Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

HCHO/TVOC merni uređaj BQ16
 1. Proizvodi i usluge
 2. Merni uređaji
 3. Emisija
 4. Uređaji za merenje gasa
 5. BQ16 HCHO-TVOC merni uređaj

HCHO/TVOC merni uređaj BQ16

Precizna detekcija koncentracija formaldehida i VOC za evaluaciju kvaliteta vazduha u prostoriji

Kompaktni merač kvaliteta vazduha za detekciju koncentracije formaldehida i VOC u vazduhu u prostoriji

Bez obzira da li se radi o sopstvenom stanu, kancelariji i radnom mestu ili javnim ustanovama, školama i vrtićima - svuda gde ljudi trajno borave u prostoriji principijelno je potreban čist, zdrav vazduh u prostoriji bez štetnih materija.

Nažalost se u vazduhu ne vide štetne materije ali se srećom one mogu izmeriti: sa HCHO/TVOC merni uređaj BQ16 kompanije Trotec.

Najčešće i najopasnije grupe materija iz vazduha u zatvorenim prostorijama u pogledu izlaganja su sigurno formaldehid (HCHO) i i ispravljive organske materije (VOC).

Zato obe koncentracije možete istovremeno u realnom vremenu da merite sa BQ16 i da se proverite da li se koncentracija u vazduhu u prostoriji nalazi u bezbednom opsegu. BQ16 detektuje već najmanje koncentracije od 0,01 ppm ili 0,01 mg/m³.

Zakonodavac definiše granične vrednosti najčešće u mg/m³ ili kao ppm (parts per Million). Iz tog razloga je BQ16 tako koncipiran da se sve vrednosti po izboru mogu prikazati direktno u mg/m³ ili ppm.

Korišćenje BQ16 je pri tom izuzetno jednostavno: Nakon uključivanja merni uređaj automatski određuje preovladavajuće koncentracije HCHO i TVOC. Obe merne vrednosti se istovremeno prikazuju na lako čitljivom displeju sa pozadinskim osvetljenjem uređaja BQ16.

U svakom trenutku u toku merenja možete da prikažete najvišu i najnižu vrednost a po potrebi i aktuelnu mernu vrednost kroz integrisane MIN, MAX i HOLD funkcije. U cilju uštede baterija ovaj praktični merni uređaj poseduje automatsko isključivanje.

BQ16 – Specifičnosti

HCHO/TVOC merni uređaj BQ16
Dimenzije
HCHO/TVOC merni uređaj BQ16
bočni pogled
HCHO/TVOC merni uređaj BQ16
Napajanje: 9 V blok baterija
HCHO/TVOC merni uređaj BQ16
Dvostruki prikaz stvarne vrednosti za HCHO i TVOC

Razvoj, dizajn, proizvodnja: 100% Trotec

HCHO/TVOC merni uređaj BQ16
Kompaktni uređaj za merenje kvaliteta vazduha za beleženje koncentracija formaldehida i VOC u vazduhu prostorije
HCHO/TVOC merni uređaj BQ16
Funkcionalni tasteri mekog dodira
Uređaji za merenje gasa

Svi Uređaji za merenje gasa u direktnom poređenju

Da bi ste pronašli za vas odgovarajući gasometar, ovde imate mogućnost da pregledno uporedite sve Uređaji za merenje gasa iz kompanije Trotec.

Modele koje ne želite da uključite u poređenje možete jednostavno da deselektujete.

Uporedni tehnički podaci

Prednosti u praksi:

 • Razvoj, dizajn, izrada: 100 % Trotec
 • Kompaktni merač kvaliteta vazduha za detekciju koncentracije formaldehida i VOC u vazduhu u prostoriji
 • Određivanje merne vrednosti u ppm ili mg/m³
 • Dualni prikaz stvarne vrednosti za HCHO i TVOC
 • Minimalna vrednost, maksimalna vrednost i Hold funkcija
 • Displej sa pozadinskim osvetljenjem
 • Soft touch funkcijski tasteri
 • Automatsko isključivanje
 • Za praktičnu primenu optimizovani nemački industrijski dizajn - zaštićen kao estetski model

Da bi novo bilo stimulans samo za čula - ne za oči, nos i zdravlje

Nov stan, nov enterijer, nov namešta, nova boja zidova, nov tepih, nov laminat ili nov auto. Novo treba da donosi radost a ne bolest. Ali u mnogim modernim materijalima se nažalost krije i opasan formaldehid i brojne isparljive organske materije. Koristite zato BQ16 za sigurnu procenu rizika u sopstvenim prostorijama i na radnom mestu, u autu ili direktno u prodavnici na licu mesta, na primer prilikom kupovine nameštaja ili materijala.

Određivanje formaldehida (HCHO)
Određivanje štetnih smeša u vazduhu (VOC/TVOC)

Formaldehid (HCHO)

Metanal – ili formaldehid – je hemijsko jedinjenje koje se koristi za razne industrijske proizvode počev od lakova ili boja preko lepkova i veziva pa sve do sredstava za konzervaciju.

Mnogi materijali sa formaldehidom kao što su drveni materijali, podne obloge ili tekstili, mogu isparavanjem dugo da kontaminiraju vazduh za disanje u zatvorenim prostorijama.

Kategorizovan kao kancerogen

Zbog svoje toksičnosti je formaldehid u skladu sa EU-uredbom o hemikalijama (CLP) kategorizovanu klasu opasnosti kancerogena 1B kao verovatan izazivač raka kd ljudi.

U skladu sa dozvoljenom vrednošću nemačkog instituta za ekologiju, ne sme da bude prekoračena koncentracija od 0,1 mg formaldehida po kubnom centimetru vazduha u zatvorenoj prostoriji – čak ni kratkotrajno!

Sa mernim opsegom od 0,00 do 5,00 ppm i rezolucijom od 0,01 ppm, BQ16 vam omogućava detekciju čak i najmanjih koncentracija formaldehida u vazduhu u prostoriji.

Štetne smeše u vazduhu (VOC/TVOC)

VOC su materije koje već na niskoj temperaturi lako isparavaju - one dakle „isparavaju“ u gasno stanje – i time opterećuju vazduh. Zato se one nazivaju isparljive organske materije (volatile organic compounds) i mere se kao zbirna vrednost TVOC (total volatile organic compounds), za koje postoje preporuke saveznog instituta za ekologiju u pogledu maksimalnih vrednosti.

U zatvorenim prostorijama postoje mnogi izvori VOC, na primer podne obloge i premazi, boje i lakovi, zaptivke i lepkovi, nameštaj i tepisi. Vazduh u zatvorenim prostorijama opterećen VOC može trajno da izazove oboljenja kod ljudi. U vezi sa tim se govori o sindromu bolesne zgrade tj. „Sick-Building-Syndrom“.

Zbog složenosti VOC, individualni zdravstveni efekti na ljudski organizam kao i njihov intenzitet mogu biti različiti i ponekad veoma drugačiji. Koncentracija TVOC i njeni efekti zato imaju čisto indikativan karakter.

Prema navodima saveznog instituta za ekologiju u prostorijama koje su namenjene za dugotrajan boravak, u dužem vremenskom periodu ne sme da bude prekoračena vrednost TVOC u opsegu od 1 do 3 mg/m³.

Sa mernim opsegom od 0,00 do 9,99 mg/m³ i rezolucijom od 0,01 mg/m³, pomoću BQ16 se mogu odrediti i male koncentracije VOC u vazduhu u prostoriji.

Formaldehid – efekat u zavisnosti od koncentracije
0,05 - 0,125 ppm Prag mirisa
0,01 - 1,6 ppm Iritacija sluzokože (nos, grlo) i očiju
2 - 3 ppm Pečenje nosa, očiju, grla
4 - 5 ppm 30 minuta se može izdržati, pojačana nelagodnost, suzenje očiju
10 - 20 ppm Već nakon nekoliko minuta izlaganja jako suzenje očiju (koje se zadržava do 1 sat nakon izlaganja), trenutan gubitak vazduha, kašalj, jako pečenje u grlu, nosu i očima
30 ppm Toksični plućni edem, upala pluća, opasnost po život!
TVOC – efekat u zavisnosti od koncentracije
< 0,2 mg/m³ Bez iritacije ili smanjenja osećaja ugodnosti.
0,2 - 3,0 mg/m³ Moguća iritacija ili smanjenje osećaja ugodnosti, ukoliko postoji interakcija sa drugim parametrima izlaganja.
3,0 - 25 mg/m³ Izlaganje dovodi do nastupanja efekata, moguće glavobolje ukoliko postoji interakcija sa drugim parametrima izlaganja.
> 25 mg/m³ Glavobolje. Mogući i drugi neurotoksični efekti osim glavobolje.

Izvor: Savezni institut za ekologiju

Kupovina

Tehnički podaci

Технички подаци
Opšte
  Broj artikla 3.510.205.090
HCHO (formaldehid)
  Merni opseg min. | formaldehid [ppm] 0
  Merni opseg maks. | formaldehid [ppm] 5
  Rezolucija | formaldehid [ppm] 0,01
  Merni opseg min. | formaldehid [mg/m³] 0
  Merni opseg maks. | formaldehid [mg/m³] 5
  Rezolucija | formaldehid [mg/m³] 0,01
  Preciznost ± | formaldehid [% FS (full scale)] 5
TVOC (zbir isparljivih organskih jedinjenja)
  Merni opseg min. | TVOC [ppm] 0
  Merni opseg maks. | TVOC [ppm] 9,99
  Rezolucija | TVOC [ppm] 0,01
  Merni opseg min. | TVOC [mg/m³] 0
  Merni opseg maks. | TVOC [mg/m³] 9,99
  Rezolucija | TVOC [mg/m³] 0,01
  Preciznost ± | TVOC [% FS (full scale)] 10
Displej
  Dual LCD, 3 cifreni
  sa pozadinskim osvetljenjem
Energetsko napajanje
  Tip baterije 1 x 9 V blok baterija
Izvedba kućišta
  Plastika
Uslovi okruženja
  Rad min. | temperatura [°C] 0
  Rad maks. | temperatura [°C] 50
  Rad - maks. rel. vlažnost vazduha (bez kondenzacije) [%] 80
  Skladište - min. temperatura [°C] -10
  Skladište - maks. temperatura [°C] 60
  Skladištenje - maks. rel. vlažnost vazduha (bez kondenzacije) [%] 80
Dimenzije
  Dužina (bez ambalaže) [mm] 35
  Širina (bez ambalaže) [mm] 55
  Visina (bez ambalaže) [mm] 230
Опрема, карактеристике и функције
interna senzorika
  HCHO
  TVOC
Funkcije i oprema
  Prikaz minimalne vrednosti
  Prikaz maksimalne vrednosti
  Prikaz merne vrednosti u realnom vremenu
  Funkcija zadržavanja izmerene vrednosti
  Automatsko isključivanje
  Displej sa pozadinskim osvetljenjem
  Prikaz statusa baterije
стандардна испорука
Standardni obim isporuke
  Merni uređaj
  Kutija za čuvanje
  Kratko uputstvo za rukovanje
Мерљиве количине и функције
interna senzorika
  HCHO
  TVOC
Funkcije i oprema
  Prikaz minimalne vrednosti
  Prikaz maksimalne vrednosti
  Prikaz merne vrednosti u realnom vremenu
  Funkcija zadržavanja izmerene vrednosti
  Automatsko isključivanje
  Displej sa pozadinskim osvetljenjem
  Prikaz statusa baterije

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

Alternativni proizvodi

Loading...

Preuzimanje

Loading...