UV-Torchlight 15F
 1. Proizvodi i usluge
 2. Merni uređaji
 3. Pronalaženje rupa
 4. UV-A-ručno zračilo
 5. UV‑Torchlight 15F

UV‑Torchlight 15F

Neprekidno fokusirajuće UV-A ručno zračilo od točkastog do mlaznog svetla

UV-Torchlight 15F
Beskonačno fokusirana UV-A ručna lampa od tačke do svetla
UV‑Torchlight 15F

Pronalaženje rupa u građevinama i mrežama

Ova lagana LED-džepna svetiljka odmah nakon paljenja nudi maksimalan UV-A učinak i podoban je posebno za brze inspekcije ili kontrole teško dostupnih mesta.

Zahvaljujući impresioniranom jačinom zračenja točkastog svetla UV‑Torchlight 15F se postiže vrlo velik poticaj fluorescencije – na taj način su vidljivi čak mali tragovi svetla i po danu.

Njena velika fleksibilnost osvjetljavanja, ultrakompaktnu UV‑Torchlight 15F čini univerzalno primenjivim detektorom tragova svetla za različite kontrole.

Naspram klasičnim UV-džepnim svetiljkama se UV‑Torchlight 15F ne može da koristi samo u pogonu točkastog svetla:

Integrisan fokus omogućuje fleksibilno regulisanje UV-A konusa zračenja – neprekidnood točkastog do mlaznog svetla. To promenjivo namještanje širine omogućuje posebno širok spektar upotrebe UV‑Torchlight 15F.

Da li točkasto svjetlo sa maksimalnim poticajem fluorescencije ili mlaznog svetla za brzu kontrolu većih površina – sa samo jednim okretom na fokusu ovog ultrakompaktnog UV-A ručnog zračila raspolažete uvek optimalnom jačinom svetla za svaki zadatak.

Specifičnosti

UV‑Torchlight 15F
Ultrakompaktno ručno zračilo sa vrlo velikom jačinom zračenja točkastog svetla. težina: cca. 232 g (uklj. baterija)
UV‑Torchlight 15F
Naš savet pribora: Dodatak za filter za UV - Torchlight 15F
UV‑Torchlight 15F
Ekstremno fleksibilno primenjiv zahvaljujući neprekidno fokusirajućim UV-A konusom zračenja od točkastog do mlaznog svetla!
UV‑Torchlight 15F
baterija: integrisana. tip baterije: 3,7 V Li-Ion

U svako doba uključivanje i isključivanje bez predhlađenj

UV‑Torchlight 15F
Lagan i mobilan sistem za efektivnu kontrolu velikih, takođe teško dostupnih mesta
UV‑Torchlight 15F
Ekstremno fleksibilno primenjiv zahvaljujući neprekidno fokusirajućim UV-A konusom zračenja od točkastog do mlaznog svetla!

Prednosti u praksi:

 • Ultrakompaktno ručno zračilo sa vrlo velikom jačinom zračenja točkastog svetla
 • Ekstremno fleksibilno primenjiv zahvaljujući neprekidno fokusirajućim UV-A konusom zračenja od točkastog do mlaznog svetla!
 • Lagan i mobilan sistem za efektivnu kontrolu velikih, takođe teško dostupnih mesta
 • Velika energetska efikasnost, zato manja potrošnja struje i duže trajanje baterije
 • Ugodan tihi pogon bez rashladnog ventilatora
 • Bez dužih faza zagrijavanja u par sekundi spreman za pogon
 • U svako doba uključivanje i isključivanje bez predhlađenja
 • Rasvetno sredstvo Tip: LED
 • Talasna dužina: UV-A, Peak pri 365 nm
 • Vek trajanja: cca. 6.000 h
 • konus zračenja XL (Ø 250 mm): 2.890 µW/cm²
 • konus zračenja L (Ø 150 mm): 10.030 µW/cm²
 • konus zračenja M (Ø 100 mm): 22.560 µW/cm²
 • konus zračenja S (Ø 60 mm): 38.420 µW/cm²
 • LED-točka svjetla (Ø 30 mm): 55.480 µW/cm²
 • baterija: integrisana
 • tip baterije: 3,7 V Li-Ion
 • trajanje pogona: > 2 h
 • trajanje punjenja: ≈ 3,5 h
 • zaštita: IPX7
 • trajanje paljenja: < 1 s
 • ručka-tip: džepna lampa
 • težina: cca. 232 g (uklj. baterija)
 • kućište: eloksiran aluminijum

Naš savet pribora:

Dodatak za filter za UV - Torchlight 15F

Dodatak za filter za UV - Torchlight 15F

Pored 365-nm maksimalnog zračenja, UV‑Torchlight 15F emitira i manji kontingent vidljivog svetla, što pogotovo pri pronalaženju rupa u slabo osvetljenim područjima može biti prednost.

Ali pošto taj udio bijelog svetla specijalno kod kontrola materijala na kratku udaljenost može prouzrokovati obasjavanja, UV‑Torchlight 15F se može opremiti sa filter nastavkom, koji svo svjetlo kompletno filtrira, tako da isključivo UV-svjetlo u spektralnom području oko 365 nm pada na objekt.

Boje za lociranje curenja, kontrolu priključaka ili za vizualizaciju tokova

Ovisno o korištenom Traceru se testni objekti sa Tracer aerosolima mogu zamagljivati, umakati u Tracer tekućinu ili oprašivati sa Tracer puderima.

Podobni Traceri su na primer u vodi otapajući uranin praj ili Trotec luminat, jedanaestopostotna anionična voedna diserzija pigmenta, koja je razrijediva vodom, ali ne mijenja konzistenciju. To je pogotovo prednsot kod pronalaženja rupa na zelenim krovovima, sakrivenih vodovoda ili odvoda.

Svojom malom veličinom pigmenta od samo 0,5 µm, Trotec luminat se kreće i kroz najmanje kapilare i krajnje je obilan; Ovisno o području upotrebe je dovoljno razrjeđivanje u vodi odnosa od 0,3 do 3 %.

Pozor! Sredstva za markiranje uranin i luminat nisu podobni kao boje za namirnice!

UV sistemi visokih performansi - UV Zaštitne naočale

Pouzdana zaštita od UV-zračenj po evropskim standardima. Kod rada pod UV-svetlom – kao štoj je naša UV džepna lampa morate uvek imati zaštitne naočare, kako biste zaštitili oko od štetnih UV-zračenja. Inače mogu nastati štetna delovanja kao što su upala rožnice, siva mrena ili upala mrežnice.

Ove zaštitne naočale štite ne samo od UV-zraka pri pronalaženju rupa detekcijom svetlosnih tragova bez razaranja, savršeno su upotrebljive i u građevii! Štiti od rizika kao što su abrazija, čestice u vazduhu itd.

Kupiti

Tehnički podaci

Технички подаци
Opšte
  Broj artikla 3.510.011.007
UV lampe
  Talasna dužina UV-A, Peak pri 365 nm
  Sijalica-životni vek pribl. 6.000 h
  Jačina zračenja (pri rastojanju 38 cm) - konus zračenja XL, Ø 250 mm 2.890 µW/cm²
  Jačina zračenja (pri rastojanju 38 cm) - konus zračenja L, Ø 150 mm 10.030 µW/cm²
  Jačina zračenja (pri rastojanju 38 cm) - konus zračenja M, Ø 100 mm 22.560 µW/cm²
  Jačina zračenja (pri rastojanju 38 cm) - konus zračenja S, Ø 60 mm 38.420 µW/cm²
  Jačina zračenja (pri rastojanju 38 cm) - LED tačkasto svetlo Ø 30 mm 55.480 µW/cm²
  Vreme pokretanja < 1s
  Tip sijalice LED
Jedinica generatora
  UV-svetlo
Upravljanje uređaja
  Tasteri
Izvedba kućišta
  Metal
Vrsta zaštite
  IPX7
Trajanje rada
  > 2 h
Energetsko napajanje
  interno ( akumulator) Integrisano
Dimenzije
  Dužina (bez ambalaže) [mm] 155
  Prečnik (bez ambalaže) [mm] 45
Težina
  (bez ambalaže) [kg] 0,232
стандардна испорука
Standardni obim isporuke
  Akumulator(i)
  brzi punjač
  Uputstvo za rukovanje
  Midlight-uložak reflektora
  transportni kofer
Мерљиве количине и функције
Funkcije i oprema
  kontinuirano fokusiranje
  Bez faze zagrevanja - odmah spreman za rad
  nezavisno u odnosu na magnetna polja

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

Pribor

Loading...

Alternativni proizvodi

Loading...

Seminari

Downloads

Loading...