Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

Set listova ubodne testere za metal renomiranog Trotec kvaliteta
 1. Proizvodi i usluge
 2. Alati
 3. Alat-pribor
 4. Set listova ubodne testere metal

Set listova ubodne testere za metal

10-delni set listova ubodne testere za rad ubodne testere sa tvrdim materijalima

10 listova testere od kaljenog brzoreznog čelika za primenu sa tvrdim materijalima

Ubodna testera je onoliko dobra koliko i list testere koji koristi, pa je zato uvek dobro odlučiti se za seta listova ubodne testere kompanije Trotec. U ovom setu dobijate 10 kvalitetno obrađenih listova ubodne testere specijalno za rad sa metalom.

Glodani listovi testere poseduju dužinu lista od 92 mm i napravljeni su potpuno od brzoreznog čelika tako da mogu brzo i precizno da režu i tvrđe materijale.

Set sadrži četiri različita tipa listova testere u više izvedbi, tako da pri ruci imate uvek optimalan list testere za metal za izvođenje rezova u srednje debelim do veoma tankim limovima ili za krive rezove. Osam listova testere imaju progresivan korak zubaca koji obezbeđuje brže kretanje testere i rezanje bez vibracija.

U ovom setu sadržani listovi testere:

 • 3 lista testere sa glodanom i talasastom izvedbom zubaca, dužina lista 92 mm, debljina lista 1 mm. Progresivan korak zubaca od 1,8 do 2,5 mm (gustina zubaca 10/14 TPI).
  Optimalno za ravne, fine rezove u srednje debelim limovima debljine od 2,5 do 6 mm.
 • 3 lista testere sa glodanom i talasastom izvedbom zubaca, dužina lista 92 mm, debljina lista 1 mm. Progresivan korak zubaca od 1 do 1,5 mm (gustina zubaca 17/24 TPI).
  Optimalno za ravne, fine rezove u tankim limovima debljine od 1 do 3 mm.
 • 2 lista testere sa glodanom i talasastom izvedbom zubaca, dužina lista 92 mm, debljina lista 1 mm. Konstantan korak zubaca od 0,8 mm (gustina zubaca 32 TPI).
  Optimalno za ravne, fine rezove u veoma tankim limovima debljine od 0,5 do 1,5 mm.
 • 2 lista testere sa glodanom i talasastom izvedbom zubaca, dužina lista 92 mm, debljina lista 1 mm. Progresivan korak zubaca od 1 do 1,5 mm (gustina zubaca 17/24 TPI).
  Optimalno za krive rezove u tankim limovima debljine od 1 do 3 mm.

Šta karakteriše optimalan list ubodne testere?

Optimalna geometrija zubaca

Visok kvalitet rezanja i brz rad zavise od specifičnih karakteristika materijala, geometrije zubaca, korak zubaca kao i debljine i širine lista testere.

Materijal: Naši listovi testere za metal su napravljeni potpuno od kaljenog brzoreznog čelika tako da mogu brzo i precizno da režu i tvrđe materijale.

Geometrija zubaca: Listovi testere za metal kompanije Trotec poseduju glodane zupce sa talasastim glavnim sečivom tako da se rezanje izvodi po celoj površini zupca čime se dobija fin rezultat rezanja kod ravnih rezova.

Korak zubaca: On daje rastojanje između dva vrha zupca testere. Što je mekši materijal utoliko je bolji veći korak zubaca jer nastaje više piljevine koja može da bude uklonjena kroz prostor između zubaca. Kod premalog koraka dolazi do začepljenja kod uklanjanja i testera se zaglavljuje. Progresivan korak zubaca - manje rastojanje zubaca na dršci a veći na vrhu lista - omogućava brže kretanje testere i rezanje bez vibracija. Korak zubaca Trotec listova testere je optimalno prilagođen datoj svrsi primene.

Širina lista: ima uticaja na vođenje reza. Širi listovi se bolje vode kod ravnih rezova a uži listovi kod krivih rezova. Trotec listovi za krive rezove osim toga poseduju odmaknutu osu zubaca tako da se ona nalazi direktno iznad ose vretena ubodne testere čime se dodatno povećavaju manevarske sposobnosti lista testere.

Debljina lista: određuje postojanost oštrice i jednakost ugla kod ravnih rezova. Obe karakteristike su bolje što je list deblji ali se time produžava postupak rezanja jer je potrebno preseći više materijala. Debljina Trotec listova testere je optimalno prilagođena datom materijalu i predstavlja izbalansirani odnos postojanosti oštrice i kretanja testere.

Prednosti u praksi:

 • Kompletan set renomiranog Trotec kvaliteta
 • 10 listova testere od kaljenog brzoreznog čelika za primenu sa tvrdim materijalima
 • Drška sa jednim grebenom za korišćenje sa oscilirajućim ubodnim testerama različitih proizvođača

Сва важна својства у брзом прегледу

3 lista testere za ravne, fine rezove u srednje debelim limovima debljine od 2,5 do 6 mm
3 lista testere za ravne, fine rezove u tankim limovima debljine od 1 do 3 mm
2 lista testere za ravne, fine rezove u veoma tankim limovima debljine od 0,5 do 1,5 mm
2 lista testere za krive rezove u tankim limovima debljine od 1 do 3 mm
Kaljeni brzorezni čelik (HSS)
Trotec kvalitet: Optimalno za rezanje metala
Drška sa jednim grebenom, odgovara dakle mnogim uređajima
Drška sa jednim grebenom, odgovara dakle mnogim uređajima

Uostalom: Kvalitetne listove testere iz ovog seta možete da koristite ne samo sa oscilirajućim ubodnim testerama kompanije Trotec, već fleksibilno sa svim ubodnim testerama koje imaju prihvat za dršku sa jednim grebenom (T-drška) što je slučaj kod većine na tržištu dostupnih oscilirajućih ubodnih testera.


Kupovina

Tehnički podaci

Технички подаци
Opšte
  Broj artikla 6.215.001.131

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo