Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

Merni uređaj nivoa zvuka SL400
 1. Proizvodi i usluge
 2. Merni uređaji
 3. Emisija
 4. merni uređaji nivoa zvuka
 5. SL400 merni uređaj nivoa zvuka

Merni uređaj nivoa zvuka SL400

Profesionalni fonometar klase 2 sa funkcijom logera podataka i sertifikatom o kalibraciji u skladu sa ISO

Bez obzira da li se radi o bezbednosti na radu, zdravstvenoj prevenciji ili ispitivanju zaštite od buke - sa fabričkom ISO kalibracijom, integrisanom funkcijom Live-Logging i priloženim analitičkim softverom, ovaj univerzalno primenjivi merni uređaj nivoa zvuka SL 400 je optimalan za kontrolu i praćenje buke na radnom mestu, u industriji i prirodnom okruženju.

SL400
SL400
SL400

Sa mernim uređajem nivoa zvuka SL400 klase preciznosti 2 ste uvek dobro opremljeni bez obzira da li se radi o dokumentovanju buke od mašina ili okruženja, okolne emisije buke ili merenjima na radnom mestu.

Zavisno od potreba, sa ovim profesionalnim mernim uređajem možete pomoću Fast/Slow vremenske evaluacije da prebacujete od mernog intervala u sekundi (Slow) na merenje na svakih 125 milisekundi (Fast).

Osim toga, SL400 vam omogućava odvojenu evaluaciju A i C frekvencija. Dok A-frekvencija odgovara ljudskom opažanju zvuka, C-frekvencija se fokusira na niske frekvencije buke.

Četvorocifreni prikaz mernih vrednosti uređaja SL400 sa dodatnim prikazom bar grafikona je lako čitljiv u svakom okruženju zahvaljujući LCD pozadinskom osvetljenju.

Mnoge funkcije - veliki obim isporuke

SL400 je dodatno opremljen funkcijom Live-Logging i poseduje memoriju podataka za snimanje mernih vrednosti 32.700. Utvrđeni podaci se jednostavno mogu preneti preko USB na PC radi softverske analize.

Priloženi softver vam između ostalog omogućava live presek izmerenih vrednosti sa prikazom u realnom vremenu, grafički i tabelarni prikaz mernih vrednosti sa mogućnošću štampanja u vidu X-Y dijagrama ili tabelarno, kao i zoom funkciju i mogućnost eksporta u excel formatu.

Za Loggin ili longitudinalna merenje, SL400 se može pričvrstiti i na priloženi mini stativ. Preko integrisanog priključka, kod vremenski zahtevnih longitudinalnih merenja se uz priloženi strujni adapter bez problema može preći sa rada na baterije na rad na struju.

Dodatno, na SL400 integrisana 3,5-mm utičnica omogućava priključivanje frekventnog analizatora ili X-Y štampača-

ISO sertifikat o kalibraciji je već sadržan u obimu isporuke SL400.

I kao poslednje ali ne manje važno, SL400 odlikuje priručni format male težine i za jednoručno rukovanje optimizovan raspored tastera – idealna osnovna oprema za merenje nivoa buke u industriji, na poslu i ekološkoj zaštiti.


Primeri primene mernog uređaja nivoa zvuka SL400:

 • Merenja ugrožavanja od buke kod zaštite na radu
 • Primena u ekološkoj zaštiti za određivanje buke iz okruženja
 • Određivanje bučnih područja za programe smanjenja buke u preduzećima i javnim ustanovama
 • Kontrola i izbor sredstava za slušnu zaštitu
 • Kontrola poštovanja propisa o zaštiti od buke
 • Kontrolna merenja kod klimatizacije i grejanja

Mini stativ je sadržan u obimu isporuke SL400
Mini stativ je sadržan u obimu isporuke SL400
Veliki, displej sa pozadinskim osvetljenjem sa dodatnim prikazom bar grafikona
Veliki, displej sa pozadinskim osvetljenjem sa dodatnim prikazom bar grafikona
Sigurno zaštićeni iza gumenog poklopca koji se lako otvara nalaze se centralno postavljeni svi interfejsi ovog robusnog mernog uređaja.
Interfejsi uređaja SL400
SL400 dobijate kao kompletan set sa ISO sertifikatom o kalibraciji, nasadnom zaštitom od vetra, mini stativom, adapterom za struju, USB kablom, analitičkim softverom, alatom za servisiranje, uputstvom za rukovanje i transportnim koferom.
Obim isporuke SL400

Svi merni uređaji nivoa zvuka u direktnom poređenju

Da bi ste pronašli za vas odgovarajući merač nivoa zvuka, ovde imate mogućnost da pregledno uporedite sve merni uređaji nivoa zvuka iz kompanije Trotec.

Modele koje ne želite da uključite u poređenje možete jednostavno da deselektujete.

Uporedni tehnički podaci

Prednosti u praksi:

 • Odgovara klasi preciznosti 2
 • Evaluacije frekvencije u skladu sa karakteristikom A i C
 • Max., Min. i Hold funkcija
 • Memorija za do 32.700 vrednosti merenja
 • Prebacivanje vremenske evaluacije (Fast / Slow)
 • Funkcija data loger
 • Funkcija alarma
 • Veliki, dobro čitljivi displej sa dodatnim prikazom bar grafikona
 • LCD pozadinsko osvetljenje
 • Automatsko isključivanje za uštedu energije
 • 1/4-colovni navoj za stativ
 • Analitički softver
 • USB priključak i 3,5 mm utičnica
 • Uključujući ISO sertifikat o kalibraciji

Kupovina

Tehnički podaci

Технички подаци
Opšte
  Broj artikla 3.510.005.020
Vrednosti zvuka
  Zvuk min. [dB(A)] 30
  Zvuk maks. [dB(A)] 130
  Preciznost | zvuk ±1,4 dB
  Rezolucija | zvuk 0,1 dB
  Frekventni opseg | zvuk 31,5 Hz - 8 kHz
  Dinamički opseg 50 dB
  Opsezi delimičnog merenja 30...80 dB, 50...100 dB, 80...130 dB, 30...130 dB (auto)
  Vreme reagovanja 500 ms
Organizacija memorije
  Memorija podataka do 32.700 Vrednosti merenja
Displej
  LCD 4 cifreni
  Bar grafikon prikaz
  monohrom
Upravljanje uređaja
  Tasteri
Izvedba kućišta
  Plastika
Energetsko napajanje
  interno (baterija)
  Tip baterije 1 x 9V blok baterija
Trajanje rada
  > 30 h
Uslovi okruženja
  Rad - min. temperatura [°C] 0
  Rad - maks. temperatura [°C] 40
  Rad - min. rel. vlažnost vazduha [% r.F.] 10
  Rad - maks. rel. vlažnost vazduha (bez kondenzacije) [%] 90
Dimenzije
  Dužina (bez ambalaže) [mm] 255
  Širina (bez ambalaže) [mm] 65
  Visina (bez ambalaže) [mm] 45
стандардна испорука
Standardni obim isporuke
  Merni uređaj
  Mini-Stativ
  Sertifikat o kalibraciji
  Analitički softver
  USB kabl
  Napajanje
  transportni kofer
  Uputstvo za rukovanje
Мерљиве количине и функције
interna senzorika
  Elektret kondenzatorski mikrofon
Funkcije i oprema
  Osvetljenje displeja
  Prikaz minimalne vrednosti
  Prikaz maksimalne vrednosti
  Bar grafikon prikaz
  Funkcija zadržavanja izmerene vrednosti
  Funkcija alarma
  USB interfejs za očitavanje podataka i Live-Logging
  integrisani dB(A) i dB(C) filter za izračunavanje glasnoće
  Prihvat za stativ

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

Alternativni proizvodi

Loading...

Preuzimanje

Loading...