Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

BROJAČI ČESTICA ZA MERENJE KVALITETA VAZDUHA
  1. Proizvodi i usluge
  2. Merni uređaji
  3. Kvalitet vazduha
  4. Brojač čestica

BROJAČI ČESTICA ZA MERENJE KVALITETA VAZDUHA

Mobilni laserski brojači čestica su optimalno rešenje za praćenje, osiguranje kvaliteta i evaluaciju kvaliteta vazduha.

Merač čestica BQ30
Brojač čestica PC220
Brojač čestica PC200

Merni uređaj za preciznu kontrolu kvaliteta vazduha

Ergonomski oblikovani brojači čestica PC200 i PC220 pouzdano otkrivaju problematične koncentracije štetnih čestica i njihove izvore u zatvorenom prostoru, sistemima za ventilaciju kao i industrijskoj proizvodnji. Osim merenja kvaliteta vazduha, mobilni brojači čestica dodatno određuju sve relevantne klimatske parametre okruženja kao što su vlažnost vazduha, temperatura vazduha, temperatura tačke rose i temperatura vlažne kugle. Integrisana digitalna kamera omogućava foto i video dokumentovanje mernog okruženja. Raznolike funkcije ovih mobilnih mernih instrumenata u skladu sa ISO-21501-4 zaokružuju integrisani data logeri za longitudinalno protokoliranje mernih podataka.

Mogućnosti primene u laserskih brojača čestica PC200 i PC220

Merenje kvaliteta vazduha u zatvorenim prostorijama: Zdrav vazduh u prostoriji i za disanje je važan za osećaj ugodnosti na radnom mestu i kod kuće. Produktivnost postaje ugrožena usled kontaminiranog i sa štetim materijama opterećenog vazduha (aerosoli, prašina, čađ i bakterije). Optimalan kvalitet vazduha s druge strane unapređuje sposobnosti i stvara produktivnu radnu klimu. Trotec brojači čestica PC200 i PC220 utvrđuju koncentracije štetnih materija iznad graničnih vrednosti u vazduhu i njihove izvore na radnom mestu i kod kuće. Kada se koristi za osiguranje kvaliteta, integrisani data loger dokumentuje poštovanje zakonski propisanih graničnih vrednosti.

Prevencija u procesnoj tehnici: Tehnička čistoća je obavezna u industrijskoj proizvodnji. Nečistoće u proizvodnom okruženju usled mikro i nano čestica uzrokuju vizuelne i funkcionalne nedostatke proizvoda. Laserski brojači čestica PC200 i PC220 su merni uređaji izbora za prevenciju u proizvodnom procesu.

Tehnički menadžment objekata: Neispravni ili kontaminirani ventilacioni sistemi su uzrok problema kvaliteta vazduha koji je štetan po zdravlje. Zato zakonodavac propisuje obavezu redovnog održavanja. Sa PC200 i PC220 klima tehničari mogu da odrede opterećenje štetnim materijama unutar sistema za ventilaciju, da lociraju izvore štetnih materija i da izvrše proveru efikasnosti filtera.

Technische Daten im Vergleich

Svi Brojač čestica u direktnom poređenju

Da bi ste pronašli za vas odgovarajući Brojač čestica, ovde imate mogućnost da pregledno uporedite sve Brojač čestica iz kompanije Trotec.

Modele koje ne želite da uključite u poređenje možete jednostavno da deselektujete.

Uporedni tehnički podaci

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo