1. Proizvodi i usluge
  2. Merni uređaji
  3. Pronalaženje i detekcija
  4. LTC- i LTS-sistemi za pronalaženje
  5. LTS-sistemi

LTS-sistem

LTS-sistem za pronalaženje točke i dionice

Stabilan i fleksibilan potisni kabl od staklenih vlakana sa malim radijusom savijanja

Sa univerzalnim LTS-sistemima pronalaženja se mogu provoditi i pronalaženja točke – primerice za lokalizaciju defektnih mjesta u cjevovodima kao što su začepljenja, opadanja komada cevi itd. – kao i pronalaženje dionica za određivanje cjevovoda.

Izvedba: Kompaktno postolje prilagođeno uslovima gradilišta. Kabl od staklenih vlakana sa polipropilenskim omotačem i integrisanim bakarnim žicama, ø 4,5 mm. Namotaj za određivanje kraja, priključna kutija sa utičnicama i čivijama za dva priključka predajnika, zaštitno lakirano čelično cevasto postolje sa čekrkom ø 400 mm.

Svi LTS sistemi poseduju prenosnik sa kliznim prstenom za pomak kabla koji omogućava pomak kabla sonde čak i sa povezanim predajnikom.


Pronalaženje dionica

Pronalaženje dionica

U optičkom kabalu sistema za pronalaženje su sadržane bakreni vodići, koji priključkom odašiljača šalju signal po kompletnom kabalu. Za to se ovdje priključuje odašiljački kabal na LTS i drugi uzemljava.

Pronalaženje točke

Pronalaženje točke

Na glavi kabala LTS­uređaja je pričvršćena sonda, koja je kroz posebno jako polje jednosta vna za pronaći. Priključak odašiljača sledi preko dva kabala na priključnoj kutiji LTS.

Ilustracije prikazuju uzorno ST-510-odašiljača i SR-24-prijamnika. Oba sistema pronalaženja omogućuju upotrebu svih uobičajenih odašiljačkih i premnih uređaja u području 33-KHz.

LTS sistem sa predajnikom sa kliznim prstenom

LTC sistem
Ø potisnog kabla / Ø glava sonde: 4,5 mm / 12 mm
LTC sistem
Dužina potisnog kabla: 30 m, 50 m, 80 m
LTC sistem
Dimenzije: 210 x 440 x 490 mm
LTC sistem
Maksimalna dubina lociranja: pribl. 4 m (zavisno od strukture pokrivnog materijala)

Ekstremna stabilnost na smicanje sa malim radijusima savijanja u isto vreme
Profil potisnog kabla LTS sistema se sastoji od kombinacije jezgra od staklenih vlakana sa integrisanim bakarnim žicama i zaštitnim omotačem od polipropliena koji objedinjuje osobine kao što je stabilnost pri protiskivanju krute šipke sa fleksibilnošću i malim radijusima koje se zahtevaju u praksi. Zato se pomak kabla uspešno realizuje i u komplikovanim, već postavljenim cevnim sistemima i to precizno rukom.
LTS-sistem za pronalaženje točke i dionice
Kompletnu lokaciju može da uradi samo jedna osoba. Oblasti primene LTS uređaja za lociranje obuhvataju sve oblasti niskogradnje, na primer kanalizaciju i snabdevanje svežom vodom, polaganje kablova ili drenažu i radove na deponijama.
sistemi za praćenje

Svi sistemi za praćenje u direktnom poređenju

Da bi ste pronašli za vas odgovarajući sistemi za praćenje, ovde imate mogućnost da pregledno uporedite sve sistemi za praćenje iz kompanije Trotec.

Modele koje ne želite da uključite u poređenje možete jednostavno da deselektujete.

Uporedni tehnički podaci

Prednosti u praksi:

  • Podesno za tačkasto lociranje i lociranje trase
  • Kompletno lociranje može da obavlja smo jedan čovek
  • Stabilan i fleksibilan potisni kabl od staklenih vlakana sa malim radijusom savijanja
  • Namotaj za određivanje kraja
  • Prenosnik sa kliznim prstenom za pomak kabla od staklenih vlakana čak i sa povezanim predajnikom

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

LTS4530 S

Pribor

Loading...

Alternativni proizvodi

Loading...

Seminari