Tehnički podaci SDI-senzora vlažnosti materijala u poređenju

Sve uključi x TS 610 SDI x TS 660 SDI
TS 610 SDI
TS 660 SDI

Технички подаци Мерљиве количине и функције

Cena na upit

Cena na upit

Технички подаци
Opšte
Broj artikla 3.510.220.270 3.510.220.275
Vlažnost materijala
Merni opseg min. | vlažnost materijala 0,0 cifra 0,0 cifra
Merni opseg maks. | vlažnost materijala 200,0 cifra 200,0 cifra
Rezolucija 0,1 cifra 0,1 cifra
Preciznost | vlažnost materijala 0,1 cifra 0,1 cifra
Dubina penetracije [mm] 300 40
Princip merenja Mikrotalasi dielektrično
Interfejsi / format utikača
Format utikača SDI-utikač SDI-utikač
Otvor za banana utikač
Dimenzije element senzora
Dužina [mm] 45 55
Prečnik [mm] 32 20
Izvedba materijala element senzora
Kompozit
Aluminijum
Plemeniti čelik
Polikarbonat
Ostalo
Izvedba materijala ručke
Izvedba materijala Plastika Plastika
Plastika/metal
Metal
Dimenzije
Dužina (bez ambalaže) [mm]
Širina (bez ambalaže) [mm]
Visina (bez ambalaže) [mm]
Мерљиве количине и функције
interna senzorika
Vlažnost materijala (mikrotalasno) [cifre]
Vlažnost materijala (dielektrična) [cifre]
Vlažnost materijala (električni otpor) [cifre]
Funkcije i oprema
neinvazivno merenje dubinske vlažnosti do 30 cm
Zvučni alarm preko integrisanog Piezo davača signala
Auto kalibracija prilikom pokretanja:
Merni postupak nezavisan od zasoljavanja materijala
izolovano
neizolovano
neinvazivno merenje površinske vlažnosti do 4 cm

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo