Tehnički podaci u poređenju

Sve uključi x HyStream 200 x HyStream 2000 x HyStream 2100 x HyStream 3400
HyStream 200
HyStream 2000
HyStream 2100
HyStream 3400

Технички подаци

Cena na upit

Cena na upit

Cena na upit

Cena na upit

Технички подаци
Opšte
Broj artikla 4.435.000.005 6.100.000.057 4.435.000.020 6.100.000.058
Električne vrednosti
Priključak za struju 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
Primljena snaga [kW] 2 2 2 3,4
Električni priključak
Priključni utikač CEE 7/17 (konturni utikač) CEE 7/17 (konturni utikač) CEE 7/17 (konturni utikač) CEE 7/17 (konturni utikač)
Dužina kabla [m] 2 1,9 2 2,9
Karakteristika sigurnosti
Priključak za struju (sa zaštitnom izolacijom) Klasa zaštite 2
Količina vazduha
Zapreminski protok vazduh min. [l/min.] 300 250 250
Zapreminski protok vazduh maks. [l/min.] 500 500 500 320
Zapreminski protok vazduha min. ] [m³/h] 15
Zapreminski protok vazduha maks. [m³/h] 30 14
Stepeni ventilacije 2-stepeno 5-stepeno 5-stepeno
Vazdušni pritisak
Pa 3.000
Temperatura [°C]
Temperatura maks. [°C] 550 650 650 650
Regulacija temperatura u koracima od po 10 stepeni u koracima od po 10 stepeni kontinuirano
Dimenzije
Dužina (bez ambalaže) [mm] 60 255 60 340
Širina (bez ambalaže) [mm] 240 30 270 65
Visina (bez ambalaže) [mm] 210 210 65
Težina
(bez ambalaže) [kg] 0,6 0,94 0,8 1,56

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo