Tehnički podaci mernih uređaja nivoa zvuka u poređenju

Sve uključi x BS06 x SL300 x SL400
BS06
SL300
SL400

Технички подаци стандардна испорука Мерљиве количине и функције

Cena na upit

Cena na upit

Cena na upit

Технички подаци
Opšte
Broj artikla 3.510.205.051 3.510.005.010 3.510.005.020
Vrednosti zvuka
Zvuk min. [dB(A)] 40 30 30
Zvuk maks. [dB(A)] 130 130 130
Preciznost | zvuk ±3,5 dB (pri 1 kHz i 94 dB) Klasa 2 u skladu sa DIN EN 61.672 ±1,4 dB
Rezolucija | zvuk 0,1 dB 0,1 dB 0,1 dB
Frekventni opseg | zvuk 31,5 Hz - 8 kHz 31,5 Hz - 8 kHz 31,5 Hz - 8 kHz
Dinamički opseg 50 dB 50 dB
Opsezi delimičnog merenja 30...80 dB, 50...100 dB, 80...130 dB, 30...130 dB (auto) 30...80 dB, 50...100 dB, 80...130 dB, 30...130 dB (auto)
Vreme reagovanja 0,125 s 500 ms 500 ms
Zvuk min. [dB (A)]
Zvuk maks. [dB (A)]
Organizacija memorije
Memorija podataka interni Flash za 50 mernih vrednosti
Memorija podataka do 32.700 Vrednosti merenja
Bluetooth
4.0 (BLE)
Maks. domet prenosa
Displej
LCD
monohrom
LCD 4 cifreni
Bar grafikon prikaz
Upravljanje uređaja
Tasteri
Izvedba kućišta
Plastika
Energetsko napajanje
interno (baterija)
Tip baterije 1 x 9 V blok baterija 1 x 9 V blok baterija 1 x 9V blok baterija
3 x 1,5 V, AAA
Trajanje rada
> 30 h
Uslovi okruženja
Rad - min. temperatura [°C] 0 0 0
Rad - maks. temperatura [°C] 40 40 40
Rad - min. rel. vlažnost vazduha [%r.F.] 10 10 10
Rad - maks. rel. vlažnost vazduha (bez kondenzacije) [%] 75 90 90
Rad - maks. rel. vlažnost vazduha [%r.F.]
Skladište relativna vlažnost vazduha [%]
Dimenzije
Dužina (bez ambalaže) [mm] 132 210 255
Širina (bez ambalaže) [mm] 33 55 65
Visina (bez ambalaže) [mm] 56 32 45
Težina
(bez ambalaže) [kg] 0,135 0,23
стандардна испорука
Standardni obim isporuke
Merni uređaj
Torbica/futrola
Zaštita od vetra
Uputstvo za rukovanje
Omča za ruku
Mini-Stativ
Analitički softver
USB kabl
Napajanje
transportni kofer
Sertifikat o kalibraciji
Transportna torba
Мерљиве количине и функције
interna senzorika
Zvuk [dBA]
Zvuk [dBC]
Temperatura [°C]
Temperatura [°F]
Elektret kondenzatorski mikrofon
Funkcije i oprema
Prikaz minimalne vrednosti
Funkcija longitudinalnog merenja
Izbor jezika
prebacivanje vremenske evaluacije
Snimanje video zapisa
Prikaz statusa baterije
Prikaz u dBA
Funkcija alarma
Prikaz dijagrama/tabelarni prikaz mernih podataka
Prikaz prosečne vrednosti
Eksport podataka
Funkcija izveštaja
Osvetljenje displeja
A/C frequency weighting
USB interfejs za očitavanje podataka i Live-Logging
integrisani dB(A) i dB(C) filter za izračunavanje glasnoće
Sonda u obliku labudovog vrata
Mikrofon
Prikaz maksimalne vrednosti
A/C izračunavanje frekvencije
Funkcija zadržavanja izmerene vrednosti
Automatsko isključivanje
senzorski upravljano osvetljenje displeja
¼-colovni navoj za stativ
°C-°F prebacivanje
4-cifreni prikaz merne vrednosti
Funkcija alarma akustična
Detektor svetlosti
Funkcija alarma vizuelna
automatsko isključivanje displeja
Bar grafikon prikaz
Snimanje fotografija
Granična vrednost alarma
Opcija kalibracije
Prihvat za stativ

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo