Sve uključi x BM12 x BM18 x BM22 x BM31 x BM31WP x BM40 x T510 x T610 x T660
BM12
BM18
BM22
BM31
BM31WP
BM40
T510
T610
T660

Технички подаци стандардна испорука Мерљиве количине и функције

Cena na upit

Cena na upit

Cena na upit

Cena na upit

Cena na upit

Cena na upit

Cena na upit

Cena na upit

Cena na upit

Технички подаци
Opšte
Broj artikla 3.510.205.022 3.510.205.023 3.510.205.025 3.510.205.031 3.510.206.031 3.510.205.035 3.510.207.505 3.510.207.600 3.510.207.650
Princip merenja
Dužina elektrode [mm] 40
Dubina penetracije min. (neinvazivno) [mm] 0
Dubina penetracije maks. (neinvazivno) [mm] 50
Vlažnost drveta [%]
Merni opseg min. | vlažnost drveta [%] 6 6 6 0
Merni opseg maks. | vlažnost drveta [%] 44 60 44 100
Rezolucija | vlažnost drveta [%] 1 1 1 0,1
Preciznost pribl. ± | vlažnost drveta [%] 2 1
Kompenzacija temperature min. [%] 0
Kompenzacija temperature maks. [%] 60
Princip merenja Postupak merenja otpornosti Postupak merenja otpornosti Postupak merenja otpornosti Postupak merenja otpornosti
Preciznost | vlažnost drveta [%] 1
Vlažnost materijala [%]
Merni opseg min. | vlažnost materijala [%] 0,2 0,2 0,2
Merni opseg maks. | vlažnost materijala [%] 2 2,9 2
Rezolucija | vlažnost materijala [%] 0,1 0,1 0,05
Princip merenja Postupak merenja otpornosti Postupak merenja otpornosti Postupak merenja otpornosti kapacitivno
Preciznost | vlažnost materijala [%]
Merni opseg min. pribl. | vlažnost materijala [%] 0,2
Preciznost pribl. ± | vlažnost materijala [%]
Merni opseg min. [%] 0
Merni opseg maks. [%] 7,6
Preciznost [%] ± | vlažnost materijala - cementni estrih (sastavljeno) ±0.1 %
Cigla, masivna
Merni opseg min. | cigla, masivna [%] 0
Messbereich max. [%] 20
Preciznost [%] | cigla <2
Vlažnost materijala [cifre]
Merni opseg min. | vlažnost materijala [Digit] 0 0 0 1 1
Merni opseg maks. | vlažnost materijala [Digit] 100 100 100 200 200
Preciznost 1 0,1 0,1 0,1
Rezolucija [Digit] 1 0,1 0,1 0,1 0,1
Princip merenja dielektrično/kapacitivno dielektrično / kapacitivno Postupak merenja otpornosti Mikrotalasi kapacitivno
Dubina penetracije min. (neinvazivno) [mm] 5
Dubina penetracije maks. (neinvazivno) [mm] 40 300 40
Preciznost - Temperatura pribl. ± [°C] 1
Temperatura min. [°C] 0
Temperatura maks. [°C] 40
Temperatura min. [°F] 32
Temperatura maks. [°F] 104
Dubina penetracije pribl. (sprega) [mm] 10
Anhidritni - tečni estrih
Merni opseg min. | anhidritni tečni estrih [%] 0
Merni opseg maks. | anhidritni tečni estrih [%] 20
Preciznost [%] | anhidritni tečni estrih <2
Cementni - tečni estrih
Merni opseg min. | cementni tečni estrih [%] 0
Merni opseg maks. | cementni tečni estrih [%] 20
Preciznost [%] | cementni tečni estrih <2
Krečnjački kamen
Merni opseg min. | krečnjački kamen [%] 0
Merni opseg maks. | krečnjački kamen [%] 20
Preciznost [%] | Krečnjački kamen <2
Gas beton
Merni opseg min. | gas beton [%] 0
Merni opseg maks. | gas beton [%] 20
Preciznost [%] | gas beton <2 (kod vrednosti merenja >8 %)
Šuplja cigla (visoko izolovano)
Merni opseg min. | šuplja cigla (visoko izolovano) [%] 0
Merni opseg maks. | šuplja cigla (visoko izolovano) [%] 20
Preciznost [%] | šuplja cigla <3
Beton
Merni opseg min. | beton [%] 0
Merni opseg maks. | beton [%] 20
Preciznost [%] | beton <3
Tvrdo drvo
Merni opseg min. | tvrdo drvo [%] 0
Merni opseg maks. | tvrdo drvo [%] 50
Preciznost [%] | tvrdo drvo <5 (kod vrednosti merenja >9 %)
Meko drvo
Merni opseg min.| meko drvo [%] 0
Merni opseg maks. | meko drvo [%] 50
Preciznost [%] | meko drvo <5 (kod vrednosti merenja >9 %)
Iverica
Merni opseg min. | iverica [%] 0
Merni opseg maks. | iverica [%] 50
Preciznost [%] | iverica <5 (kod vrednosti merenja >9 %)
Temperatura
min. [°C] -10
maks. [°C] 55
Preciznost - Temperatura pribl. ± [°C] 2
Rezolucija [°C] 1
Rezolucija
Drvo [%] 0,1
Mineralni građevinski materijali [%] 0,1
Frekvencija merenja
Vlažnost materijala 0,5 s
Displej
LCD
monohrom
Bluetooth
4.0 (BLE)
Maks. domet prenosa 10 m na otvorenom
Upravljanje uređaja
Tasteri
Točkić za palac
Folijska tastaura
Touch-displej sa tasterima
Izvedba kućišta
Plastika
Dužina elektrode [mm] 8 8 8
Energetsko napajanje
interno (baterija) 4 x 1,5 V, LR44 1 x 9 V blok baterija 4 x 1,5 V, AAA 1 x 9 V blok baterija 1 x 9 V blok baterija 4 x 1,5V, AA 4 x 1,5V, AA 4 x 1,5V, AA
Uslovi okruženja
Rad - min. temperatura [°C] 0 0 0 0 0 -5 0 0 0
Rad - maks. temperatura [°C] 50 40 40 50 50 50 50 50 50
Rad - min. rel. vlažnost vazduha [%r.F.] 0 0 0 10
Rad - maks. rel. vlažnost vazduha [%r.F.] 85 85 85 80 90 85 90 95 95
Skladište relativna vlažnost vazduha [%] < 80% RH
Skladište - min. temperatura [°C] -10
Skladište - maks. temperatura [°C] 55
Dimenzije
Dužina (bez ambalaže) [mm] 96 122 155 180 22 168 187 191 209
Širina (bez ambalaže) [mm] 20 45 34 35 36 35 63 65 63
Visina (bez ambalaže) [mm] 40 51 52 45 160 75 35 65 35
Težina
(bez ambalaže) [kg] 0,083 0,115 0,135 0,18 0,093 0,22 0,28 0,425 0,285
стандардна испорука
Standardni obim isporuke
Merni uređaj
Zaštitna kapica
Vrhovi elektroda (2,2 x 8 mm)
Uputstvo za rukovanje
Omča za ruku
Baterija(e)
Vrhovi elektroda (1,5 x 20 mm)
2x obuhvatne navrtke
Registar vrsta drveta
Potvrda o izvršenom ispitivanju proizvođača
Мерљиве количине и функције
interna senzorika
Temperatura okruženja [°C]
Vlažnost materijala [%]
Vlažnost drveta [%]
Vlažnost materijala [cifre]
Vlažnost materijala (kapacitivno)
Funkcije i oprema
Funkcija prebacivanja °C/°F
automatski test baterije
Eksport podataka
Prikaz dijagrama/matrice/tabelarni prikaz mernih podataka
Funkcija longitudinalnog merenja
Funkcija alarma
Prikaz prosečne vrednosti
Displej sa pozadinskim osvetljenjem
LED-indikator vlage
Štipaljka
Modus-izborni klizač
neinvazivni postupak merenja
Osvetljenje displeja
automatski test funkcije
Izbor materijala
Podešavanje temperature manuelno
Kompenzacija temperature
Izbor karakteristike drveta (mat)
Unit 2
Izbor univerzalne karakteristike senzora (Sens)
Funkcija alarma akustična
Funkcija zadržavanja izmerene vrednosti
Prikaz minimalne vrednosti
Prikaz maksimalne vrednosti
Prikaz statusa baterije
Automatsko isključivanje
LCD prikaz sa pozadinskim osvetljenjem
Funkcija izveštaja

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo