Sve uključi x BI15 x BI20
BI15
BI20

Технички подаци стандардна испорука Мерљиве количине и функције

Cena na upit

Cena na upit

Технички подаци
Opšte
Broj artikla 3.510.205.140 3.510.205.141
Detekcija materijala
Maksimalna dubina lociranja maks. 38 mm ≤ 25,4 mm drvena greda (30 x 30 mm)
≤ 38 mm metalna cev (⌀ 20 mm)
≤ 50 mm električni provodnici (90 - 250 V, 50/ 60 Hz)
Preciznost merenja u odnosu na centar objekta
Preciznost prikazane dubine objekta
Minimalno rastojanje dva susedna objekta
maksimalna dubina detekcije metal i kablovi koji provode struju maks. 38 mm maks. 50 mm
Maksimalna dubina lociranja drvo maks. 19 mm maks. 25,4 mm
Laser pomagalo za nivelaciju
Preciznost 12,7 mm pri 6,1 m
Domet maks. [m] 6,1
Klasa lasera 2
Snaga lasera < [mW] 1
Rotacija lasera 180 ° u 45 ° koracima, dužina laserskih talasa: 630- 670
Displej
LCD
monohrom
Upravljanje uređaja
Tasteri
Folijska tastaura
Izvedba kućišta
Plastika
Vrsta zaštite
IP54
Energetsko napajanje
interno (baterija) 1 x 9 V blok baterija 1 x 9 V blok baterija
Uslovi okruženja
Rad - min. temperatura [°C] -7 -7
Rad - maks. temperatura [°C] 49 40
Skladište - min. temperatura [°C] -29 -20
Skladište - maks. temperatura [°C] 66 50
Dimenzije
Dužina (bez ambalaže) [mm] 180 168
Širina (bez ambalaže) [mm] 38 35
Visina (bez ambalaže) [mm] 67 75
Težina
(bez ambalaže) [kg] 0,18 0,21
стандардна испорука
Standardni obim isporuke
Merni uređaj
Uputstvo za rukovanje
Transportna torba
Мерљиве количине и функције
interna senzorika
Detekcija gvozdenih metala
Detekcija negvozdenih metala
Detekcija drvenih podkonstrukcija
Detekcija provodnika pod naponom
Funkcije i oprema
Merni modusi za metal i drvo
uključivanje lasera za nivelaciju
audiovizuelni alarm kod detekcije naizmenične struje
Signalni zvuk kod detekcije ivica
Funkcija kalibracije
Prikaz statusa baterije
Automatsko isključivanje
Merni modusi: Metal, drvo, strujni kabl (AC)
vizualni davač signala
akustični davač signala

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo