno i potpuno potapa u vodu koja treba da bude transportovana. Za ovu vrstu pumpe je karakteristično najčešće dugačko i veoma tanko kućište. Zato može perfektno da se koristi u uzanim bušotinama. Ekstremno snažno i bez buke, pumpa transportuje vodu sa velike dubine, da bi se time na primer navodnjavala bašta ili napajalo domaćinstvo potrošnom vodom.

Bunarske pumpe se sastoje od 3 najvažnije komponente:

 • Motor
 • Hidraulika pumpe 
 • Vodonepropusno kućište pumpe sa ulaznim ventilom

Prednosti bunarske pumpe kompanije Trotec

 • Moguća je primena u izuzetno uzanim područjima (i uzanim bunarskim bušotinama) i velikim dubinama (dubina potapanja do maks. 20 m)
 • Veliki kapacitet
 • Ekstremno dugovečno zahvaljujući robusnom kućištu od plemenitog čelika i bakarnom motoru
 • Motor koji ne zahteva održavanje sa termo zaštitnom sklopkom
 • Povoljno dobijanje potrošne vode iz bunara ili šahtova
 • Ušteda resursa, ekološki podobna i energetski efikasna
 • Temeljna usisna snaga u dubokim bunarima
 • Dugačak kabl za struju od 20 metara

O ovom treba da vodite računa prilikom kupovine bunarske pumpe

Odlučujući faktori za kupovinu su zahtevana dostavna visina i željena odn. potrebna količina vode. Pri tom bi trebalo da imate na umu, na kojoj dubini pumpa treba da bude korišćena i kolika je dostavna visina vode do površine zemljišta. Zatim prilikom izbora pumpe treba imati u vidu i kvalitet vode - tačnije udeo suspendovanih čestica odn. maksimalnu granulaciju čestica. Bunarske pumpe kompanije Trotec su podesne za crpljenje čiste vode, blage nečistoće se filtriraju kroz integrisani filter od nerđajućeg čelika.

Napomena: Bunarske pumpe pružaju najbolju usisnu snagu samo ako su potpuno pokrivene vodom. Čim dođe do prodora vazduha, umanjuje se radna sposobnost i kapacitet.

Dostavne visine i kapaciteti

Dostavna visina definiše maksimalnu visinsku razliku, koju bunarska pumpa može da savlada za usisavanje vode. Bunarske pumpe treba da savladaju najveću visinsku razliku u oknu bunara. Bunarske pumpe TDP 5500 E i TDP 7500 E se mogu koristiti u bunarima do dubine potapanja od 20 metara. Bunarska pumpa TDP 5500 E transportuje do 6.000 litara na sat. Time se istovremeno bez problema može snabdevati npr. više prskalica za travnjake. Maksimalna dostavna visina pumpe je 58 metara. Snažnija TDP 7500 E sa 4.800 litara vode na sat ima manji kapacitet, ali zato snažni motor od 750 W omogućava maksimalnu dostavnu visinu od 93 metara.

Robusno i vodonepropusno kućište pumpe

Motor i ostale elektronske komponente pumpe moraju da budu zapakovane vodonepropusno u kućištu. Bez obzira, da li od metala ili plastike - kućište mora da bude robusno i izdržljivo tako da bude otporno na mehaničke uticaje kao što su kompresija, udari ili udarci. Isto tako, uvođenje u uzane i duboke bušotine ne sme da izaziva oštećenja kućišta. Sve bunarske pumpe u ponudi kompanije Trotec poseduju kvalitetno nerđajuće čelično kućište za optimalnu zaštitu i dug životni vek.

Sigurno dobro opremljeni

Za rad električnih uređaja u vodi potrebne su posebne sigurnosne mere, pumpa mora obavezno da bude opremljena sledećim sigurnosnim komponentama:

Otporno na nečistu vodu

Bunarske pumpe mogu da transportuju podzemne vode sa različitim stepenom zaprljanosti. U tom cilju, pumpa treba da poseduje odgovarajući filter za što duži životni vek. Trotec bunarske pumpe TDP 5500 E i TDP 7500 E poseduju kvalitetna sita za nečistoće od plemenitog čelika.

Inteligentna termo zaštita

Za zaštitu od pregrevanja motora ili zagrevanja uređaja su Trotec bunarske pumpe serijski opremljene integrisanom termozaštitnom sklopkom. Ona automatski isključuje pumpu ukoliko preti opasnost od pregrevanja.

Saveti za dug životni vek bunarske pumpe

Čak i naša najbolja bunarska pumpa svoju snagu može da iskaže samo ako se stručno koristi. Da bi se izbegla oštećenja uređaja potrebno je poštovati sledeće stavke:

Proveriti nivo vode

Prenizak nivo vode može da umanji funkcionalnost bunarske pumpe i da izazove štetu. Zato je potrebno redovno proveravati nivo vode.

Savet: Na dnu bunara se vremenom prikupljaju nečistoće i naslage. Pumpa treba da se nalazi na minimalnom rastojanju od 50 cm od zemlje da nečistoće ne bi bile uskovitlane i usisane.

Proveriti kvalitet vode

Čestice mulja i grube nečistoće u transportovanoj potrošnoj vodi mogu da izazovu oštećenja pumpe za čistu vodu pa čak da dovedu i do totalnog otkaza.

Savet: Ukoliko provera nivoa i kvaliteta vode na teško dostupnim mestima nije moguća ili je moguća samo u teškim uslovima, tada bi event. trebalo potopnu pumpu za nečistu vodu uzeti u obzir.

Koristiti samo potpuno pod vodom

Ukoliko želite dugoročno i trajno da koristite bunarsku pumpu, morate da obezbedite da pumpa uvek bude kompletno pod vodom. Zbog toga su neophodne redovne kontrole pre svega u periodima suše. Ukoliko nivo vode opadne toliko da gornji delovi pumpe vidno ostanu na suvom, potrebno je da odmah isključite pumpu.

Napomena: Zahvaljujući robusnom kućištu od nerđajućeg čelika i kvalitetnom bakarnom motoru su Trotec bunarske pumpe TDP 5500 E i TDP 7500 E ekstremno dugog životnog veka a motor u potpunosti ne zahteva održavanje!


Potopne pumpe serije TWP

Pumpe za čistu vodu i nečistu vodu

Trotec bunarske pumpe TDP 5500 E i TDP 7500 E usisavaju velike količine vode iz uzanih ili širokih ali pre svega dubokih izvoda vode. Pri tom je potrebno dobro poznavanje kvaliteta vode. Ukoliko u vodi postoji previše čestica prljavštine preporučuje se primena pumpe sa specijalnim filterom.

Ukoliko voda treba da se ispumpava pre svega u područjima sa nečistom vodom kao npr. građevinske jame, baštenska jezerca ili drenažnih šahtova, preporučujemo kupovinu pumpe za nečistu vodu iz našeg programa potopnih pumpi.

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo