Tehnički detalji u poređenju

Sve uključi x BB20 x BB30
BB20
BB30

Технички подаци стандардна испорука Мерљиве количине и функције

Cena na upit

Cena na upit

Технички подаци
Opšte
Broj artikla 3.510.205.075 3.510.205.077
Merenje debljine sloja
Princip funkcionisanja | debljina sloja Magnetna indukcija, Vrtložna struja Magnetna indukcija, Vrtložna struja
Materijal | debljina sloja Feromagnetne podloge, Ne-metalne podloge Feromagnetne podloge, Ne-metalne podloge
kritična debljina osnovnog sloja kod feromagnetnih podloga 0,5 µm 0,5 µm
minimalni radijus savijanja merne površine kod feromagnetnih podloga 1,5 mm 1,5 mm
najmanja merna površina kod feromagnetnih podloga Ø 7 mm Ø 7 mm
kritična debljina osnovnog sloja negvozdenih metalnih podloga 0,3 µm 0,3 µm
minimalni radijus savijanja kod negvozdenih metalnih podloga 3 mm 3 mm
najmanja merna površina kod negvozdenih metalnih podloga Ø 5 mm Ø 5 mm
Preciznost ±0,1 µm ±0,1 µm (pri 0 µm do 100 µm)
±1 µm (pri 100 µm do 1.000 µm)
0,01 mmpri 1.000 µm do 2.000 µm)
Merni opseg maks. [µm] 1.250 2.000
Merni opseg min. [µm] 0 0
Tolerancija | feromagnetne podloge u mernom opsegu od 850 ~ 1.250 µm ± 5 % od merne vrednosti
Tolerancija | feromagnetne podloge u mernom opsegu od 0 ~ 850 µm (± 3 % + 1) µm od merne vrednosti
Tolerancija | Ne-metalne podloge garantovana tolerancija negvozdenih metalnih podloga u mernom opsegu od 850 ~ 1.250 µm ± 5 % od merne vrednosti
Tolerancija | Ne-metalne podloge garantovana tolerancija feromagnetnih podloga u mernom opsegu od 0 ~ 850 µm (± 3 % + 1,5) µm od merne vrednosti
Tolerancija | Ne-metalne podloge garantovana tolerancija negvozdenih metalnih podloga u mernom opsegu od 0 ~ 1.000 µm (± 2 % + 2) µm od merne vrednosti
Tolerancija | Ne-metalne podloge garantovana tolerancija negvozdenih metalnih podloga u mernom opsegu od 1.000 ~ 2.000 µm ± 3,5 % µm od merne vrednosti
Tolerancija | feromagnetne podloge garantovana tolerancija feromagnetnih podloga u mernom opsegu od 0 ~ 1.000 µm (± 2 % + 2) µm od merne vrednosti
Tolerancija | feromagnetne podloge garantovana tolerancija feromagnetnih podloga u mernom opsegu od 1.000 ~ 2.000 µm ± 3,5 % µm od merne vrednosti
Organizacija memorije
Memorija podataka interni Flash do 400 mernih vrednosti do 2.500 mernih vrednosti
Odziv poslednjih merenja
Displej
LCD
monohrom
Upravljanje uređaja
Tasteri
Uslovi okruženja
Rad - min. temperatura [°C] 0 0
Rad - maks. temperatura [°C] 40 40
Rad - min. rel. vlažnost vazduha [%r.F.] 20 20
Rad - maks. rel. vlažnost vazduha [%r.F.] 90 90
Dimenzije
Dužina (bez ambalaže) [mm] 110 114
Širina (bez ambalaže) [mm] 24 27
Visina (bez ambalaže) [mm] 54 54
Težina
(bez ambalaže) [kg] 0,114 0,152
стандардна испорука
Standardni obim isporuke
Merni uređaj
transportni kofer
USB kabl
Softver
Pribor za kalibraciju
Uputstvo za rukovanje
Produžni kabl sonde
Мерљиве количине и функције
interna senzorika
Debljina sloja [µm]
eksterna senzorika
Prikaz minimalne vrednosti
Prikaz maksimalne vrednosti
Prikaz prosečne vrednosti
Automatsko isključivanje
Displej sa pozadinskim osvetljenjem
Funkcija alarma akustična
Senzor za feromagnetne podloge
Senzor za negvozdene metalne podloge
Kalibracija sa dve tačke
Standardno odstupanje
Prikaz statusa baterije
Indikator greške kod pogrešnog merenja
Bluetooth

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo