1. Proizvodi i usluge
  2. Merni uređaji
  3. Pronalaženje rupa
  4. Uređaj za pronalaženje rupa vodikom XRS 9012
  5. Podna sonda XRS 8612

Podna sonda XRS 8612

Ova sonda je specijalno razvijena za lociranje curenja podzemnih rezervoara ili vodova i koristi se zajedno sa XRS 9012.

Ova sonda je specijalno razvijena za traženje rupe na podzemnim spremnicima ili vodovima i koristi se zajedno sa XRS 9012. Kako bi spriječili, da se vodik zbog svoje velike volatilnosti pri dosezanju površine odmah raspline, sonda usisava plin neposredno iz poda ili podne obloge. Tako je moguće pronaći i najmanje rupe u cevima ili spremnicima, bez da se moraju osloboditi bušenjem ili kopanjem.

Opremi podne sonde XRS 8612 pripada vakum pumpa sa dve pogonske brzine. Korišten senzor vodika je isti kao i senzor XRS 9012. Ugradnja ovog senzora ima posljedicu, da se pronađen plin brže dojavljuje, nego bi to bilo moguće sa dovodom gasa kroz crevo za traženje rupe.

Pouzdana baterija XRS 9012 se isto koristi sa podnom sondom XRS 8612. Svjetleća dioda prikazuje, kada se baterija mora puniti. Baterija se neograničeno često i dugo ponovo može puniti.

Kako bi spriječili, da se voda usisa u sondu, podna sonda XRS 8612 raspolaže filerom za prašinu i ventilom pretoka. Svjetleća dioda pokazuje, kada je ventil pretoka zatvoren. Jednostavnim stiskom gumba se ventil ponovo može vratiti u spremnost za pogon.

Kupiti

Tehnički podaci

Технички подаци
Opšte
  Broj artikla XRS008612
H2-gas [ppm]
  Merni opseg min. | H2 gas [ppm] 0,7
  Osetljivost reakcije | H2 gas [ppm] 0,7
  Vreme reagovanja < 1
Komplet pumpe
  Kapacitet pumpe standardno (L/min.) [L/min] 0,5
  Kapacitet pumpe maks. (l/min.) [l/min] 1
  Kapacitet pumpe standardno (mbar) [mbar] 200
  Kapacitet pumpe maks. (mbar) [mbar] 450
  Tip pumpe Membranska pumpa
  Strujno napajanje Akumulator
  Kapacitet baterije standardno ( > 0 °C) [h] 20
  Kapacitet baterije pri maks. kapacitetom pmpe ( > 0°C) [h] 3
Dimenzije element senzora
  Dužina [mm] 905
  Prečnik [mm] 24
Izvedba materijala element senzora
  Ostalo
  Aluminijum
  Plemeniti čelik
  Kompozit
  Polikarbonat
Izvedba materijala ručke
  Izvedba materijala Plastika/metal
  Plastika
  Metal
Interfejsi / format utikača
  Format utikača Specijalni utikač 5-polni
  SDI-utikač
Uslovi okruženja (merna elektronika ručka)
  Radna temperatura min. [°C] -20
  Radna temperatura maks. [°C] 50
  Temperatura skladištenja min. [°C] -30
  Temperatura skladištenja maks. [°C] 50
Funkcije i oprema
  robustan sinterovani filter za zaštitu senzora
  funkcionalna ručica sa priključenom aktivnom usisnom pumpom
  Gumena manžetna za bolje zaptivanje
Težina
  (bez ambalaže) [kg] 1,8
Мерљиве количине и функције
interna senzorika
  H2-hidrogen [cifre]
Funkcije i oprema
  robustan sinterovani filter za zaštitu senzora
  funkcionalna ručica sa priključenom aktivnom usisnom pumpom
  Gumena manžetna za bolje zaptivanje
  fleksibilni labudov vrat
  zaštićeni vrh senzora za ubadanje u meku podlogu
  integrisani kabl za povezivanje
  Sinterovana zaštitna kapa
  navojne šipke za produžavanje

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

Pribor

Loading...

Alternativni proizvodi

Loading...

Seminari