LTC-System
 1. Proizvodi i usluge
 2. Merni uređaji
 3. Pronalaženje i detekcija
 4. LTC- i LTS-sistemi za pronalaženje
 5. LTC sistemi

LTC sistem

2-u-1 sistem za polaganje kablova i lociranje trase

Sa LTC sistemom ne samo da se može pratiti putanja trase ili locirati začepljenja cevi i blokade u kućnim instalacijama već se mogu uvlačiti i kablovi.

Čak i tamo gde pomagala za uvlačenje ne rade posao, LTC sistem bez muke će savladati krivudave trase čak i kroz već postavljene cevne sisteme i na dugim razdaljinama.

Robusno kućište poseduje praktičnu pregradu za pribor i sa integrisani zamenjivim prenosnik sa kliznim prstenom za priključivanje predajnika koji su dostupni na tržištu.

Zato što na LTC kućištu nema pokretnih spoljnih delova, na njemu se ne mogu taložiti prašina i čestice prljavštine koje bi ugrožavale njegovu funkciju i dug životni vek.

Kurbla sa zadnje strane čini da namotavanje potisnog kabla kod verzije od 20 i 30 metara bude lako kao dečija igra, pri čemu otvor za kabl koji je ojačan staklenim vlaknima sprečava neželjeno uvlačenje u kućište.

Sa lakoćom savladava još uže krivine

Optimizovana početna čaura (1) LTC-sistema povećava karakteristike savijanja profila od polikata-staklenih vlakana na mestu prelaza čaure i kabla. U kombinaciji sa poboljšanom fleksibilnom sondom (2) početna čaura ne samo da umanjuje opasnost od pucanja, već omogućava još manje radijuse savijanja do 30 mm, bez gubitka stabilnosti pri potiskivanju. Skraćeni mesingani uložak pri tom u kombinaciji sa plastikom visokih performansi obezbeđuje optimalno uvođenje sile prilikom uvlačenja.

Može se koristiti i za lociranje putanje trase

Kabl od staklenih vlakana sistema za lociranje poseduje bakarne provodnike koji po celoj dužini kabla za emitovanje signala koji se može locirati kada se priključi predajnik. U tom cilju sa na LTC postavlja kabl predajnika a drugi se uzemljuje.

Ilustracija na primeru prikazuje ST-510 predajnik i SR-24 prijemnik. Sistem za lociranje omogućava i primenu svih na tržištu dostupnih predajnika i prijemnika koji rade u opsegu od 33 kHz.

Specifičnosti

Praktična servisna pregrada
U kućištu se nalazi praktična servisna pregrada sa obimnim priborom koja je fiksno integrisana i poseduje neodvojiv poklopac.
Praktična funkcija kurble
Kurbla sa zadnje strane za brzo namotavanje kabla kod verzije od 20 i 30 m
Otvor za kabl ojačan staklenim vlaknima sa zaštitom od uvlačenja
Otvor za kabl ojačan staklenim vlaknima sa zaštitom od uvlačenja početne čaure
Za uske radijuse savijanja bez gubitka potiska
Kombinacija poboljšane početne čaure i fleksibilne sonde LTC sistema omogućava još uže radijuse savijanja do 30 mm bez gubitka potisne sile

sistemi za praćenje

Svi sistemi za praćenje u direktnom poređenju

Da bi ste pronašli za vas odgovarajući sistemi za praćenje, ovde imate mogućnost da pregledno uporedite sve sistemi za praćenje iz kompanije Trotec.

Modele koje ne želite da uključite u poređenje možete jednostavno da deselektujete.

Uporedni tehnički podaci

Prednosti u praksi:

 • Dva u jedan: Korišćenje za polaganje kablova i lociranje trase
 • Ciljno pronalaženje i praćenje putanje praznih cevi ili mesta blokade
 • Kompletno lociranje može da obavlja smo jedan čovek
 • Stabilan i fleksibilan potisni kabl od staklenih vlakana sa malim radijusom savijanja
 • Robusno kućište sa otvorom za kabl ojačanim staklenim vlaknima i integrisanom kurblom za jednostavno namotavanje kabla.
 • Prenosnik sa kliznim prstenom za pomak kabla od staklenih vlakana čak i sa povezanim predajnikom
 • Kabl od staklenih vlakana se u slučaju eventualnog loma može popraviti - nije potrebna zamena celokupnog kalema

Pribor koji je sadržan u obimu isporuke:

 • Po jedna fleksibilna sonda ø 7 mm i ø 10 mm
 • Pet mesinganih poteznih glava sa M5 navojem (ø 6 mm) i omčom
 • Omotač za povlačenje kabla sa kompenzatorom uvrtanja za kablove ø 6 - 9 mm
 • Tri mesingane čaure za spajanje
 • Dve početne čaure sa spoljašnjim navojem M5
 • Jedan specijalni lepak sa staklenim vlaknima (3 g) za popravku potisnog kabla

Dodatan pribor na upit.


 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

LTC3020

Технички подаци
Opšte
  Broj artikla 3.110.005.002
Lociranje provodnika
  Maksimalna dubina lociranja pribl. 4 m (zavisno od strukture pokrivnog materijala)
  korišćena frekvencija 33 kHz
  Ø potisnog kabla 3 mm
  Ø glava sonde 7-10 mm
  Dužina potisnog kabla 20 m
Interfejsi
  Banana utičnica(e) za priključivanje emisionog kabla
Energetsko napajanje
  eksterno (predajnik)
Izvedba kućišta
  Plastika
  Metal
Dimenzije
  Dužina (bez ambalaže) [mm] 330
  Širina (bez ambalaže) [mm] 260
  Visina (bez ambalaže) [mm] 80
Težina
  (bez ambalaže) [kg] 1,15
стандардна испорука
Standardni obim isporuke
  Uputstvo za rukovanje
  Pomagalo za povlačenje i guranje
  Fleksibilna sonda Ø 7 mm
  Fleksibilna sonda Ø 10 mm
  Pet mesinganih poteznih glava sa M5 navojem i omčom
  Omotač za povlačenje kabla sa kompenzatorom uvrtanja kablova Opružna vodeća glava Ø 6 - 9 mm
  Mesingane početne čaure sa M5 navojem
  Tri mesingane čaure za spajanje
  Specijalni lepak sa staklenim vlaknima
Мерљиве количине и функције
eksterna senzorika
  pasivna emisija lokacione frekvencije za lociranje provodnika
Funkcije i oprema
  opcionalno korišćenje kao sistem za uvlačenje prilikom polaganja kablova
  sa transduktorom sa kliznim prstenovima
  Mogućnost lociranja trase
  Mogućnost tačkastog lociranja
  Kočnica sa finim podešavanjem

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

LTC3030

Технички подаци
Opšte
  Broj artikla 3.110.005.011
Lociranje provodnika
  Maksimalna dubina lociranja pribl. 4 m (zavisno od strukture pokrivnog materijala)
  korišćena frekvencija 33 kHz
  Ø potisnog kabla 3 mm
  Ø glava sonde 7-10 mm
  Dužina potisnog kabla 30 m
Interfejsi
  Banana utičnica(e) za priključivanje emisionog kabla
Energetsko napajanje
  eksterno (predajnik)
Izvedba kućišta
  Plastika
  Metal
Dimenzije
  Dužina (bez ambalaže) [mm] 330
  Širina (bez ambalaže) [mm] 260
  Visina (bez ambalaže) [mm] 80
Težina
  (bez ambalaže) [kg] 1,25
стандардна испорука
Standardni obim isporuke
  Uputstvo za rukovanje
  Pomagalo za povlačenje i guranje
  Fleksibilna sonda Ø 7 mm
  Fleksibilna sonda Ø 10 mm
  Pet mesinganih poteznih glava sa M5 navojem i omčom
  Omotač za povlačenje kabla sa kompenzatorom uvrtanja kablova Opružna vodeća glava Ø 6 - 9 mm
  Mesingane početne čaure sa M5 navojem
  Tri mesingane čaure za spajanje
  Specijalni lepak sa staklenim vlaknima
Мерљиве количине и функције
eksterna senzorika
  pasivna emisija lokacione frekvencije za lociranje provodnika
Funkcije i oprema
  Mogućnost lociranja trase
  opcionalno korišćenje kao sistem za uvlačenje prilikom polaganja kablova
  sa transduktorom sa kliznim prstenovima
  Mogućnost tačkastog lociranja
  Kočnica sa finim podešavanjem

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

Pribor

Loading...
Loading...

Seminari

Preuzimanje

Loading...