Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

Na tragu izvora buke sa meračima nivoa zvuka
  1. Proizvodi i usluge
  2. Merni uređaji
  3. Emisija
  4. merni uređaji nivoa zvuka

Izvorima buke na tragu

Odredite buku za sekundu. merni uređaji nivoa zvuka Trotec Vam omogućuju brzo i precizno merenje buke kod kuće, na radnom mestu i u industriji.

Na tragu izvora buke sa meračima nivoa zvuka
Na tragu izvora buke sa meračima nivoa zvuka
Na tragu izvora buke sa meračima nivoa zvuka

Profitirajte od najbolje tehnike – 100 posto Trotec!

Buka pravi bolesnima, i to na puno mesta. S jedne strane može biti buka i preveliki zvučni pritisak u kancelariji, ali i u pogonu ili na gradilištu, što predstavlja izvor opasnosti za zdravlje suradnika. Ali postoje i izvori buke u blizini mesta življenja ili u slobodnom vremenu, koji ljude znatno mogu opterećivati.

Kako bi se suprotstavili emisijama i mogli izraditi detaljnu analizu buke u zaštiti rada ili i u privatnom sektoru, se vrednosti nivoa zvuka moraju tačno odrediti i zadržati. Tu je potreba za profesionalnim mernim uređajem nivoa zvuka. Za pouzdano merenje buke Vam Trotec nudi dve varijante uređaja:

merni uređaj nivoa zvuka BS06 je podoban pogotovo za otkrivanje izvora buke u građevinskom obrništvu i za primenu u privatnom području. merni uređaj nivoa zvuka SL300 je optimalan za merenja na radnom mestu u industriji i za izradu stručnih mišljenja.

U najkraćem vremenu su merni uređaji nivoa zvuka Trotec primjenjivi. Garantiraju Vam brzu i preciznu primenu pri merenju buke – čak u gruboj okolini i pri lošem osvjetljenju.

Ovo su Vaši savršeni pomagači za profesionalnu analizu buke:

Svi merni uređaji nivoa zvuka u direktnom poređenju

Da bi ste pronašli za vas odgovarajući merač nivoa zvuka, ovde imate mogućnost da pregledno uporedite sve merni uređaji nivoa zvuka iz kompanije Trotec.

Modele koje ne želite da uključite u poređenje možete jednostavno da deselektujete.

Uporedni tehnički podaci