Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

UV-A-ručno zračilo
  1. Proizvodi i usluge
  2. Merni uređaji
  3. Pronalaženje rupa
  4. UV-A-ručno zračilo

UV-A-ručno zračilo

UV‑Torchlight 15F i UV-TrackMaster

UV-A-ručno zračilo
UV-A-ručno zračilo
UV-A-ručno zračilo

Univerzalni Tracer-detektori za puno područja upotrebe

Kompaktne dugovalovne UV-lampe za detekciju tragova svetla bez uništavanja kod kontrole materijala, pronalaženju rupa ili kontroli kvaliteta i za sigurnosne upotrebe.

Kontrola materijala bez uništavanja u industriji

Sa kontrolom prodiranja fluorescencije (FPI) se pri željeznim i ne željeznim metalima, puno plastika ili keramičnim materijalima brzo i jednostavno mogu da dokažu greške na površini na delovima i strojevima. Trotec UV lampe se mogu optimalno koristiti za lociranje curenja.

Ekonomičan postupak kontrole pukotina

Nakon tretmana sa fluorescentnim sredstvima se greške kao što su pukotine ili pore, koji su otvoreni prema površini, videti i na ne magnetizovanim materijalima putem UV-A-zračenja. UV-Torchlight neovisan o magnetu se i pri fluksanju može da koristi sa fluorescentnim materijalima. Traženje greški sa ovim postupkom nudi naspram kontroli prodiranja prednost daljnje neosetljivosti što se tiče mikrostrukture, površinske geometrije i grubosti.

Traženje rupa na motorima i agregatima

Dodavanjem kontrastnog sredstva (Tracers) se rupe u motornim sistemima ili rashladnim agregatima sa UV-A-ručnim zračilom u pravilu već nakon par minuta pogona mogu da prikažu kao svetleća fleka boje oko propusnog mesta. Da li hidraulični sistemi, postrojenja rashladnih sredstava, vodovi maziva ili goriva – korišćenjem različitih Tracera ne mogu se brzo i precizno da odredi samo rupa, nego i uzrok rupe.

Pronalaženje rupa u građevinama i mrežama

Uporabom umetnih sredstava za markiranje (Tracer) u kompleksnim vodovima koji vode tekućine, mogu se kontrolisati njihov dihtung ili da detektišu i analisati curenje tekučine radi rupa. Izlazak i najmanjih tragova markirnog sredstva na podu, zidu ili stropu se onda vide pod crnim svetlom UV-lampe. Ekstremno velika jačina zračenja UV-Torchlight se sa jednim pokretom lampe mogu kontrolisati velike površine i po danu. Tipične okoline upotrebe su sem toga kontrole dihtunga na vodovodima ravnih krovova ili kontrola šahti i okomitih žlebova.

Prednosti u praksi:

  • Lagan i mobilan sistem za efektivnu kontrolu velikih, takođe teško dostupnih mesta
  • Velika energetska efikasnost, zato manja potrošnja struje i duže trajanje baterije
  • Ugodan tihi pogon bez rashladnog ventilatora
  • Bez dužih faza zagrijavanja u par sekundi spreman za pogon
  • U svako doba uključivanje i isključivanje bez predhlađenja

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo