Prikaz unutrašnjosti Peltier odvlaživača vazduha
Home Comfort

Imate pitanje?

Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.

Krajnji potrošač: +49 2452 962 450
E-Mail: info@trotec.com
  1. Proizvodi i usluge
  2. Proizvodi ‑ HomeComfort
  3. Odvlaživanje
  4. Praktično znanje o odvlaživačima vazduha
  5. Pregled postupaka odvlaživanja vazduha
  6. Kondenzacioni sušači sa Peltier tehnologijom

Kondenzacioni sušači sa Peltier tehnologijom

Način funkcionisanja, mogućnosti primene i ograničenja Peltier odvlaživača vazduha

Isto kao kod kondenzacionih sušača sa kompresorima i kod ovog tipa odvlaživača se u unutrašnjosti uređaja generiše takva hladna površina, čija se temperatura nalazi ispod tačke rose i na kojoj može da dođe do kondenzacije vode.

I pored toga Peltier odvlaživači vazduha za odvlaživanje vazduha iz prostorije ne koriste kompresorske rashladne mašine, već integrisani Peltier element - nekada se naziva i TEC (thermo­electric cooler).

Ovi kompaktni termoelektrični pretvarači se baziraju na Peltier efektu koji mu daje ime, i kod kojeg kada se između dve pločice elementa provodi struja dolazi do jakog zagrevanja jedne strane i jakog hlađenja druge strane – sa do 70 °C temperaturne razlike između hladne i tople strane.

Peltier elementi su ultra kompaktni i javljaju se na primer u mini frižiderima, mobilnim rashladnim kutijama za kamping ili za hlađenje PC komponenata.

Kod Peltier kondenzacionih sušača, uređaj preko ugrađenog ventilatora usisava vazduh iz prostorije i sprovodi ga pored hladne strane elementa gde se rashlađuje ispod tačke rose, kondenzuje se na površini i okapa u prihvatnu posudu.

Suvi vazduh se zatim sprovodi pored tople strane elementa, tamo preuzima njegovu toplotu i ponovo struji kao topli suvi vazduh ponovo u prostoriju.

Mala konstrukcija - mali radijus delovanja

Uslovljeno karakteristikama postupka, kondenzacioni sušači sa Peltier tehnologijom ne zahtevaju uređaj za otapanja i troše malo struje, dodatno je moguće realizovati izuzetno kompaktne i zbog odsustva kompresora izuzetno tihi uređaji.

Ipak ovi odvlaživači vazduha imaju samo relativno mali akcioni radijus i srazmerno mali stepen učinka, i koji trenutno iznosi maksimalno trećinu stepena učinka kompresora, tako da termoelektrika ne predstavlja pravu alternativu rasprostranjenoj rashladnoj kompresorskoj tehnologiji. Pre svega i zbog toga što se snaga Peltier elemenata ne može po želji povećavati na gore.

Zato se uporedne vrednosti efikasnosti - kao litar po kWh, koje se navode kod konkurentnih uređaja, moraju uzimati sa rezervom. Ovde se često porede babe i žabe, jer nije moguće povećavati Peltier odvlaživače vazduha i jer oni nikada ne dostižu performanse odvlaživanja koje dostižu rashladni sušači. U praksi se ne za 24 sata ne postiže više od jedne male čaše vode.

Peltier odvlaživači vazduha i rashladni sušači se mogu porediti samo uz određena ograničenja, jer su zbog karakteristika postupka oni koncipirani za različita područja primene.

Kao dugogodišnji lider na tržištu u mobilnom odvlaživanju vazduha mislimo, da su Peltier uređaji podesni isključivo za primenu u zatvorenim prostorijama veoma malih dimenzija, na primer u ormanima za cipele i odeću, ostavama za namirnice ili malim toaletima bez prozora.

Za trajno odvlaživanje vazduha celih stambenih prostorija se Peltier uređaji ne mogu koristiti, čak i kada poneka reklama kaže drugačije.

Beleška: Da bi se jedan Peltier sušač na taj način „nabudžio“, tako da ima isti učinak kao i rashladni sušač, za to bi prema projektovanom kapacitetu odvlaživanja – na primer 10 ili 20 litara u 24 sata – u jedan jedini uređaj trebalo paralelno ugraditi 40 odn. 80 Peltier elemenata!

Time se ne bi samo kolosalno povećala količina odvlaživanja već sa njom i potrošnja energije. Alternativno bi naravno mogli i da rasporedite 40 odn. 80 pojedinačnih Peltier uređaja u prostoriji. U svakom slučaju interesantno za videti ;-)

Primer uporednih veličina tipičnog Peltier elementa, koji se može koristiti i u malim odvlaživačima vazduha.
Primer uporednih veličina tipičnog Peltier elementa
Na hladnoj strani Peltier elementa su pričvršćena rashladna rebra na kojima se kondenzuje vlažan vazduh a kondenzat zatim kaplje na prihvatnu posudu koja se nalazi ispod.
Prikaz unutrašnjosti Peltier odvlaživača vazduha
Princip funkcionisanja Peltier odvlaživača vazduha

Praktično znanje o odvlaživačima vazduha

Praktično znanje o odvlaživačima vazduha - pregled svih poglavlja

Poglavlje 1: Osnovna znanja u vezi vlažnosti vazduha - sve je apsolutno relativno
Poglavlje 2: Pregled postupaka odvlaživanja vazduha – kondenzacija i apsorpcija
Poglavlje 2.1: Kondenzacioni sušači sa kompresorima
Poglavlje 2.2: Kondenzacioni sušači sa Peltier tehnologijom
Poglavlje 2.3: Adsorpcioni odvlaživač vazduha
Poglavlje 3: Koji postupak odvlaživanja za koju svrhu?