Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

Uređaj za merenje ozona OZ-ONE renomiranog Trotec kvaliteta
 1. Proizvodi i usluge
 2. Merni uređaji
 3. Emisija
 4. Uređaji za merenje gasa
 5. OZ-ONE

Uređaj za merenje ozona OZ-ONE

Profesionalni uređaj za merenje ozona sa proširenim funkcijama za klimatska merenja

OZ-ONE – naziv je program:

Prvi uređaj za merenje ozona, koji mobilnu profesionalnu mernu tehniku za merenje ozona nove dimenzije čini dostupnom.

Bez obzira da li prizemni ozon koji nastaje prirodno ili ozon koji se tehnički generiše, on već pri niskim koncentracijama u okolnom vazduhu poseduje visok štetni potencijal. Poštovanje bezopasnih graničnih vrednosti ozona se zato u zdravstvenom pogledu ne samo preporučuje, već je u mnogim zemljama precizno zakonski regulisano i propisano.

Sa uređajem za merenje ozona OZ-ONE dobijate optimalan kontrolni instrument za brzu i preciznu kontrolu ili longitudinalno praćenje koncentracije ozona u okolnom vazduhu.

OZ-ONE karakteriše veoma niska poprečna osetljivost u odnosu na druge gasove ili VOC hemikalije, i odlikuje se brzim rezultatima merenja sa visokom preciznošću već i pri najmanjim koncentracijama ozona.

Mnoge integrisane funkcije kao što su nulto balansiranje ozona, opcija merenja referentne vrednosti za kratkotrajnu graničnu vrednost i vremenski odmerenu prosečnu vrednost ili promenu prikaza vrednosti sa ppm na µg/m³, čine da brzi uređaj OZ-ONE postane nezamenjivi pomagač kod preciznih merenja opterećenja ozonom.

Pored toga, ovaj uređaj je istovremeno kompaktan prenosni ekološki merni uređaj, kojim se može odrediti i temperatura i vlažnost vazduha ili se može izračunati tačka rose i temperatura vlažne kugle. Jednim pogledom vam dualni prikaz ovog mernog uređaja uvek istovremeno prikazuje dve vrednosti merenja.

Za longitudinalno merenje, OZ-ONE se može pričvrstiti i na stativ. Osim toga, merni uređaj poseduje mini USB priključak kao i utičnicu napajanja za 9 V, tako da preko ovih interfejsa uređaj može permanentno da bude priključen na strujnu mrežu kao alternativa radu na baterije. Takođe se za mobilno napajanje strujom po potrebi može priključiti Powerbank preko mini USB priključka na OZ-ONE.


Važno je znati u vezi merenja ozona sa OZ-ONE


Ozon u prirodi

Ozon (hemijska formula O₃) je prirodan sastojak gornjih slojeva atmosfere gde usled sunčevog zračenja povezivanjem tri atoma kiseonika dolazi do nastanka molekula ozona. Ozon je nestabilan zbog čega se za kratko vreme ponovo raspada na dimerni kiseonik.

U zemljinoj atmosferi on štiti život na našoj planeti od jakog UV zračenja. Pri zemlji, ozon je po čoveka agresivan iritirajući gas i u spoljašnjem vazduhu nastaje pod intenzivnim sunčevim zračenjem usled foto hemijskih reakcija smoga.

Preko koncentracije od 40 µg/m³ ozona, on se opaža kao oštar miris pa sve do slično hloru u visokim koncentracijama. Tada postoji opasnost od ugrožavanja zdravlja, na primer usled iritacije sluzokože u grlu, jednjaku i bronhijama ili suzenje očiju, kašalj i glavobolje.

Zbog opasnosti po zdravlje usled ozona, preporučuje se - i za kontrolu održavanja propisanih graničnih vrednosti - primena preciznog uređaja za merenje ozona sa niskim pragom detekcije. OZ-ONE je idealan zavaljujući njegovoj visokoj preciznosti već pri veoma niskim koncentracijama i, za razliku od najvećeg broja konkurentskih modela, može da prikaže koncentraciju ozona direktno u mikrogramima po kubnom metru vazduha.

Industrijska i komercijalna primena ozona

Ozon je veoma snažno oksidaciono sredstvo i drugo po jačini sredstvo za dezinfekciju na svetu. Ozon koji se proizvodi u velikim postrojenjima se zato koristi u pripremi vode za piće, dezinfekciji i pripremi vode za bazene, za pripremu vode u industriji prehrambenih proizvoda i napitaka ili za tretman rashladne i tehničke vode.

Ali ozon se koristi i kod izbeljivanja papira ili tekstila. Nadalje ozon može nastati i kod industrijske primene UV-svetla u postupcima sušenja.

Specijalizovana servisna preduzeća koriste mobilne ozonske generatore za uklanjanje mirisa nakon štete od požara ili poplava kao i za neutralizaciju neprijatnih mirisa u automobilima pušača ili u okviru sređivanja polovnih vozila.

U svim okruženjima u kojima se proizvodi ozon, uređaj za merenje ozona OZ-ONE se može koristiti kao pouzdan kontrolni instrument za osiguravanje poštovanja graničnih vrednosti ozona na radnom mestu.

Poštovanje graničnih vrednosti ozona

Zato što ozon nije samo otrovan gas koji se javlja kod industrijske primene, nego istovremeno i oksidativan iritirajući gas koji već u niskim koncentracijama štetno deluje na oči, nos, ždrelo i pluća, upravo se u tim slučajevima posebno mora voditi računa u pogledu određivanja i poštovanja definisanih graničnih vrednosti.

Zakonske granične vrednosti na radnom mestu za postupanje sa ozonom u pogonima variraju u internacionalnom poređenju između 0,05 i 0,1 ppm (STEL ¹). Na otvorenim područjima se 120 µg/m³ koristi kao tipična granična vrednost opterećenja (TWA ²) za prizemni ozon.

Uređajem za merenje ozona OZ-ONE se obe merne veličine mogu brzo odrediti. Po potrebi, prikaz vrednosti merenja se jednostavno pritiskom na dugme menja sa ppm na mikrograme po kubnom metru.

Elektrohemijski senzor ³ uređaja OZ-ONE se odlikuje visokom preciznošću posebno kod niskih vrednosti ozona, tako da se pouzdano mogu detektovati već najmanje koncentracije ispod rizičnog praga.


¹ Short Term Exposure Limit;  ² Time Weighted Average; ³ Elektrohemijski senzori su potrošni proizvodi i kontinuirano su podložni starenju od trenutka proizvodnje. Zbog toga Trotec koristi izuzetno dugotrajne senzore sa tipičnim životnim vekom od dve godine, na koje u celoj Evropi dobijate godinu dana garancije od trenutka kupovine.

Uređaj za merenje ozona OZ-ONE vam pruža mnogostruke mogućnosti primene:

 • Merenja na radnom mestu u industriji i komercijalnom sektoru
 • Ekološke analize
 • Kontrola proizvodnih uslova
 • Kontrola graničnih vrednosti nakon primene ozonskih generatora za neutralizaciju neprijatnih mirisa ili dezinfekcije, na primer u hotelijerstvu kao i kod sanacije štete od požara i poplava
Za longitudinalno merenje, OZ-ONE se može pričvrstiti i na stativ kao i da bude permanentno priključen na strujnu mrežu kao alternativa radu na baterije.
Pričvršćivanje na stativ i moguće napajanje preko strujne mreže
LCD sa pozadinskim osvetljenjem uređaja OZ-ONE prikazuje istovremeno dve merne veličine koje su lako čitljive čak i u loše osvetljenim okruženjima.
Dobro čitljivi LCD, sa pozadinskim osvetljenjem
OZ-ONE je optimalan za kontrolu graničnih vrednosti nakon ozonizacije, na primer kod sanacije štete od poplava, osvežavanja automobila ili dezinfekcije hotelskih soba.
Optimalno za kontrolu graničnih vrednosti nakon ozonizacije

Uređaji za merenje gasa

Svi Uređaji za merenje gasa u direktnom poređenju

Da bi ste pronašli za vas odgovarajući gasometar, ovde imate mogućnost da pregledno uporedite sve Uređaji za merenje gasa iz kompanije Trotec.

Modele koje ne želite da uključite u poređenje možete jednostavno da deselektujete.

Uporedni tehnički podaci

Prednosti u praksi:

 • Brzo i precizno određivanje veoma malih koncentracija ozona
 • Prikaz vrednosti merenja ozona u ppm ili µg/m³
 • Brzo vreme reagovanja
 • Niska osetljivost na VOCs
 • Funkcija nultog balansiranja ozona
 • Referentno merenje ozona (STEL/TWA)
 • Offset atmosferskog pritiska za visoko precizna merenja standardizovanog kubnog metra
 • Merenje temperature i vlažnosti vazduha
 • Izračunavanje tačke rose i temperature vlažne kugle
 • Offset podešavanje za temperaturu i vlažnost vazduha
 • Data-Hold, Min, Maks i funkcija alarma
 • Osvetljenje displeja
 • ¼-inčni navoj za prihvat stativa
 • Pored rada na baterije moguć i rad na struju za kontinuirano merenje
 • Automatsko isključivanje za uštedu energije
 • Uključujući sertifikat o kalibraciji

Kupovina

Tehnički podaci

Технички подаци
Opšte
  Broj artikla 3.510.006.110
Ozon (O3) [ppm]
  Vrednost merenja maks. | ozon (O3) [ppm] 1
  Vrednost merenja min. | ozon (O3) [ppm] 0
  Preciznost [ppm] | ozon (O3) [ppm] <0.1ppm: ±0.02ppm, ili ±10% od aktuelne merne vrednosti
Ozon (O3) [µg/m³]
  Vrednost merenja maks. | ozon (O3) [µg/m³] 0
  Vrednost merenja maks. [µg/m³] | ozon (O3) [µg/m³] (tekst) 1.996 (pri 20°C i 1.013 hPa)
  Preciznost [µg/m³] | ozon (O3) [µg/m³] <200 µg/m³: ±40 µg/m³, ili ±10% od aktuelne merne vrednosti
Temperatura vazduha [°C]
  Merni opseg min. | temperatura vazduha [°C] 0
  Merni opseg maks. | temperatura vazduha [°C] 50
  Rezolucija [°C] 0,1
  Preciznost ± | temperatura vazduha [°C] 0,6
Temperatura vazduha [°F]
  Merni opseg min. | temperatura vazduha [°F] 32
  Merni opseg maks. | temperatura vazduha [°F] 122
  Rezolucija [°F] 0,1
  Preciznost ± | temperatura vazduha [°F] 1,2
relativna vlažnost vazduha (%)
  Merni opseg min.| relativna vlažnost vazduha [%] 0
  Merni opseg maks.| relativna vlažnost vazduha [% rel.vlaž.] 99,9
  Rezolucija | relativna vlažnost vazduha [%] 0,1
  Preciznost 0 % - 10 % [%] 5
  Preciznost 10 % - 70 % [%] 3
  Preciznost 70 % - 99,9 % [%] 5
Displej
  LCD
  monohrom
Upravljanje uređaja
  Tasteri
Izvedba kućišta
  Plastika
Energetsko napajanje
  interno (baterija) - 4 x AAA 1.5V
стандардна испорука
Standardni obim isporuke
  Merni uređaj
  Baterija(e)
  Uputstvo za rukovanje
  Sertifikat o kalibraciji
  Transportna torba
Мерљиве количине и функције
interna senzorika
  Ozon (O3) [ppm]
  Temperatura vazduha [°C]
  Temperatura vazduha [°F]
  relativna vlažnost vazduha [%]
Funkcije i oprema
  Prikaz maksimalne vrednosti
  Prikaz minimalne vrednosti
  Vremenski odmerena prosečna vrednost (8h)
  Kratkotrajna granična vrednost (15 min)
  Prikaz tačke rose
  Prikaz temperature vlažne kugle
  Funkcija zadržavanja izmerene vrednosti
  Osvetljenje displeja
  Funkcija alarma
  Automatsko isključivanje
  °C-°F prebacivanje
  Prihvat za stativ

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

Pribor

Loading...

Alternativni proizvodi

Loading...

Preuzimanje

Loading...