Tehnički podaci u poređenju

Sve uključi x BE17 x BE20
BE17
BE20

Технички подаци стандардна испорука Мерљиве количине и функције

Cena na upit

Cena na upit

Технички подаци
Opšte
Broj artikla 3.510.205.227 3.510.205.230
Jednosmerni napon [V/DC]
Merni opseg min. | jednosmerni napon [V] 12 12
Merni opseg maks. | jednosmerni napon [V] 400 690
Preciznost ± | jednosmerni napon [%] 30
Naizmenični napon [V/AC]
Merni opseg min. | naizmenični napon [V] 12 12
Merni opseg maks. | naizmenični napon [V] 400 400
Preciznost ± | naizmenični napon [%] 30
Vrsta provere
Vrsta provere dvopolno kontaktno merenje dvopolno kontaktno merenje
Unutrašnji otpor
nominalno [kΩ] 300 300
test opterećenja [kΩ] 25
Prikaz
Prikaz LED bar displej LED bar displej
Kategorija mernog kola
CAT III (400 V)
CAT III (600 V)
Bezbednost
IEC 61243-3
EN 61.326
EN 61010-1
EN 61010-2-031
Vrsta zaštite
IP64
Izvedba kućišta
Plastika
Energetsko napajanje
preko mernog napona
interno (baterija)
Uslovi okruženja
Rad - min. temperatura [°C] -10 0
Rad - maks. temperatura [°C] 55 50
Opseg vlažnosti maks. [%r.F.] 85
Dimenzije
Dužina (bez ambalaže) [mm] 240 240
Širina (bez ambalaže) [mm] 26 40
Visina (bez ambalaže) [mm] 45 78
Težina
(bez ambalaže) [kg] 0,13 0,237
стандардна испорука
Standardni obim isporuke
Merni uređaj
Adapter za merne vrhove (4 mm)
Uputstvo za rukovanje
Baterija(e)
Transportna torba
par mernih kablova (banana)
Kontakt temperaturni senzor tip K
Мерљиве количине и функције
interna senzorika
Naizmenični napon [V/AC]
Jednosmerni napon [V/DC]
Funkcije i oprema
automatska detekcija jednosmernog i naizmeničnog napona
Automatsko uključivanje
Ispitivanje polariteta
RCD Test (FI)
Niskoomski test
Prenaposnka zaštita
Prikaz smera obrtanja
jednopolno ispitivanje faze
Merenje provodljivosti
zvučni indikator provodljivosti
optički indikator provodljivosti
integrisana džepna lampa
vizuelni alarm
zvučni alarm

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo