Tehnički podaci u poređenju

Sve uključi x BQ30 x Brojač čestica PC200 uklj. Cal. certifikat x Brojač čestica PC220 uklj. Cal. certifikat
BQ30
Brojač čestica PC200 uklj. Cal. certifikat
Brojač čestica PC220 uklj. Cal. certifikat

Технички подаци стандардна испорука Мерљиве количине и функције

Cena na upit

Cena na upit

Cena na upit

Технички подаци
Opšte
Broj artikla 3.510.205.098 3.510.006.011 3.510.006.016
Koncentracija čestica
Broj kanala 2 6 6
Veličine kanala 2,5 µm, 10 µm 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm
Tip detektora Light scattering Merenje rasipanja svetlosti Merenje rasipanja svetlosti
Modusi brojila Kumulativno Koncentracija, kumulativno, diferencijalno Koncentracija, kumulativno, diferencijalno
Efikasnost brojenja 100% 50 % pri 0.3 µm; 100 % za čestice > 0,45 µm 50 % pri 0.3 µm, 100 % za čestice > 0,45 µm
Količina protoka 2,83 l/m (0,1 ft³/min), upravljano preko interne pumpe 2,83 l/min (0,1 ft³/min), upravljano preko interne pumpe
Nulovanje < 1 čestica / 5 min < 1 čestica / 5 min
Koincidencijalni gubitak 5 %, 2 miliona čestica po ft³ (28,3 litara) 5 %, 2 miliona čestica po ft³ (28,3 litara)
Ispitni otvor Izokinetička sonda Izokinetička sonda
Konverzija mase čestica
Konverzija mase čestica 2,5 µm, 10 µm
Merni opseg min. | konverzija mase čestica [µg/m³] 0 0
Merni opseg maks. | konverzija mase čestica [µg/m³] 2.000 2.000
Rezolucija | konverzija mase čestica [µg/m³] 1
HCHO (formaldehid)
Merni opseg min. | formaldehid [ppm] 0,01
Merni opseg maks. | formaldehid [ppm] 5
Preciznost ± | formaldehid [%] 5
Rezolucija | formaldehid [ppm] 1
Ugljen dioksid (ppm)
Merni opseg min. | ugljen dioksid [ppm] 0
Merni opseg maks. | ugljenmonoksid [ppm] 9.999
Preciznost ± | ugljen monoksid [%] 5
Rezolucija | ugljen monoksid [ppm] 1
Ugljen monoksid
Merni opseg min. | ugljen dioksid [ppm] 10
Merni opseg maks. | ugljenmonoksid [ppm] 1.000
Preciznost ± | ugljen monoksid [%] 5
Rezolucija [ppm] | ugljen monoksid 1
Temepratura vazduha
Merni opseg min. | temperatura vazduha [°C] -20 0 0
Merni opseg maks. | temperatura vazduha [°C] 70 50 50
Merni opseg min. | temperatura vazduha [°F] -4 32 32
Merni opseg maks. | temperatura vazduha [°F] 158 122 122
Rezolucija [°C] 0,1
Rezolucija [°F] 0,1
Temperatura ispod 10 °C - Temperatura preko 40 °C [°C] 1 1
Temperatura ispod 50 °F - Temperatura preko 104 °F [°F] 1,8 1,8
Preciznost ± 0 °C - 50 °C [°C]
Preciznost [°C] 2
Preciznost ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5 0,5
Preciznost ± 32 °F - 122 °F [°F]
Preciznost ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9 0,9
Relativna vlažnost vazduha
Merni opseg min.| relativna vlažnost vazduha [%] 0 0
Merni opseg maks.| relativna vlažnost vazduha [%] 100 100
Rezolucija prikaza [%rel.vlaž.] 0,1
Merni opseg min.| relativna vlažnost vazduha [%rel.vlaž.] 0
Merni opseg maks.| relativna vlažnost vazduha [%rel.vlaž.] 100
Preciznost 0 % - 20 % [%] 5 5 5
Preciznost 20 % - 80 % [%] 3,5
Preciznost 80 % - 100 % [%] 5 5 5
Preciznost 40 % - 60 % [%] 3 3
Preciznost 20 % - 40 % [%] 3,5 3,5
Preciznost 60 % - 80 % [%] 3,5 3,5
Temperatura tačke rose
Merni opseg min. | temperatura tačke rose [°C] 0 0
Merni opseg maks. | temperatura tačke rose [°C] 50 50
Merni opseg min. | temperatura tačke rose [°F] 32 32
Merni opseg maks. | temperatura tačke rose [°F] 122 122
Preciznost ± 10 °C - 40 °C [°C] 1 1
Preciznost ± 50 °F - 104 °F [°F] 1,8 1,8
Temperatura vlažne kugle
Merni opseg min. | temperatura vlažne kugle [°C] 0 0
Merni opseg maks. | temperatura vlažne kugle [°C] 80 80
Merni opseg min. | temperatura vlažne kugle [°F] 32 32
Merni opseg maks. | temperatura vlažne kugle [°F] 176 176
Preciznost ± | temperatura vlažne kugle [°C] 1 1
Preciznost ± | temperatura vlažne kugle [°F] 1,8 1,8
Displej
TFT kolor LCD 2,0"
220 x 176 px
3" TFT LCD displej
LCD
color
monohrom
Touch
Organizacija memorije
Memorija podataka interni Flash interni Flash do 5.000 setova podataka do 5.000 setova podataka
Dodatna memorija podataka (MicroSD, opcija) - (maks. 16 GB)
Foto-memorijski format JPEG (640 x 480) JPEG (640 x 480)
Video memorijski format 3GP (320 x 240) 3GP (320 x 240)
Interfejsi
Bluetooth
USB
Priključak za slušalice 3,5 konektor
3,5 mm stereo utikač (slušalice)
Energetsko napajanje
interni akumulatora (Li-jonski)
preko mrežnog napona
Tip baterije 1 x 3,7 V Li-Po akumulator Polimer Li-jonski akumulator Polimer Li-jonski akumulator
interno (akumulator)
eksterno (napajanje)
eksterno (USB)
Trajanje rada
pribl. 4 h pri kontinuiranom režimu rada
> 30 h
Vreme punjenja
pribl. 2 h sa priključenim AC adapterom
Izvedba kućišta
Plastika
Metal
Uslovi okruženja
Rad - min. temperatura [°C] 0 0 0
Rad - maks. temperatura [°C] 50 50 50
Rad - maks. rel. vlažnost vazduha (bez kondenzacije) [%] 100 80 80
Skladište - min. temperatura [°C] -10 -10
Skladište - maks. temperatura [°C] 60 60
Skladištenje - maks. rel. vlažnost vazduha [%]
Dimenzije
Dužina (bez ambalaže) [mm] 85 240 240
Širina (bez ambalaže) [mm] 75 58 58
Visina (bez ambalaže) [mm] 155 75 75
Težina
(bez ambalaže) [kg] 0,36 0,435 0,435
стандардна испорука
Standardni obim isporuke
Merni uređaj
Akumulator(i)
Softver
USB kabl
transportni kofer
Mini-Stativ
Nulti filter sa priključnim crevom
brzi punjač
Uputstvo za rukovanje
Li-jonski akumulator (integrisan)
Li-Po akumulator
Baterija(e)
Kratko uputstvo za rukovanje
Punjač (USB 5 V, 1 A)
Mini-USB kabl
Profil za postavljanje
Sertifikat o kalibraciji
Мерљиве количине и функције
interna senzorika
Koncentracija čestica [n/l]
Temperatura tačke rose [°F]
Zvuk [dBC]
Zvuk [dBA]
Mikrotalasno zračenje [mW/cm²]
Svetlost [lx]
Svetlost [fc]
Ugljen monoksid [ppm]
zapaljivi gasovi [indikativnoprekozvukazavisnoodkoncentracije]
Temperatura vlažne kugle [°F]
Temperatura vlažne kugle [°C]
Temperatura vazduha [°C]
Temperatura tačke rose [°C]
Koncentracija čestica [n/f³]
Temperatura [°F]
Temperatura [°C]
CO2
Masena koncentracija PM2,5/PM10
relativna vlažnost vazduha [%]
Temperatura vazduha [°F]
HCHO [ppm]
Funkcije i oprema
Simultano merenje PM2,5 i PM10
Opcija kalibracije
Prikaz prosečne vrednosti
Izbor jezika
°C-°F prebacivanje
Snimanje fotografija
Snimanje video zapisa
automatsko isključivanje displeja - (90 sek., 2 min. ili 4 min.)
4-cifreni prikaz merne vrednosti
Funkcija zadržavanja izmerene vrednosti
A/C izračunavanje frekvencije
Granična vrednost alarma
Detektor svetlosti
Mikrofon
Sonda u obliku labudovog vrata
automatsko isključivanje displeja
Funkcija kalibracije
prebacivanje vremenske evaluacije
Prikaz minimalne vrednosti
Bar grafički indikator
integrisana stopa
Funkcija prebacivanja °C/°F
Memorija za 5.000 mernih vrednosti
Bluetooth interface
Automatsko isključivanje
Vreme časovnika
Prikaz statusa akumulatorske baterije
¼-colovni navoj za stativ
automatska promena prikaza svih izmerenih klimatskih parametara
Prikaz maksimalne vrednosti
Merenje temperature, relativna vlažnost vazduha, CO2, konfigurisanje frekvencije merenja, opcionalna XY-grafika
Automatic Baseline Calibration
Funkcija alarma vizuelna
Funkcija alarma akustična
Datum
Podesivo osvetljenje ekrana
Osvetljenje displeja
Displej sa pozadinskim osvetljenjem

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo