Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

Set listova ubodne testere za drvo renomiranog Trotec kvaliteta
 1. Proizvodi i usluge
 2. Alati
 3. Alat-pribor
 4. Set listova ubodne testere drvo

Set listova ubodne testere za drvo

10-delni set listova ubodne testere za rad ubodne testere sa mekim materijalima

10 listova testere od ugljeničnog čelika (HCS) za primenu sa mekim materijalima

Ubodna testera je onoliko dobra koliko i list testere koji koristi, pa je zato uvek dobro odlučiti se za seta listova ubodne testere kompanije Trotec. U ovom setu dobijate 10 kvalitetno obrađenih listova ubodne testere specijalno za rad sa drvetom.

Glodani listovi testere su napravljeni potpuno od ugljeničnog čelika koji je posebno podesan za mekše materijale kao što su drvo, ploče od drvenih vlakana ili plastika. Tri različita tipa listova testere u više izvedbi, tako da pri ruci imate uvek optimalan list testere za drvo za izvođenje svih zadataka.

U ovom setu sadržani listovi testere:

 • 4 lista testere sa glodanom i ukrštenom izvedbom zubaca, dužina lista 100 mm,  debljina lista 1,2 mm. Konstantan korak zubaca od 3,2 mm (gustina zubaca 8 TPI).
  Optimalno za ravne, brže grube rezove u mekom drvetu debljine od 4 do 50 mm.
 • 4 lista testere sa glodanom i talasastom izvedbom zubaca, dužina lista 92 mm, debljina lista 1 mm. Konstantan korak zubaca od 2,1 mm (gustina zubaca 12 TPI).
  Optimalno za ravne, fine rezove u mekom drvetu debljine od 2 do 15 mm.
 • 2 lista testere sa glodanom i talasastom izvedbom zubaca, dužina lista 75 mm, debljina lista 1 mm. Konstantan korak zubaca od 2,1 mm (gustina zubaca 12 TPI).
  Optimalno za fine krive rezove u mekom drvetu debljine od 2 do 15 mm.
Optimalna geometrija zubaca

Šta karakteriše optimalan list ubodne testere?

Visok kvalitet rezanja i brz rad zavise od specifičnih karakteristika materijala, geometrije zubaca, korak zubaca kao i debljine i širine lista testere.

Materijal: Naši listovi testere za drvo su napravljeni potpuno od ugljeničnog čelika koji je posebno podesan za mekše materijale kao što su drvo, ploče od drvenih vlakana ili plastika.

Geometrija zubaca: Glodani zupci sa ukrštenim glavnim sečivom definišu list testere sa relativno grubim rezom uz istovremeno brži rad. Kod glodanih zubaca sa talasastim glavnim sečivom rezanje se izvodi po celoj površini zupca čime se dobija fin rezultat rezanja kod ravnih rezova. Geometrija Trotec listova testere obezbeđuje optimalne rezove za datu primenu i izbor materijala.

Korak zubaca: On daje rastojanje između dva vrha zupca testere. Što je mekši materijal utoliko je bolji veći korak zubaca jer nastaje više piljevine koja može da bude uklonjena kroz prostor između zubaca. Kod premalog koraka dolazi do začepljenja kod uklanjanja i testera se zaglavljuje. Korak zubaca Trotec listova testere je optimalno prilagođen datoj svrsi primene.

Širina lista: ima uticaja na vođenje reza. Širi listovi se bolje vode kod ravnih rezova a uži listovi kod krivih rezova. Trotec listovi za krive rezove osim toga poseduju odmaknutu osu zubaca tako da se ona nalazi direktno iznad ose vretena ubodne testere čime se dodatno povećavaju manevarske sposobnosti lista testere.

Debljina lista: određuje postojanost oštrice i jednakost ugla kod ravnih rezova. Obe karakteristike su bolje što je list deblji ali se time produžava postupak rezanja jer je potrebno preseći više materijala. Debljina Trotec listova testere je optimalno prilagođena datom materijalu i predstavlja izbalansirani odnos postojanosti oštrice i kretanja testere.

Prednosti u praksi:

 • Kompletan set renomiranog Trotec kvaliteta
 • 10 listova testere od ugljeničnog čelika (HCS) za primenu sa mekim materijalima
 • Drška sa jednim grebenom za korišćenje sa oscilirajućim ubodnim testerama različitih proizvođača

Sva važna svojstva u brzom pregledu

4 lista testere za ravne, brže grube rezove u mekom drvetu debljine od 4 do 50 mm
4 lista testere za ravne, fine rezove u mekom drvetu debljine od 2 do 15 mm
2 lista testere za fine krive rezove u mekom drvetu debljine od 2 do 15 mm
Svi listovi testere su napravljeni od ugljeničnog čelika
Trotec kvalitet: Optimalno za rezanje drveta
Drška sa jednim grebenom, odgovara dakle mnogim uređajima
Drška sa jednim grebenom, odgovara dakle mnogim uređajima

Uostalom: Kvalitetne listove testere iz ovog seta možete da koristite ne samo sa oscilirajućim ubodnim testerama kompanije Trotec, već fleksibilno sa svim ubodnim testerama koje imaju prihvat za dršku sa jednim grebenom (T-drška) što je slučaj kod većine na tržištu dostupnih oscilirajućih ubodnih testera.


Kupovina

Tehnički podaci

Технички подаци
Opšte
  Broj artikla 6.215.001.101

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo