Bunarska pumpa TDP 5500 E
 1. Proizvodi i usluge
 2. Pumpe
 3. Bunarske pumpe
 4. TDP 5500 E

Bunarska pumpa TDP 5500 E

Snažna pumpa nerđajuća pumpa (INOX) od 1.100 W sa kapacitetom do 6.000 l/h

POTROŠNA VODA, TAMO GDE JE POTREBNA

Sa kvalitetnom bunarskom pumpom TDP 5500 E postajete nezavisni od lokalnog vodosnabdevanja i porasta troškova. Jer ovo je sigurno: Voda sa česme će i u budućnosti biti sve skuplja. To je dovoljan razlog za korišćenje raspoloživih izvora vode, npr. podzemne vode ili kišnice, kao i za uštedu gotovog novca. Uzana bunarska pumpa TDP 5500 E u izvedbi od nerđajućeg čelika transportuje sa 1.100 W snage i dostavnom visinom od 58 metara do 6.000 litara potrošne vode na sat iz bunara, rezervoara za vodu, cisterni za kišnicu ili drenažnih šahtova. Bunarske pumpe su specijalno koncipirane za transport vode iz velike dubine.

Nezavisno od prirodnih resursa.

Koristite besplatnu podzemnu vodu za navodnjavanje vaše bašte ili za rad prskalica za travnjak i ostalih sistema za navodnjavanje. Bunarska pumpa se može koristiti uz uštedu troškova i za dodatno napajanje vodom u domaćinstvu. Na primer kao alternativni izvor za intenzivne potrošače vode kao što su veš mašine i ispiranje toaleta. Pri tom besplatno crpljena voda ni u kom slučaju nije lošija potrošna voda! Integrisano sito za prljavštinu bunarske pumpe TDP 5500 E obezbeđuje čistu vodu bez čestica prljavštine. Osim toga, kišnica je mekša i sadrži manje kamenca od vode sa česme - to čuva veš mašinu i vodovodne cevi.

EKOLOŠKI PODOBNO I ŠTEDI BUDŽET

Odluka za kupovinu TDP 5500 E bunarske pume je isplativa investicija za budućnost - i to ne samo imajući u vidu globalne klimatske promene. Voda je bila i ostala dragocen resurs sa kojim treba da se ponašamo štedljivo. Umesto da za pranje, ispiranje i navodnjavanje koristimo mukotrpno pripremljenu pitku vodu, korišćenjem kišnice, podzemne i potrošne vode se aktivno doprinosi zaštiti prirode.

Bunarske pumpe kompanije Trotec su specijalno koncipirane i izuzetno efikasne potopne pumpe pod pritiskom koje zbog svoje posebne konstrukcije i kvalitetne tehnike mogu da se korist u veoma uzanim bušenim bunarima sa prečnikom preko 11 centimetara. Za transport vode bez problema iz velikih dubina, serijska oprema obuhvata kabl za struju dužine 23 metara i omče za kačenje radi spuštanja pumpe u bunare, cisterne, drenažne šahtove ili slične dubine. Kao i sve potopne pumpe pod pritiskom, i bunarske pumpe su po izboru podesne za mobilnu primenu na različitim mestima rada ili za fiksnu instalaciju.

Savet za štednju:

Sopstvena voda koju crpite dugoročno štedi novac. Troškovi za sopstveni bunar u bašti (ukoliko isti već ne postoji) se amortizuju zavisno od intenziteta korišćenja nakon nekoliko godina. Specijalizovani graditelji bunara vam mogu pomoći prilikom projektovanja i pravljenja vašeg sopstvenog bunara u bašti!

KVALITETNA TEHNIKA, NAJBOLJA IZRADA

Robusno kućište od nerđajućeg plemenitog čelika štiti bakarni motor koji ne zahteva održavanje i koji poseduje TÜV sertifikat. Kvalitetna izrada garantuje nesmetan i dugovečan rad pumpe u kontinuiranom režimu rada pod vodom. Dizajniran za rad tokom cele godine, TDP 5500 E ima sito za prljavštinu od nerđajućeg čelika za zaštitu od nečistoća do veličine čestica od 2,3 mm (pod pretpostavkom da je sadržaj čvrstih materija 0,25% u jednoj toni vode) i termički zaštitni krug. Očuvani ventil obezbeđuje da voda sporije teče nazad.

Izuzetno praktično:

Podvodni kabl dužine 23 metara omogućava komforno strujno napajanje pumpe a eksternom razvodnom kutijom sa prekidačem za uklj/isklj se može komforno upravljati daleko od mesta instalacije. Za komforno spuštanje pumpe u vodu koja se crpi, kućište pumpe poseduje i dve praktične omče za kačenje za uže sa gornje strane.

DUBINA POTAPANJA, DOSTAVNA VISINA I KAPACITET

Sa snažnim pritiskom od maks. 5,8 bara, maksimalnom dostavnom visinom od 58 metara i dubinom potapanja do 20 metara je TDP 5500 E optimalno opremljena za transportovanje čiste vode iz bunara, šahtova i ostalih alternativnih izvora vode sa velikim dubinama. Zahvaljujući kompaktnom prečniku od samo 100 mm pumpa je odlična za posebno uzane prečnike bušotine od 110 mm.

Sa sigurnošću vodootporno i nepropusno na prašinu. 

Kada istovremeno kroz jedan uređaju prolaze struja i voda, potrebni su najmoderniji zaštitni mehanizmi. Sa vodonepropusnim zatvorenim bunarskim pumpama serije TDP ste uvek na sigurnoj strani. Bunarska pumpa TDP 5500 E je apsolutno otporna na prašinu i vodu u skladu sa vrstom zaštite IP68. Tako da pumpa može trajno da ostane u bunaru i onda kada se ne koristi. Razvodna kutija koja je zaštićena od prskanja vode zahvaljujući svojoj vrsti zaštite IP44 omogućava montažu na otvorenom prostoru zaštićenom od kiše.

Posebne karakteristike opreme TDP 5500 E

TDP 5500 E - za bušotine preko 11 cm
Sa prečnikom od samo 10 cm se vitka bunarska pumpa može uvesti u bušotine od minimalno 11 cm.
TDP 5500 E - 1 ¼" navojni priključak
Kvalitetni mesingani navoj hidrauličnog priključka odgovara za 1 ¼“ creva. Pumpe su povezane na klipni motor, ventil i integrisano termalno kolo su dostupni.
TDP 5500 E - sito za prljavštinu
Čak je i sito za prljavštinu od nerđajućeg plemenitog čelika. Ono sprečava prodor čestica većih od 2,3 mm i štiti pumpu od oštećenja usled peska i prašine.
TDP 5500 E - razvodna kutija
Pumpom se bezbedno i udobno rukuje preko eksterne razvodne kutije koja je zaštićena od prskanja vode. Integrisana zaštitna sklopka od preopterećenja štiti uređaj od oštećenja usled prenapona.

Ovako možete da pronađete odgovarajuću bunarsku pumpu za vaše potrebe za vodom

Potrošnja vode prskalice za travnjake zavisi od prečnika creva kao i od pritiska vode crpne pumpe.

Da bi ste odredili približnu potrebu za vodom koristi se sledeća formula: Uobičajena prskalica za travnjake troši između 800 i 1.200 litara na sat*

*zavisno od pritiska vode

Što je veća visina na koju bunarska pumpa treba da transportuje vodu, utoliko je manji pritisak vode i maksimalan kapacitet na sat. Zato vodite računa o dovoljnom dimenzioniranju pumpe. Izračunajte anticipiranu potrebu za vodom i odlučite se zatim za bunarsku pumpu serije TDP skrojenu prema vašim potrebama.

Uređaj Bunarska pumpa TDP 5500 E transportuje do 6.000 litara vode na sat, što je dovoljno za istovremeno napajanje vodom većeg broja prskalica zavisno od dostavne visine.

Ako želite da napajate potrošnom vodom manje prskalica na većoj razdaljini iz bunara, preporučuje se bunarska pumpa TDP 7500 E za dostavne visine do 93 metara. Sa kapacitetom od 4.800 litara na sat ova pumpa omogućava paralelan rad više prskalica za travnjak sa dovoljnim pritiskom vode.

Bunarske pumpe

Svi Bunarske pumpe u direktnom poređenju

Da bi ste pronašli za vas odgovarajući Bunarske pumpe, ovde imate mogućnost da pregledno uporedite sve Bunarske pumpe iz kompanije Trotec.

Modele koje ne želite da uključite u poređenje možete jednostavno da deselektujete.

Uporedni tehnički podaci

Prednosti u praksi:

 • Moćnih 1.100 W za pumpanje do 6.000 litara na sat
 • Maksimalna dostavna visina: 58 metara
 • Maksimalni pritisak: 5,8 bara
 • Idealno za transport čiste vode iz bunara, cisterni za kišnicu i šahtova
 • Za jednostavno snabdevanje tehničkom vodom ili za potrebe navodnjavanja domaćinstva (veš mašina, toalet) i baštenskih sistema (prskalice za travnjake, sistemi navodnjavanja)
 • Kućište pumpe od nerđajućeg plemenitog čelika
 • Robusni pneumatski priključak sa mesinganim uloškom
 • Ekstremno dugovečno zahvaljujući nerđajućem kućištu od plemenitog čelika i bakarnom motoru
 • Motor koji ne zahteva održavanje sa integrisanom termo zaštitnom sklopkom kod pregrevanja
 • Sito za nečistoće od plemenitog čelika
 • IP68 vrsta zaštite za pumpu - otporno na prašinu u podesno za permanentni rad ispod vode
 • IP44 vrsta zaštite za razvodnu kutiju - zaštićeno od prskanja vode
 • Eksterna razvodna kutija
 • Pouzdan ventil tako da se voda zimi ne smrzava u usisnom vodu
 • 2 omče za kačenje za spuštanje pumpe u otvor bunara sa užetom
 • Podvodni kabl dužine 23 m

Brz pregled svih važnih karakteristika

Podzemna voda
1.100 W potrošnje struje
Kapacitet od 6.000 litara na sat
Dostavna visina od 58 metara
Dubina potapanja maks. 20 m
Za pokretanje uređaja dovoljan je nivo vode od samo 783 mm
Podzemna voda sa česticama veličine do 2,3 milimetara
Prečnik bušotine iznosi samo 110 mm
1 ¼" navojni priključak
Integrisani stop povratnog toka
20 metara dužine kabla
Bunarska voda
Za primenu u drenažnim šahtovima

Dostavna visina i kapacitet TDP 5500 E

Dostavna visina i kapacitet TDP 5500 E

Garantovano najbolji kvalitet

Sa TDP 5500 E u svakom pogledu igrate na sigurno, jer dobijate ovu bunarsku pumpu sa TÜV sertifikatom o kvalitetu kao garanciju visokog stepena vrednosti, bezbednosti i funkcionalnosti.

Renomirani kvalitet plus odlična cena

Pouzdano, snažno i podesno za najteža područja primene:
Ovo su karakteristike kvaliteta bunarskih pumpi od kompanije Trotec. Zahvaljujući svojoj snazi ispunjava čak i ekstremne sve zadatke. HighPerformance za zahtevne primene, jer Trotec je simbol renomiranog kvaliteta i profesionalnih rešenja sa izvanrednim odnosom cene i performansi!

TÜV sertifikat za bezbednost

Pumpa koja odgovara za sve namene

Da li vam je potrebna bunarska pumpa za veoma dubok bunar? Onda vam preporučujemo TDP 7500 E sa dostavnom visinom od 93 metara i kapacitetom od 4.800 litara na sat. Zavisno od zahteva i individualne primene u ponudi se nalaze Trotec potopne pumpe za čistu vodu TWP 4005 E, TWP 7505 E ili TWP 9005 E sa dostavnim visinama do 11,5 metara i kapacitetima do 14.000 litara na sat. Za zaprljanu vodu podesne su Trotec potopne pumpe za nečistu vodu TWP 4025 E, TWP 7025 E ili TWP 11025 E sa dostavnim visinama do 11 metara i kapacitetima do 15.000 litara na sat. Baštenska pumpa TGP 1000 E sa dostavnom visinom od 42 metara i kapacitetom od 3.300 litara na sat je izuzetno podesna za navodnjavanje. Hidrofor TGP 1025 E se bez problema integriše u postojeću mrežu za snabdevanje u domaćinstvu i pruža dostavnu visinu od 30 metara i kapacitet od 3.300 litara na sat.

Kupovina

Tehnički podaci

Технички подаци
Opšte
  Broj artikla 4.610.000.210
Električne vrednosti
  Priključak za struju 220 - 240 V, 50 Hz
  Primljena snaga maks. [W] 1.100
  Kapacitet pumpe [W] 550
Električni priključak
  Dužina kabla [m] 23
Podaci o performansama
  Kapacitet maks. [l/h] 6.000
  Transportni pritisak [bar] 5,8
  Granulacija pumpa [mm] 2,3
  Sadržaj čvrstih materijala [%] 0,25
  Transportna visina maks. [m] 58
  Broj faza 1
  Temperatura vode maks. [°C] 35
  Dubina potapanja maks. [m] 20
  Minimalna radna dubina [mm] 783
  Broj obrtaja [rpm] 2.850
  Prečnik otvora min. [mm] 110
Uslovi okruženja
  Temperatura okruženja - min. [°C] 0
  Temperatura okruženja - maks. [°C] 35
Karakteristika sigurnosti
  Vrsta zaštite IP68
  Klasa zaštite I
Razvodna kutija
  Priključni utikač CEE 7/7
  Dužina kabla razvodna kutija [m] 0,94
  Vrsta zaštite razvodna kutija IP44
Izvedba kućišta
  Plemeniti čelik
Funkcije i oprema
  Prekidač za uključivanje/isključivanje
  Termo zaštita od preopterećenja
  Termo zaštita od preopterećenja [° C] 100
  Zaštita od rada na suvo
  Backflow preventer – opt Backflow preventer
  Valve
  Zavrtnji od plemenitog čelika nerđajući
  Upotreba poteznog užeta
  Podesno za red sa slanom vodom ili permanentni rad (>10h)
  Kontinuirani režim rada
  Navojni priključak 1 1/4"
Pribor obim isporuke
  Adapter
  Odgovara za crevo (crevo LW)
  Odgovarajuće za navoj
  Najlonsko uže otporno na kidanje 12 m
Dimenzije
  Dužina (bez ambalaže) [mm] 100
  Širina (bez ambalaže) [mm] 92
  Visina (bez ambalaže) [mm] 783
Težina
  (bez ambalaže) [kg] 13,5

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

Pribor

Loading...

Alternativni proizvodi

Loading...

Preuzimanje

Loading...