Tehnički podaci SDI-anemometarskih senzora u poređenju

Sve uključi x TS 410 SDI x TS 430 SDI x TS 470 SDI
TS 410 SDI
TS 430 SDI
TS 470 SDI

Технички подаци Мерљиве количине и функције

Cena na upit

Cena na upit

Cena na upit

Технички подаци
Opšte
Broj artikla 3.510.220.250 3.510.220.260 3.510.220.265
Brzina strujanja vazduha [m/s]
Merni opseg min. | brzina strujanja vazduha [m/s] 0 0 0
Merni opseg maks. | brzina strujanja vazduha [m/s] 20 2 20
Preciznost | brzina strujanja vazduha [%] 2 1 3
Preciznost ± | brzina strujanja vazduha [m/s] 0,2 0,04 0,2
Rezolucija | brzina strujanja vazduha [m/s] 0,01 0,01 0,01
Princip merenja | brzina strujanja vazduha Anemometar sa toplim filmom Anemometar sa toplim filmom Anemometar sa toplim filmom
Temperatura vazduha [°C]
Merni opseg min. | temperatura vazduha [°C] 0 0 0
Merni opseg maks. | temperatura vazduha [°C] 50 50 50
Rezolucija [°C] 0,1 0,1 0,1
Preciznost | temperatura vazduha (tekst) +0,7 °C (v > 0,5 m/s) +0,7 °C (v > 0,5 m/s) +0,7 °C (v > 0,5 m/s)
Interfejsi / format utikača
Format utikača SDI-utikač SDI-utikač SDI-utikač
Dimenzije element senzora
Dužina [mm] 210 210 200
Prečnik Ø | dimenzije elementa senzora [mm] 6 6 12
Izvedba materijala element senzora
Plemeniti čelik
Aluminijum
Kompozit
Polikarbonat
Ostalo
Izvedba materijala ručke
Izvedba materijala Plastika Plastika Plastika
Plastika/metal
Metal
Težina
(bez ambalaže) [kg] 0,097 0,097 0,082
Мерљиве количине и функције
interna senzorika
Temperatura vazduha [°F]
Brzina strujanja vazduha [m/s]
Temperatura vazduha [°C]
Zapreminski protok vazduha [l/min]
Zapreminski protok vazduha [m³/h]
Zapreminski protok vazduha [m³/min]
Zapreminski protok vazduha [m³/s]
Funkcije i oprema
Sonda od plemenitog čelika
Plastična sonda

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo